Annonce
Erhverv

Erhvervsklummen: Danmark skal tilbage til grøn vækst

Vejen ud af coronakrisen bør omfatte fem indsatsområder: Investeringer i vores klima, investeringer i vores fælles infrastruktur, mere forskning og bedre uddannelser, gang i danskernes privatforbrug og en styrket eksport, mener DI. Arkivfoto: Michael Bager
Annonce

Coronakrisen har budt på en brat opbremsning for et sundt opsving. Samfund over hele verden er hårdt ramt af den hurtige og konsekvente nedlukning, som var nødvendig for at bremse smitten. Nu gælder det genåbningen - og om at få Danmark ud af krisen. Virksomheder og medarbejdere over hele Danmark knokler i denne tid for at komme bedst muligt gennem krisen, og som samfund kan vi gøre meget for at understøtte det.

Først og fremmest skal vi sørge for, at kompensationsordningerne bliver udfaset på en klog måde. Det er godt og vigtigt, at lønkompensationsaftalen er blevet forlænget til udgangen af august. Og jeg glæder mig over, at drøftelserne nu fortsætter om nye løsninger, som kan tage over, når ordningen udløber. Det bliver der brug for, fordi mange ellers levedygtige arbejdspladser fortsat vil være presset. Dem skal vi holde hånden under - hvis ikke vi som samfund vil miste dem permanent.

Samtidig skal vi designe den politik, som kan bidrage til at få Danmark tilbage i topform med grøn vækst, job og voksende velstand blandt danskerne. DI har fremlagt et katalog med mere end 100 konkrete forslag til at få Danmark ud af krisen - forslag som vi vil anbefale, at man skeler til i den kommende tid.

Vores forslag tager udgangspunkt i to grundlæggende kriterier: De skal virke hurtigt - og de skal bidrage til at skabe det samfund, som vi ønsker os i fremtiden.

Det drejer sig om fem indsatsområder: Investeringer i vores klima, investeringer i vores fælles infrastruktur, mere forskning og bedre uddannelser, gang i danskernes privatforbrug - og en styrket eksport.

Verdenshandlen vil være stærkt hæmmet i den kommende tid, og det er afgørende, at vi hjælper de danske virksomheder godt i gang igen i en svær tid.

Virksomhederne skal have de allerbedste muligheder for at komme i kontakt med deres kunder i udlandet. Allerede nu arbejder Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationerne sammen om f.eks. at arrangere virtuelle erhvervsfremstød. Og der bliver behov for yderligere tiltag.

I de næste par år bør udenrigstjenesten fokuseres, så alle kræfter bliver lagt i at redde eksporten. Udenrigsministeriet gør allerede en stor indsats. I DI vil vi gerne kvittere for samarbejdet, og vi ser frem til at arbejde videre med at intensivere eksportindsatsen.

Samtidig har det selvfølgelig fantastisk stor betydning, at vores udvidede hjemmemarked i EU kommer godt på fode igen, og at EU-landene sammen får genoprettet Europas økonomi.

Når vi gør det enklere og billigere og mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark, styrker vi dansk konkurrenceevne. Så får virksomhederne og deres medarbejdere lettere ved at vinde ordrer i udlandet i en meget svær tid - og det kommer hele samfundet til gavn.

Målet er, at vi kan give danskerne råd til mere, få skubbet gang i økonomien og samtidig lette byrder for erhvervslivet ved hurtigere at gennemføre nogle af de skatte- og afgiftslettelser, som allerede er aftalt, og som skal indfases hen over de næste år. Det drejer sig bl.a. om PSO-afgiften og forskellige elafgifter. Lad os afskaffe dem med det samme.

Kloge offentlige investeringer kan være med til at få gang i hjulene igen. Byggeriet har allerede fået et første boost med ophævelsen af det kommunale anlægsloft og med igangsættelsen af de mange projekter, som stod på ventelisten i Landsbyggefonden. Det giver en tiltrængt renovering af de almene boliger, som både giver bedre hjem til mange danskere, skaber job og gavner klimaet ved at øge energieffektiviteten.

Vi bør samtidig fremrykke en række af de infrastrukturprojekter, som allerede er aftalt. Det vil binde Danmark bedre sammen, så medarbejdere bedre kan pendle til og fra arbejde, og vores varer og ideer kan komme hurtigere ud til kunderne.

Lars Sandahl Sørensen

Og så skal vi ikke glemme, at vores fremtidige succes bygger på vores fortsatte evne til at tænke nyt. Derfor bør vi investere massivt i forskning, uddannelse og digitalisering, så vi kan holde foden på speederen i udviklingen af de nye ideer og løsninger, som vi skal leve af i fremtiden.

Endelig er det vigtigt, at vi understøtter danskernes købelyst. Ved at udbetale de indefrosne feriepenge, kan vi sætte ekstra skub i forbruget, så de mange hårdt pressede virksomheder og medarbejdere over hele landet kan få nye kunder - og vi som danskere kan få nogle gode oplevelser. Det, tror jeg, vi trænger til.

I DI ser vi frem til det videre samarbejde, så vi kan få Danmark ud af krisen, tilbage i topform - og tilbage til grøn vækst.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Klumme: De forbandede gule

Annonce