Annonce
Danmark

Debat: Sølle trafikudspil fra regeringen - Danmark har brug for flere cyklister

Illustration: Gert Ejton

Lige nu forhandles der på Christiansborg om Infrastrukturplan 2035 og fremtidens transport. Det er på ingen måde ligegyldigt, hvordan det ender. Planen vil få stor betydning for, om vi som samfund kan styrke sunde, grønne og bæredygtige måder at transportere os på til skole, uddannelse, familiebesøg, fritidsaktiviteter og arbejde.

Regeringen åbnede forhandlingerne med udspillet "Danmark Fremad". Der er grund til at rose regeringen for flere af deres forslag på cykelområdet - for eksempel en yderst vigtig kortlægning af cykelinfrastruktur i Danmark. Det duer ikke, at vi reelt ikke ved, hverken hvor mange kilometer cykelsti der er i Danmark eller kender standarden af dem. Kunne man forestille sig samme situation for bilers infrastruktur - nej, det tror jeg ikke.

Men hvor er det ærgerligt, at regeringen ikke er mere ambitiøs i forhold til at vise, hvad man kan bruge øget cyklisme til, og hvordan vi med mere og bedre cykelinfrastruktur kan vende udviklingen, så flere - ikke færre - cykler i Danmark. For den tragiske sandhed er, at vi cykler mindre og mindre her til lands. DTU’s løbende transportvaneundersøgelser viser, at cykelandelen i Danmark er faldet markant siden 1990.

Annonce


Den tragiske sandhed er, at vi cykler mindre og mindre her til lands. DTU’s løbende transportvaneundersøgelser viser, at cykelandelen i Danmark er faldet markant siden 1990.


Cykling er da også i den grad under pres. Små biler er faldet i pris. Alderen for at erhverve kørekort til bil og knallert er sat ned. Vi pendler længere til arbejde. Skolesammenlægninger har givet børn længere til skole. Det er blevet almindeligt med to og efterhånden også tre biler i en familie. Cyklister skal navigere i en stadig heftigere biltrafik.

I sådan situation kan vi ikke lade stå til og tænke, at vi cykler, for det har danskerne altid gjort. Vi skal frem i skoene og sikre den velgennemtænkte, sammenhængende og sikre cykelinfrastruktur, som gør cyklen attraktiv i forhold til hverdagens transportbehov. Får vi ikke vendt den faldende udvikling, risikerer vi at blive generationen, der afviklede Danmark som et af verdens førende cykellande.

Derfor er det helt afgørende, at der udarbejdes en ny cykelstrategi til afløsning af 2014-strategien. Det er også afgørende vigtigt, at strategien denne gang udarbejdes af en tværministeriel arbejdsgruppe, så der i langt tydeligere grad inddrages perspektiver i forhold til både folkesundhed, klima, miljø, biltrængsel, børn og unge.

Samtidig er det afgørende, at der sættes tilstrækkeligt med ressourcer af. Regeringens foreslåede to milliarder kroner i en statslig cykelpulje 2021-2035 er langtfra nok, hvis man mener det alvorligt med "massive investeringer i cykelinfrastruktur i hele landet". Det er markant mindre, end hvad det blev sat af i den femårige periode 2009-2014.

Der er også nødt til at være en vis rimelighed i det, som sættes af til cykelinfrastruktur kontra bilinfrastruktur. To milliarder kroner er sølle 1,25 procent af den samlede investeringsramme på 160 milliarder kroner. Det står ikke mål med den andel af den samlede trafikmængde, som cyklismen i dag udgør - og som gerne skulle vokse i de kommende år.

Cyklistforbundet har i et udspil marts 2021 foreslået, at der afsættes 10 procent af den samlede statslige investeringsramme til cykelinfrastruktur. Vi står ikke alene med ønsket om flere penge. Dansk Industri har foreslået en cykelpulje på tre milliarder kroner, og Dansk Erhverv har foreslået en cykelpulje på 4,5 milliarder kroner. For begge organisationers vedkommende har der været tale om cykelpuljer frem til 2030 - og altså ikke 2035, som er tidshorisonten nu. IDA (Ingeniørerne) har foreslået 11milliarder kroner.

Endelig skal vi huske, at mere og bedre infrastruktur ikke gør det alene. Mange skal også tænke anderledes. Det gælder for eksempel virksomheder, som bør overveje, om de i deres opgaveløsninger kan bruge cyklen til at følge op på egne Corporate Social Responsibility-ambitioner på klimaområdet. Derfor er det godt set, at regeringen sammen med støttepartier har sikret finansiering af det nye Cykelvæksthuset, der yder gratis rådgivningsforløb til virksomheder, der ønsker at flytte medarbejdere og opgaver over på (el-lad-)cyklen.

Nu er tiden kommet til at se på næste skridt. For os at se er næste skridt især anlæggelse af flere og bedre cykelstier langs statsvejene; flere sammenhængende cykelnet på tværs af kommunegrænser a la supercykelstierne i hovedstadsområdet; bedre muligheder for private og offentlige arbejdsgivere for at kunne belønne medarbejderens bæredygtige og sunde transportvalg uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen; krav om en vurdering af behovet for at anlægge ny/udbygge eksisterende cykelinfrastruktur ved alle større statslige og kommunale infrastrukturprojekter samt mulighed for differentieret kommunal medfinansiering af cykelinfrastrukturprojekter.

Vi har i disse år et helt særligt momentum for at skifte spor i transport- og mobilitetspolitiken. El-cyklen er en gamechanger, der tilbyder et sundere, grønne og bæredygtige alternativ til bilen i langt flere situationer end i dag - hvis vi altså sørger for at tilvejebringe den nødvendige cykelinfrastruktur. Lad os ikke lade den mulighed glide os af hænde.

Annonce
Annonce
Hornbæk For abonnenter

Sandra lader ukrudtet vokse vildt: Vi skal simpelthen stoppe med at slå hinanden i hovedet med, hvordan vores haver ser ud

Helsingør For abonnenter

Politikere efter kritik af kommunens behandling af sårbare: Sådan vil vi løse problemerne

Debat

Klumme: To stik betalt af skatten

Helsingør

Vitaminindsprøjtning efter corona: Sådan vil 58 foreninger rejse sig

Helsingør For abonnenter

Selvmordstruede Marcus fik flere afslag på botilbud: Nu kritiserer Ankestyrelsen kommunen

Danmark

Mandagens coronatal: 70 procent har fået det første stik

Danmark For abonnenter

Forældre nægtede at sende deres børn på kæmpeskole 15 kilometer væk: Nu har de skabt deres egen friskole

Helsingør For abonnenter

827 boliger i kommunen har stået tomme i mere end tre måneder - men ingen ved hvorfor

Helsingør

Brødrene har arbejdet sammen i 30 år: Der findes ikke noget lignende i hele kommunen

Sport

Kom med på det eneste wildcard: 17-årige Olivia imponerede ved EM i golf

Debat For abonnenter

Byggebøvl og -forsinkelser: Kommunen har ikke udvist rettidig omhu

Nordsjælland

To borgere holdt 37-årig tilbage: Havde stjålet breezers i Netto

Annonce