Annonce
Debat

Debat: Bæredygtig Nordkyst for natur og borgere

Kystsikring Hellebæk. Foto: Lars Johannessen.
Annonce

DEBAT: Jeg finder, at projektet Nordkystens fremtid, kystsikringen og sandfodringen på Nordkysten er interessant for alle os borgere i de tre kystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør og det der understøttes af den landskabsfredede Litorina-skrænt.

Jeg finder, at tiden nu er moden til, at kysten bliver mere og bedre tilgængelig for offentligheden og borgerne og finder, at der er en historisk god chance for at sikre adgangen til kysten i alle tre kystkommuner.


Med ønsket om en bæredygtig Nordkyst for lodsejere, borgere og ikke mindst naturen.


Startende med et forslag om et stiforløb på stranden fra Helsingør til Hornbæk, flere stier ned til kysten gennem de tæt bebyggede områder samt færdiggørelsen af cykelstien på landsiden.

Så et forslag om sikring af Nordkystens natur-, dyre- og planteliv og biodiversitetspotentialer.

Fra NIRAS notat af 12. juni 2018. Afgrænsningsnotet for miljøvurdering og dets tabel 1, skal jeg fremhæve: Side 16: Ålegræs, makroalger, bunddyrs betydning for økosystem. Side 17: Potentielt påvirke fisk. Side 18: Vurderes ikke at påvirke fugle. Side 18: Påvirkning af havpattedyr ubetydelig. Side 19 : Påvirke naturforhold. Side 20: Påvirke overdrev og heder og §3 beskyttede vandløb. Side 20: Ikke påvirkninger af pattedyr. Side 23: Ikke forventes at ske påvirkning. Side 24: Ikke kan udelukkes, at der påvirkes. Bilag IV-arter: Side 26: Ikke bliver påvirket.

Miljøvurderingen ender forventelig ud i, at det ikke har relevans, eller ikke er væsentligt. Min opfordring til projektledelsen for Nordkystens Fremtid og dem som skal udarbejde miljøvurderingen for projekt Nordkystens Fremtid, er derfor at, udover dem, indhenter de yderligere faglig viden og evidens fra eksterne biologer, bidrag fra plante- og dyreetiske foreninger, fugleværnsforeningen, fiskerimuseer og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger i Halsnæs, Gribskov og Helsingør.

Med ønsket om en bæredygtig Nordkyst for lodsejere, borgere og ikke mindst naturen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Klumme: Der skal ikke så meget til…

Coronavirus

Live: Ifølge medie tilbageholdt Heunicke også oplysninger om minksmitte

Annonce