Annonce
Helsingør

Borgmester: Minimums­normeringer er det eneste rigtige

Borgmester Benedikte Kiær.

- Såfremt vi får flere penge, end dem vi bruger, går de til børnene, siger borgmester Benedikte Kiær.

Annonce

Helsingør: Regeringens beslutning om at indføre minimumsnormering i alle landets daginstitutioner, får ros af Helsingørs borgmester Benedikte Kiær.

- Det er det eneste rigtige. Det er også derfor, vi i Helsingør allerede har valgt at afsætte midler til det i kommunens daginstitutioner, inden regeringens beslutning, siger Benedikte Kiær.

Prioriteringen betyder, at Helsingør bliver én af de første kommuner, der indfører minimumsnormering efter BUPL's anbefalinger, som efter planen er fuldt indfaset i 2022.

-Grunden til vi har valgt at indfase det over tre år beror på, at det er lidt af en udfordring at besætte stillingerne. Med det børnetal vi har i dag, svarer det til en opnormering på 39 årsværk i 2022, siger Benedikte Kiær.

Annonce

Uvis fordeling

Ifølge regeringens finanslovsforslag skal minimumsnormeringen i alle landets daginstitutioner være fuldt indfaset i 2025.

Regeringen har afsat 500 millioner kroner allerede fra næste år til at igangsætte minimumsnormeringen. Hvordan midlerne fordeles til kommunerne er endnu uvist.

-Vi ved ikke endnu, om der bliver tale om en generel udmøntning efter bloktilskud, eller om man tildeler os efter børnetallet. Såfremt vi får flere penge, end dem vi bruger, kommer de til at gå til børnene, lover Benedikte Kiær.

De penge Helsingør Kommune får tildelt af staten til at dække udgifterne til ekstra personale i daginstitutionerne, havner i kommunekassen, eftersom der på forhånd er afsat midler til at hæve normeringen i kommunens daginstitutioner, oplyser borgmesteren.

tze

Finanslovsaftale om minimumsnormering

Finanslovsaftalen for 2020 betyder blandt andet, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer frem mod 2025. Med aftalen vil man på sigt sikre minimum én voksen per tre børn i vuggestuen og én voksen per seks børn i børnehaven. Der afsættes 500 mio. kr. næste år, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025.

Den konkrete model for minimumsnormeringer skal aftales senere hen. Først til foråret bliver det besluttet, om minimumsnormeringerne skal defineres på kommunalt niveau eller på institutionelt niveau.

Flere pædagoger i Helsingør fra 2020

Budgetforligspartierne har besluttet at indføre minimumsnormering i Helsingør Kommunes daginstitutioner over en treårig periode med start fra næste år. Ordningen skal være fuldt indfaset i 2022.

Der er afsat 4,7 mill. kr. næste år, 8,1 mill. kr. i 2021 og 13,5 mill. kr. i 2022.

Forældrebetalingen vil til næste år som følge af minimumsnormeringen stige med 155 kr. om mdr. ialt 1.705 kroner om året for et barn i vuggestue, mens taksten for et børnehavebarn stiger med 75 kr. pr. mdr. eller i alt 825 kr. om året.

Takststigningen skønnes med fuld indfasnig i 2022 at være: 0.2-årige 295 kr./mdr svarende til 3.245 kroner årligt.

3-5-årige 145 kr./mdr. svarende til i alt 1.595 kr. årligt.

Takststigningen beror på, at der er en fastsat forældrebetaling på 25 procent af, hvad det koster at have et barn i daginstitution.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Souschef fritstillet efter blodigt opgør: Kommunen venter på politiets efterforskning

Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce