Annonce
Debat

Debat: Bæredygtig genbrug af regnvand

Gengivet med tilladelse fra regnvandstanken.dk
Annonce

DEBAT: Helsingør kommune synes nu for alvor at tage fat i de øgede spildevandsmængder i Espergærde. Det sker ved en forbedring af rensningsanlæggets kapacitet, ved større dimensionering af kloaksystemet langs Hornbækvej og med etablering af regnvandsbassiner. Men er disse tiltag tilstrækkelige? Eksempelvis vil de planlagte regnvandsbassiner alene reducere overløbene med kun 30 %.

Der er brug for yderligere tiltag, som forholder sig til årsagerne til den forøgede mængde vand, som ledes ud i kloaksystemerne.


Genanvendelse af regnvand kan bruges til toiletskyl, havevanding, bilvask med videre i stedet for rent drikkevand. Alene toiletskyl udgør 25 % af vandforbruget i boliger. Genanvendelse sparer både den enkelte forbruger og fællesskabet for udgifter, når regnvand genbruges.


En vigtig årsag er de mange nye og planlagte byggerier og den stadige fortætning af boligmassen.

Der bør være en planlægningsmæssig sammenhæng mellem øget antal boliger og øget kapacitet for spildevand. Krav om, at nedsivning af regnvand klares af Kelleris-bebyggelsen selv, er helt nødvendig. Men det er ikke tilstrækkeligt.

Der mangler for eksempel en ægte bæredygtig tilgang til behandling af det spildevand, som består af regnvand. I dag ledes regnvand ud i kloaksystemerne i stedet for at blive genanvendt. Det belaster i sidste ende rensningsanlægget, uagtet om vandmængden forsinkes af overløbsbassiner eller ej.

Genanvendelse af regnvand kan bruges til toiletskyl, havevanding, bilvask med videre i stedet for rent drikkevand. Alene toiletskyl udgør 25 % af vandforbruget i boliger. Genanvendelse sparer både den enkelte forbruger og fællesskabet for udgifter, når regnvand genbruges.

Derfor bør der stilles krav ved alle nybyggerier eller tilbygninger om etablering af regnvandsopsamling til genbrug. En ændring af afgiftspolitkken vil kunne motivere til regnvandsopsamling.

Ved eksisterende boliger kan tilsvarende løsninger overvejes, med opsamling på egen grund af regnvand via for eksemepel mindre vandbassiner i haven og ved reducering af flisebelagte arealer, så regnvand kan opsuges af jorden.

Der eksisterer både tekniske og lavpraktiske bæredygtige løsninger, som bør indgå både i den kommunale planlægning, som vilkår for byggetilladelser og i privates egne overvejelser, når det gælder håndtering af øget mængder vand i Espergærde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Helsingør

Bølge af positive coronatests: 12 institutioner i Helsingør ramt af smitte

Annonce