Annonce
Debat

Debat: Det Danske Madhus – en privat/kommunal succes

Det danske madhus Helsingør. Foto: Lars Johannessen.
Annonce

DEBAT: Det Danske Madhus Hamlet A/S, ejes i fællesskab af Det Danske Madhus A/S og Helsingør Kommune og leverer mad til 347 hjemmeboende borgere i kommunen (januar 2020). Maden tilberedes på Kronborgvej i Helsingør.

Selskabet har givet overskud siden første regnskabsaflæggelse i 2005. Overskuddet har været på gennemsnitligt 1,6 mio. kr. årligt, hvilket efterfølgende er blevet udbetalt til aktionærerne i forhold til ejerandelene.

Det vil sige at Helsingør Kommune, har tjent ca. 800.000 kr. årligt på at eje 49 procent af selskabet. I de 15 år selskabet har eksisteret, har kommunen således tjent ca. 12 millioner.

DDM har på et møde med Helsingør Kommune i december 2019 foreslået, at tilberedelsen flyttes til Albertslund med henblik på at opnå en række stordriftsfordele.

Det Danske Madhus beskæftiger 18 ansatte, svarende til 14 heltidsstillinger.

Forslaget blev behandlet som et lukket punkt på byrådsmødet d. 26. september og blev afvist af Socialdemokraterne (8), SF (1), Enhedslisten (2), Lokaldemokraterne (1) og DF(2) i alt 14 stemmer.

Afgørende var hensynet til at bevare de 18 arbejdspladser i kommunen.

For forslaget stemte Konservative (9), Venstre (1) og Radikale (1) i alt 11 stemmer.


Enhedslisten kæmper for at Det Danske Madhus, produktionen, fortjenesten og arbejdspladserne bliver i Helsingør Kommune.

Allan Berg Mortensen


Da forslaget om at imødekomme ønsket om at flytte produktionen til Albertslund var faldet fremsatte Konservative forslag om, at der forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Forslaget blev desværre vedtaget. Dansk Folkeparti og Lokaldemokraterne skiftede mening, vel vidende at hvis Helsingør Kommune udtræder af selskabskonstruktionen er der intet der forhindrer selskabet i at flytte produktionen og arbejdspladserne til Albertslund.

Byrådet skal på et kommende møde tage stilling til om kommunen skal trække sig ud af et selskab, der generer overskud til kommunen og skaber arbejdspladser.

Når offentligt ejede selskaber eller selskaber det offentlige ejer en andel af, er succesfulde og giver overskud, skal de sælges. Se blot på TDC og DONG. Det er borgerlig ideologi.

Enhedslisten kæmper for at Det Danske Madhus, produktionen, fortjenesten og arbejdspladserne bliver i Helsingør Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Klumme: Der skal ikke så meget til…

Annonce