Annonce
Helsingør

Boom af invasiv strandkrabbe: ”Den er kommet for at blive"

Nordhavnen i Helsingør er fyldt med asiatiske strandkrabber. Foto: Kasper Nyberg/Øresundsakvariet

Under en almindelig jagt efter blåmuslinger i Helsingørs Havne i sidste uge åbenbarede der sig en ny art, som de ansatte på Øresundsakvariet aldrig har set i Øresund før.

Annonce

Helsingør: Øresundsakvariets dyrepassere fik sig noget af et syn i sidste uge, da de var på muslingejagt i havnen ud for Kulturværftet i Helsingør.

En lille og stribet krabbe kravlede nemlig rundt i bunken af friskskrabede blåmuslinger. Der var ingen af dyrepasserne, som havde set sådan en krabbe før, og hurtigt viste det sig da også at være en ”fremmed” art. Det var nemlig den asiatiske strandkrabbe.

- Det umiddelbart bekymrende er, at vi faktisk fangede fem eksemplarer af den nye strandkrabbe på et relativt lille areal – dette kunne indikere, at den asiatiske strandkrabbe allerede har fået rigtigt godt fat i Øresunds unikke natur, fortæller Jens Peder Jeppesen, akvariechef og marinbiolog på Øresundsakvariet.

Han forklarer, at når et nyt dyr opnår så stor fremgang på så relativt kort tid, bør man som regel se på udviklingen med bekymring.

- Den invasive lille krabbe har andre steder opnået tætheder på op til 150 krabber per kvadratmeter og den er tilmed særdeles hårdfør. Den har udvist ekstrem stor tolerance over for både vandets saltholdighed og temperatur og man har for eksempel fundet den ved både 0 og 25 grader i vandtemperatur, siger Jens Peder Jeppesen.

Annonce

Bekæmp krabben

Miljø- og Fødevarestyrelsen advarer på deres hjemmeside om krabben, hvor de skriver, at den har vist sig at være i stand til at udkonkurrere hjemmehørende arter.

Arten kan opnå høje tætheder, som kan have negative konsekvenser for yngel af andre hjemmehørende arter, herunder krabber, rurer og andre bløddyr.

Miljø-og Fødevarestyrelsen anbefaler at bekæmpe krabben, hvis man støder på den danske farvande, hvor den de seneste år er blevet observeret sporadisk.

Annonce

Naturen skaber balance

Helt sådan er det dog ikke gået på Øresundsakvariet, fortæller Jens Peder Jeppesen.

- Lige nu opbevarer vi den i et specielt akvarie, så folk har mulighed for at komme og kigge på den. Den er overalt i havnen, så vi må se, hvordan naturen tager den til sig, siger akvariechefen.

I 2007 oplevede man i Danmark, hvordan den selvlysende dræbergople fra Nordamerika bed sig fast i de danske farvande.

Også dengang stod det klart, at man ikke kunne fjerne arten fra økosystemet, men i stedet måtte afvente situationen.

- Naturen har taget dræbergoplen til sig, og der er blevet skabt en balance omkring dens tilstedeværelse i de danske farvande. Det samme kommer til at ske med den asiatiske strandkrabbe, forklarer Jens Peder Jeppesen.

Annonce

Kan være god føde

Den asiatiske strandkrabbe er stort set altædende, hvilket kan give forhåbninger om, at den vil kunne ende som ny fødekilde for Øresunds torsk og havfugle.

- Det bedste vil være, hvis den lokale natur tilpasser sig krabbens tilstedeværelse og begynder at udnytte den som føde. For eksempel kan man forestille sig at vores allestedsnærværende torsk begyndte at æde den asiatiske strandkrabbe, ligesom vores almindelige danske strandkrabbe bliver ædt i millionvis af de sultne torsk i efterårsmånederne, sige Jens Peder Jeppesen.

Han nævner også edderfuglen som en af de havfugle, som kunne tænkes at ville spise den nye krabbe.

- Edderfuglen spiser hovedsageligt blåmuslinger, men slår sig i perioder også på små eksemplarer af den almindelige strandkrabbe.

- Hvis den med tiden kunne få smag for den asiatiske strandkrabbe, ville det både dæmpe bestanden af krabben og øge muligheden for et ekstra nærende måltid for edderfuglen.

Øresundsakvariet følger nu med stor interesse den invasive krabbes udvikling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce