Annonce
Øresund

Borgmester: Vores havnebestyrelse er noget tyndbenet

Udviklingen af Helsingør Havne de kommende år får bestyrelsen til at overveje, om den fremover skal have en anderledes sammensætning.
Flere fagfolk, færre politikere. Sådan kommer bestyrelsen for Helsingør Havn nok til at se ud i nær fremtid. Enhedslisten frygter en forringelse af medbestemmelsen på havnens udvikling.

HELSINGØR HAVN: Færre politikere, flere fagfolk.

Sådan kommer bestyrelsen for Helsingør Havn efter al sandsynlighed til at se ud i nær fremtid.

På et møde i havnebestyrelsen har et flertal af medlemmerne, som består af politikerne i Helsingør Kommunes økonomiudvalg, drøftet mulighederne for at få et mere havnefagligt, professionelt sammensat havneudvalg.

Annonce

- Når vi ser på vores havnebestyrelses sammensætning, er vi lidt tyndbenede i forhold til andre havnebestyrelser, siger Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, der som formand for kommunens økonomiudvalg er "født formand" for havnebestyrelsen.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for en ny bestyrelsesmodel for havnen. Enhedslistens Allan Berg er modstander. Han frygter, at medindflydelsen på havnens udvikling helt forsvinder.

Havnens udvikling

Det er de kommende års udvikling af hele havneområdet, med blandt andet turisme og grøn drift, der får havnebestyrelsen til at drøfte mulighederne og behovet for en anderledes sammensat bestyrelse.

- På en inspirationstur til Frederikshavn havn og Skagen havn så vi, hvordan andre havnebestyrelser er sammensat. Og hvordan deres arbejde foregår med udvikling, investeringer og så videre. Det slog os jo, at der er helt andre sammensætninger i andre byer med havne og at vi i Helsingør nærmest er den eneste havn med udelukkende politikere i havnebestyrelsen, siger Benedikte Kiær.

Grunden til at Helsingør Havnes bestyrelse stikker af i forhold til andre er, at bestyrelsen er stor, udelukkende består af politikere og at der derfor mangler eksterne fagfolk.

- Der er ingen af os i bestyrelsen, der har havneerfaring eller erfaring med skibsdrift og logistik. Vi skal med en anderledes sammensat bestyrelse kunne give havnechef Jesper Schrøder et ordentlig  med- og modspil i udviklingen af havnen, mener Benedikte Kiær.

Havnechef Helsingør Jesper Schrøder

Sådan er de gældende regler

Af de nugældende vedtægter for Helsingør Havn fremgår bl.a., at havnebestyrelsen skal bestå af 9 medlemmer, og at Byrådet kan beslutte, at Helsingør Kommunes økonomiudvalg skal udgøre havnebestyrelsen.

Vedtægterne er – og skal være – godkendt af Byrådet efter indstilling fra havnebestyrelsen, jf. lovens § 9, stk. 3.

Det har gennem flere år været praksis, at Byrådet på det konstituerende møde har besluttet, at økonomiudvalget skal udgøre havnebestyrelsen, og at bestyrelsen derefter har valgt borgmesteren som formand for bestyrelsen.

Allan Berg Mortensen, Enhedslistens repræsentant i byråd og i havnebestyrelsen, har to årsager til sin modstand mod en ny form for bestyrelse.

- Det bliver de små partier som os, SF, Venstre, DF og de radikale, der ryger ud, hvis man erstatter politiske medlemmer med fagfolk. Dermed sidder de to store partier, Socialdemokratiet og de konservative, med den suveræne bestemmelse over havnens udvikling. De opfører sig i forvejen som ét parti. Man kunne godt have forestillets sig, at de tilsammen havde stemt en krydstogtkaj igennem, mener Allan Berg Mortensen.

Annonce

Privatisering

På længere sigt kan han også frygte, at en ny bestyrelsessammensætning er en klargøring til en privatisering af Helsingør Havn.

Nu har bestyrelsen bedt havneadministrationen om at komme med et forslag, hvor der stadig sidder et flertal af politikere i bestyrelsen, men hvor der også er repræsenteret flere fagfolk med forskellige kompetencer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce