Annonce
Debat

Debat: Åh nej - lukning af Flynderupgaard

Flynderupgaard Espergærde. Foto: Lars Johannessen.
Annonce

DEBAT: For20 år siden kunne vores daværende borgmester, Per Tærsbøl, og Skov- og Naturstyrelsen i fællesskab skrive: ”Helsingørs udvikling har i sjælden grad været præget af op- og nedgange. - I 1970 blev købstadskommunen forenet med Tikøb Kommune til en af landets største målt i hektar. I historisk perspektiv blev kongens fæstningsby forenet med kongens gods og vildtbaner. I et mere nutidigt perspektiv blev handels- og industribyen forenet med det opland, som havde fået større og større betydning for byen.”

Skal vi med omlægningen af museumsvæsenet og nedlægningen af Flynderupgaard bevæge os væk fra dette smukke perspektiv? Nej mener Historisk Forening for Espergærde og omegn (den gamle Tikøb Kommune). Vi vil gøre os selv historieløse. Historien og bevarelsen af denne kendetegner ikke bare vores ønsker, men også den holdning, der er i hele landet.


Men næsten endnu værre er, at der ikke er lagt op til at forsøge at få ansat museumsfagfolk. Hverken som personale eller som ledelse. Næh lad os få en administrativ kyndig, der kan regneark og rapportere efter "SMART-princippet".


De sidste 5-10 år er der sket en gradvis udhuling af museerne. Med de manglende økonomiske midler har kommunen nærmest selv bygget situationen op, så Slots- og Kulturstyrelsen i deres løbende vurderinger har været særdeles kritiske over for kommunens forvaltning af museerne.

Museernes fagpersoner er nærmest løbet skrigende bort i de seneste år, og nu vil kommunen reorganisere det hele. To ting springer i øjnene. Koblingen til turismen. Ja, det er jo fint til store museer, der er unikke i landet, Kronborg og Søfartsmuseet. Men interessen hos turister er meget lille overfor bymuseer og egnsmuseer. Mon ikke byrådet og udvalget har sat kikkerten for det blinde øje.

Men næsten endnu værre er, at der ikke er lagt op til at forsøge at få ansat museumsfagfolk. Hverken som personale eller som ledelse. Næh lad os få en administrativ kyndig, der kan regneark og rapportere efter "SMART-princippet".

Det betyder, at Museerne i Helsingør fremadrettet skal til at arbejde mere med analyser af egne data om brugere samt kendskabs- og potentialeanalyser baseret på eksterne data. Det er jo nærmest tomme ord og tågetale.

Kære politikere. Tænk jer nu om. I er ved at gøre ubodelig skade. Bevar Flynderupgaard og styrk museerne med fagfolk, der kan lokke masser af frivillige hjælpere til. Vi brænder efter at bevare og videreudvikle vores historie i den gamle Tikøb Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce