Annonce
Debat

Debat: Hornbækkere vil involveres i havneplanerne - det er desværre sikkert for sent

Billedet er fra Google Earth.
Annonce

DEBAT: Desværre er en involvering af Hornbækkerne nok for sent, da Fonden "Hornbæk Havn" allerede har indsendt en ansøgning om projektet til Kystdirektoratet (KDI). Om kommunen er orienteret om planerne før ansøgningen er et vigtigt spørgsmål. Hvis kommunen har været inddraget/informeret, har de haft mulighed for at borgerinddrage Hornbækkerne, og burde have gjort det.

Det er dog glædeligt, at Fonden "Hornbæk Havn" har meldt klart ud, at der er tale om en Havneudvidelse. En lignende sag - dog var der tale om en mindre havneudvidelse -  i Snekkersten, informerede havnen kommunen om. Men kommunen agerede ikke med relation til borgerinddragelse.


Formanden for Hornbæk Havn udtaler: “Vi lytter til jer”. Det lyder jo godt, men det er mange, mange postgange for sent, som formanden må være vidende om, da ansøgningen til KDI jo allerede er sendt.


For at Snekkersten-projektet skulle glide igennem, ”omdøbte” man projektnavnet til “et mindre rekreativt anlæg” Kært barn har mange navne. Til orientering for Hornbækkerne skal man virkelig være skarp, opmærksom på betegnelserne, definitioner - dette sagt med erfaring.

Men hovedsagen, problemet med manglende borgerinddragelse, er at når projektet allerede ligger som ansøgning i KDI, fratages stort set al borgerindflydelse, herunder klageret. Det bliver afvist af KDI med “ikke part i sagen”. KDI har givet Hornbækkerne deadline til 3. december, hvis de har kommentarer. En sådan tidsfrist er urimelig, hvis det skal tages seriøst. Det skal understreges, at mange instanser, såsom Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredning, bliver involveret og har samme mulighed. Kommunen bliver også hørt. De har samme tidsfrist. Disse instanser har, i forhold til borgerne fremadrettet hørings- og klageberettiget, og det skaber i sagens natur selvfølgelig uoverensstemmelse mellem borgerinddragelse og den fremadrettede sagsbehandling og sagens udfald.

Formanden for Hornbæk Havn udtaler: “Vi lytter til jer”. Det lyder jo godt, men det er mange, mange postgange for sent, som formanden må være vidende om, da ansøgningen til KDI jo allerede er sendt. Ansøgningen kan læses på Kystdirektoratet hjemmeside kyst.dk.

Får Fonden tilladelserne, går de til kommunen, som formanden også udtaler. Dernæst skal der afholdes borgermøder, hvor det hele jo allerede er klappet af med tilladelser og kommunens høringssvar etc., hvorfor det kun vil være småting, der kan diskuteres, groft sagt; hvilken farve skal toiletterne være?

En sådan sagsbehandlingsprocedure med store konsekvenser for lokaliteten, er ikke i overensstemmelse med borgerinddragelse. Det er mange ressourcer, Fonden "Hornbæk Havn" anvender, med mindre der kalkuleres med at planen går igennem. Måske derfor denne valgte procedure. Hvor er blandt andet kommunen henne, er de bekendte med projektet?

Jeg håber for Hornbækkerne, at kommunen tager borgerinddragelse alvorligt og beder om en “ommer ”, tilbagetrækning af ansøgningen. Der ligger en lokalplan L.5.39 for området, så det er begrundelse nok.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holdet

Ugens medlem af Holdet: Ole Traulsen

Debat

Debat: Kritik af hjemmeplejen

Danmark

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce