Annonce
Hornbæk

Flere hængepartier efter det store kabelarbejde i Øresund: Gamle kabler sidder fast i havbunden

Gravearbejdet i forbindelse med kabelføring fra Sverige til Hornbæk plantage er ved at være slut. Arbejdsstedet på stranden her i Hornbæk Plantage er retableret, men Energinet mangler dog stadig et par hængepartiert ude i vandet. Foto: Torben Sørensen/kalabas.dk
Energinet må forlænge kabelarbejdet ud for Hornbæk Plantage i endnu nogle måneder - blandt andet fordi nogle af de gamle kabler ikke kan fjernes med almindelige metoder.
Annonce

Øresund: Siden juni har de nye søkabler, der er lagt ud i Øresund mellem Danmark og Sverige som erstatning for gamle strømkabler fra 1973, været i drift uden de mindste problemer.

Men selv om Energinet, der har stået det omfattende og årelange kabeludskiftningsarbejde på den danske side, faktisk er færdig på stranden ved og oppe i den østlige ende af  Hornbæk Plantage, så er der dukket et par "hængepartier" op, som eldistributionsselskabet Energinet ikke var forberedt på.

Det ene drejer sig om bortskaffelsen af de de gamle søkabler. Men der mangler fire 60 meter lange kabler, som skulle trækkes op og fjernes fra deres position cirka 50 meter fra kysten ude i Øresund. Men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre med de almindelige metoder.

Annonce

Tonstunge betonsække

Kablerne kunne ikke rykkes fri af havbunden. Årsagen var, viste det sig, at de var beskyttet med flere store jernarmerede betonsække, der var lagt ovenpå kablerne.

- Det var en yderst effektiv metode til at sikre kablerne på, men konsekvensen var, at vores leverandør ikke kunne trække kablerne fri af bunden, siger projektleder Per Obbekjær fra Energinet.

Nu har selskabet indgået en kontrakt med en anden entreprenør, som vil grave kablerne fri. Arbejdet går i gang i slutningen af måneden.

Arbejdet med udskiftningen af de gamle søkabler her i Øresund har været meget synligt, også på land. Men nu er det - næsten - overstået. Foto: Torben Sørensen/kalabas.dk

Det andet efterspil handler om de rør, som de nye kabler er trukket igennem. Cirka 200 meter ud i vandet ligger disse kabelrør ovenpå havbunden og ikke nede i, som de skal. I lyset af, hvor mange lystfartøjer der sejler i farvandet, har Energinet besluttet sig for, at disse rør skal graves ned, hvor de hører til.

Annonce

Bunker skal fjernes

Det betyder alt sammen merudgifter, men selskabet har krævet, at den entreprenør, som skulle have sørget for at kablerne lå nede i havbunden, bidrager til betalingen.


- Det var en yderst effektiv metode til st sikre kablerne på, men konsekvensen var, at vores leverandør ikke kunne trække dem fri af bunden

Projektleder Per Obbekjær, Energinet.


Endelig mangler Energinet at fjerne en betonbunker mellem Ndr. Strandvej og kysten, som tidligere har sørget for at levere strøm til at fastholde trykket i de gamle olieholdige kabler og desuden huser en transformer, som strømforsyner sømærkerne langs kysten. I stedet vil der blive etableret et mindre strømforsyningshus på stedet.

Når vi nærmer os årets slutning vil Energinets langvarige tilstedeværelse på stranden i plantagen formentlig være overstået. Men selskabet vender tilbage om nogle få år, når søkablerne nogle få hundrede meter nordvest for det sted, hvor de nye kabler fra Sverige nu er ført i land, også skal skiftes.

Kabeludskiftningen i Øresund

400 kV-kablerne i Øresund mellem Danmark og Sverige skal skiftes, da de er tæt på at have op-brugt deres tekniske levetid. Kablerne blev lagt tilbage i 1973, og de nye kabler lægges omtrent samme sted, hvor de nuværende kabler ligger.

De fire kabelforbindelser er vigtige for elforsyningen i Sydsverige og Østdanmark, fordi strømmen groft sagt kan deles mellem de to lande. Tilgængelighed af det andet lands strømreserver er helt central for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed, fx i tilfælde af fejl i elnettet eller på kraftværker. Her kan de to landes elsystemer i princippet fungere som hinandens backup. Forbindelserne er desuden centrale for samhandel af el mellem Sverige og Danmark.

400 kV-kablerne går mellem Kristinelund nord for Helsingborg i Sverige og Skibstrupgård nord for Helsingør i Danmark. Udskiftningen kommer til ske ved, at de oprindelige kabler først fjernes til søs, hvorefter de nye kabler installeres stort set samme sted. Denne operation bliver gennemført så hurtigt og effektivt som muligt, da den elektriske Øresundsforbindelse mellem Sjælland og Sydsverige er vigtig for at sikre forsyning af strøm i de danske stikkontakter.

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce