Annonce
Debat

Debat: Kulturudvalget er ved at afskaffe historien udenfor Helsingør!

Flynderupgård. Foto: Lars Johannessen
Annonce

DEBAT: Da Kulturstyrelsen tidligere i år var på besøg i Helsingør for at inspicere museerne, førte det som bekendt til en kraftig kritik af driften. Det førte også til museumschefens afgang samt til at flere ledende museumsfolk har sagt op - delvist i protest.

Det er imidlertid nu kommet frem, at Kulturstyrelsen har givet Helsingør Byråd grønt lys til at nyordne museumsdriften i Helsingør, således at man kan leve op til de krav der er, for at kunne fortsætte som statsstøttet museum. Det lyder umiddelbart fornuftigt – museumsvæsenet ligger i kaos lige nu og der skal rettes op på skuden før den synker helt.

Det er imidlertid chokerende at opdage, at det Kulturstyrelsen har lagt op til er, at Helsingør Kommunes Museer for fremtiden kan nøjes med at beskæftige sig med historien indenfor den gamle Helsingør Bykerne – d.v.s. primært Sundtoldstiden og Værftsperioden. Derimod kan kommunens museer i bogstavelig forstand skrotte al historie om landområdet udenom den gamle bykerne – vel at mærke med Kulturstyrelsens billigelse!

Det betyder i praksis, at der i fremtiden ikke vil blive brugt en bøjet femøre på at formidle historien udenfor bykernen. Der venter dermed en absurd fremtid uden historien om Danmarks største sognekommune, Tikøb kommune. Der venter en fremtid uden formidling af fiskeriets historie i Øresund, uden formidling af landbrugets og skovbrugets enorme indvirkning på nutidens kulturlandskab. Ingen formidling af landliggerlivet, der har formet nutidens byer, ingen formidling af historien om Gurre - Danmarks riges reelle hovedstad i dele af middelalderen. Og i øvrigt heller ingen formidling af villakvarternes historie i Helsingørs udkanter. Ingen udstillinger, ingen Frilandskulturcenter, intet spisehus.


Det er bekymrende og nærmest en fornærmelse mod alle dem, der har arbejdet seriøst som frivillige, som udstillingsarrangører eller som initiativtagere til samlinger i det nuværende museumsvæsen


Kulturstyrelsen mener, at det områdes historie allerede er omfattet af Museum Nordsjællands aktiviteter og arbejdsområde. Museum Nordsjælland er et museum for de omliggende kommuner! Styrelsens medarbejdere har tilsyneladende ingen lokalkendskab, siden de tror, at Flynderupgaards mange frivillige vil tage medejerskab til et museum med adresser i Hillerød, Hørsholm eller Gilleleje. Eller hvis de tror, at borgere i landområdet af Helsingør Kommune vil aflevere deres gamle dokumenter eller genstande til et museum langt udenfor kommunegrænsen. Og selvom de så afleverer til Museet i Helsingør vil det jo være med bevidstheden om, at det for altid blot vil lande på en hylde i arkivet – og aldrig blive vist frem eller fortalt om. De har heller ikke fattet, at befolkningen i Helsingør kommunes landdistrikter og større byer jo ikke tager til en udstilling i Gilleleje for at se en udstilling om f.eks. Espergærde eller anden del af landområdet.

Det er bekymrende og nærmest en fornærmelse mod alle dem, der har arbejdet seriøst som frivillige, som udstillingsarrangører eller som initiativtagere til samlinger i det nuværende museumsvæsen. Her tænkes især på Arne Meyling og Per Christiansen, hvis samlinger jo er skænket til kommunen under den forudsætning at de skulle bruges, udstilles og formidles. Og det er bekymrende, fordi fokus fra kommunens side alene er på at knytte museerne sammen med turisme - og man dermed overser, at museerne i langt højere grad er vigtige for kommunens egen befolkning. Faktisk er det den vigtigste opgave for et lokalmuseum.

Byrådets kulturudvalg har allerede på sit seneste møde vedtaget en arbejdsplan, der indebærer dette scenarie. Og det er yderst bekymrende, fordi der i dette oplæg heller ikke tales om den store mangel på ansatte med et solidt lokalkendskab i museumsvæsenet. Der tales heller ikke om museets rolle som opsøgende virksomhed. Der tales alene om Bymuseets videre udvikling – intet om de andre afdelinger. Og så er det bekymrende at man f.eks. i ramme alvor vedtager at museet i fremtiden skal drives med såkaldte ”årshjul”. Det er noget man gør i en erhvervsvirksomhed – så sandelig da ikke i en kulturinstitution, hvor der skal være plads til kreativitet, sjove påfund og umiddelbar fornyelse samtidig med, at det omgivende samfund ændrer sig.

Men, men der er en anden mulighed: Kulturudvalget og byrådet kan vælge at gå imod Kulturstyrelsens anbefaling og bevare Flynderupgaard som et museum – samtidig med, at man udvikler dele af gårdanlægget til andre eller lignende formål. Men vil man have folk til at komme i fremtiden, så skal der være penge til skiftende udstillinger, penge til moderne, interaktive og engagerende udstillinger eller aktiviteter, penge til at forny fiskerisamlingen og midler til at tage sig ordentligt af de mange frivillige, som gør det muligt at drive stedet.

Så nu er det op til Kulturudvalget og i sidst ende Helsingør Byråds medlemmer at bestemme: Skal I være de politikere ”som går over i historien” som dem, der har prioriteret kommunes midler således, at historien udenfor Helsingør bykerne bliver afskaffet?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Værktøj stjålet fra varebiler

Annonce