Annonce
Helsingør

Bergs Bureau: - De hærger Montebello!

Den smukke Montebello-hovedbygning på Gurrevej er blevet tilholdssted for hashrygere og hærværksmænd, hævder naboer, som også gerne vil vide, hvad bygningen skal bruges til, når VUC er flyttet. Bureauet har set på begge dele.

BERGS BUREAU: Når VUC Nordsjælland i foråret 2022 flytter fra Montebello på Gurrevej til nye bygninger på Skolen ved Kongevejen, står ejeren af Montebello AP Pension tilbage med en stribe bygninger, som kan bruges til flere formål.

Hvad er det mest sandsynlige, spørger Ellen Skibsted, som selv bor tæt på Montebellos hovedbygning, den fine gulmalede herskabsvilla og dens sidelænger, der har haft så mange funktioner gennem årene.

Hun er allerede nu bekymret for det fine hus, som efter hvad hun selv oplyser er blevet hjemsted for "narkomaner" og unge, der øver hærværk mod det. De unges tilstedeværelse og opførsel skaber utryghed i nærområdet. Hvad gør politiet?

Annonce

Lad os tage det sidste først.

Kom bag på ejeren

Montebello-hovedhusets terrasse mod øst bærer rigtignok et vist præg af hærg, kunne bureauet konstatere, da vi besøgte stedet forleden.


Jeg var ærlig talt ikke klar over at det forholdt sig sådan, men nu vil vi se på sagen og undersøge, hvad vi selv kan gøre for at holde uvedkommende væk.

Peter Olsson


Men bortset fra en tidligere anmeldelse, som ikke blev bekræftet, om, at der skulle blive dyrket skunk i nærheden, har Nordsjællands Politi ikke modtaget anmeldelse om eller rejst sigtelser for besiddelse af ulovlige stoffer mod personer på Montebello-ejendommen, eller modtaget hærværksanmeldelser fra stedets ejere, AP Ejendomme i år.

Stofmisbrug og hærværk på stedet kom da også bag på ejendomsdirektøren for AP Ejendomme ApS Peter Olsson, da Helsingør Dagblad spurgte ham, hvordan de vil komme uhensigtsmæssig og måske endda ulovlig brug af deres ejendom til livs.

Hvad skal der ske med Montebellos hovedbygning efter at VUC er flyttet, spørger læserne. Foto: Torben Sørensen

- Jeg var ærlig talt ikke klar over at det forholdt sig sådan, men nu vil vi se på sagen og undersøge, hvad vi selv kan gøre for at holde uvedkommende væk, siger Peter Olsson til Bergs Bureau.

Annonce

Alt peger på boliger

Det andet spørgsmål handler som nævnt om udnyttelsen af bygningerne, når VUC Nordsjælland er flyttet.

- På det punkt er vi lidt i tænkeboks for tiden, siger Peter Olsson.

- Men pilen peger nok mest i retning af boliger af den ene aller anden slags. Der er dog også mulighed for, at Montebello kan lejes ud til liberalt erhverv. Vi har stadig drøftelser med Helsingør Kommune om udviklingen, men vi har altså ikke lagt os fast på noget endnu, siger han.

- Under alle omstændigheder behøver børnehaven, som ligger i længen ikke at være nervøs for at miste sine lokaler, for vi heller end gerne have en børnepasningsinstitution så tæt på, ikke mindst, hvis Montebello skal omdannes til boliger, tilføjer ejendomsdirektøren.

Bureauet har indgået en aftale med ejendomsdirektøren om at holde os orienteret, når selskabet træffer endelig beslutning om den fremtidige udnyttelse af Montebello.

Montebellos omskiftelige historie

Historien om Montebello begynder på Christian den Fjerdes tid, hvor lensmanden på Kronborg, Eiler Holck lod en ladegård til Kronborg opføre for egen regning, men på kongens grund. Kronborg Ladegaard, som den blev benævnt, med jorder overtages helt af kongen fra 1668 og er i kongens eje indtil 1794, hvor Christian den Syvende sælger gården til den engelskfødte Helsingør-købmand Arthur Howden.

En forårsdag i 1840 brændte Kronborg Ladegaard, og ejeren på det tidspunkt,Lucas von Bretton, valgte herefter at sælge den nordlige del af jorderne fra.

På tomterne af den oprindelige ladegård byggede Bretton en lystgård, hvis hovedbygnings mure stadig eksisterer som grundetage i det nuværende Montebellos østfløj.

Navnet Montebello fik Bretton i 1841 tilladelse til at kalde sin nye lystgård, der var uden landbrug, men omgivet af en pragtfuld have og park, hvor der i dag er opført en række boligblokke og institutioner.

Montebello blev i 1915 omdannet til kuranstalt af et aktieselskab, der i 1917 også købte Kronborg Ladegaard, således at hele den oprindelige ejendom nu atter var på samme hænder. Montebello blev ombygget og indrettet til kuranstalt for 50-60 gæster. I 1918-19 blev der udvidet, således at dobbelt så mange patienter kunne få plads. Patienterne blev behandlet for stofskiftesygdomme, medicinske sygdomme, nervesygdomme og kom på rekonvalescens.

Fra 1951-1982 fungerede Montebello som nervesanatorium eller neurosehospital for patienter fra Københavns Kommune og Københavns og Frederiksborg amter. Montebello var i 60/70'erne ikke bare et neurosehospital på hovedgården, men havde også moderne nybygninger nedenfor i parken som rummede en ungdomspsykiatrisk afdeling med patienter op til 18 år. Bygningerne var i et plan, med tre patientafdelinger hver med plads til 12 personer, fælles spiseafdeling, bibliotek, ergoterapi, kontorer, gæsteværelser og en stor sportssal. Der var offentlig adgang til parken, hvor der bl.a. var dådyr.

Ejendommene lå ubenyttede hen i nogle år indtil der omkring 1994 blev oprettet et asylcenter for flygtninge fra krigen i Jugoslavien. Senere blev hele grunden købt af Sjælsø Gruppen A/S. I parkområdet er der i dag opført andelsboliger, mens Helsingør Kommune lejer sig ind i hovedbygningen, hvor bl.a. VUC Nordsjælland - Helsingør Afdeling og Pædagogisk Udviklingscenter holder til. I 2002 blev Montebelloobservatoriet indviet i kuranstaltens gamle vandtårn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Det ny Hestemøllestræde: Så kan regnen bare komme

Kultur

Det kan du se i biograferne

Annonce