Annonce
Nordsjælland

Covid-bekæmpelse: Præster og menighedsråd beder om bedre plads i Guds Hus

Hornbæk Kirke har lige nu plads til 38 kirkegængere. Flere må ikke komme ind på grund af coronarestriktioner.  Foto Lars Johannessen
Danmark er gradvist lukket op i flere tempi. Det gælder også for Folkekirken, men alligevel er der en stigende frustration hos præster og menighedsråd. For de nuværende regler gør det svært for især de små kirker at håndtere gudstjenesterne.
Annonce

Der er ingen løse stykker sæbe eller håndklæder på toilettet. Når nadveren omdeles har præsterne handsker på og der passes ekstra godt på at oblaterne ikke kommer i kontakt mere flere personer. Når der er barnedåb, så bliver den ikke længere holdt i forbindelse med gudstjenesten. Og der er kun fyldt op på hver anden kirkebænk.


- Hver søndag når jeg sætter mig i kirken tænker jeg: Nå, det blev heller ikke denne søndag, der blev ændret på reglerne.

Kirsten Mortensen, formand for menighedsrådet for Hellebæk Sogn


Alle dette skyldes sikkerhedsmæssige begrænsninger i forbindelse med coronakrisen, der også påvirker den danske Folkekirke. Nu synes præster og faste kirkegængere dog, at det er tiltrængt, at man også her kan opjustere retningslinjerne.

Annonce

Lempelser ønskes

En af dem, der lige nu bliver skuffet hver eneste søndag hun er i kirke, er Kirsten Mortensen.

-  Hver søndag, når jeg sætter mig i kirken, tænker jeg: Nå, det blev heller ikke denne søndag, der blev ændret på reglerne, fortæller hun.

Kirsten Mortensen er formand for menighedsrådet i Hellebæk Sogn, og hun kan godt forstå, at der skal være begrænsninger for at undgå smitte med covid 19. Men hun har svært ved at forstå, at der ikke kommer nogle markante lempelser af forholdene i kirken.

Lige nu er det især afstands- og pladskravene, der begrænser kirkerne.

- Der er  plads til 33 hos os, siger Kirsten Mortensen. Hun har forståelse for, at man passer på, men synes også, at man skal forholde sig til den aktuelle situation.

Kirsten Mortensen, der er formand for Hellebæk Sogns menghedsråd håber, at kirken snart får lov til at lukke flere ind. Foto: Torben Sørensen / Kalabas.

- Når der er så få tilfælde, så kunne man måske godt slække på kravene, siger hun.

Annonce

Barnedåb skilt fra gudstjeneste

Også i Hornbæk sogn sukker sognepræst Bodil Olesen højlydt over betingelserne, der gør hendes og det øvrige personales vilkår meget sværere.

- Hvis der er barnedåb, så er vi begyndt at holde dem umiddelbart før eller efter gudstjenesten, for ellers kan vi ikke få plads til både dem, der vil til barnedåb, og dem, der vil til almindelig gudstjeneste, fortæller hun. I Hornbæk kan der være 38 kirkegængere med de nuværende regler.

Kirsten Mortensen bekræfter, at det er de samme forhold, der gælder i Hellebæk, og ærgrer sig også over, hvor mange ressourcer de ansatte skal bruge på at holde to kirkelige handlinger lige efter hinanden, med en udskiftning af dem, der går til eller fra den undervejs.

Det er også corona-retningslinjerne, der er grunden til, at begge kirker har valgt at fordele deres konfirmander på flere gudstjenester end normalt. Og den måske allerstørste udfordring er, at kravene rammer hårdt mod begravelser, hvor det ikke altid er alle, der får lov til at sige ordentligt farvel.

Når både Bodil Olesen og Kirsten Mortensen ønsker sig lempelser er det på grund af udviklingen.

Annonce

Sektorpartnerskab

I takt med at antallet af nye smittede er faldet drastisk, er der nemlig mange andre steder blevet slækket på retningslinjerne.

Kirken var omfattet af fase 2 i genåbningen, hvilket betød at der blev åbnet igen fra den 18. maj. Herefter er det planen at et såkaldt sektorpartnerskab skal styre den videre tidsplan.

- Kirker og trossamfund aftaler i sektorpartnerskab, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt, hed det i pressemeddelelsen om fase to, der blev offentliggjort den 7. maj.

Kirkeministeriet har tidligere i en pressemeddelelse meddelt, at det er repræsentanter for biskopper og provster, Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirkens uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer der er inviteret med i sektorpartnerskabet.

Kirkeministeriet udsendte i begyndelsen af juni retningslinker for aktiviteter i kirken, og opdaterede dem i starten af juli.

Retningslinjer i kirken

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter i lokaler, som de råder over, skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 kvm gulvareal. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.

2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.

3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

5. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.

6. Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne. Desuden bør sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning iagttages: • Det bør sikres, at der er mindst 1 meter mellem personer. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, bør der dog være mindst 2 meters afstand mellem personer. Det gælder f.eks. ved gudstjeneste, hvor der bør sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere, hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt, hvis sang undlades. Tilsvarende gælder i mødet med personer med øget risiko.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

En offentlig nedsmeltning

Annonce