Annonce
Helsingør

Forældre får pjække-SMS fra skolen

- Vores erfaring er, at forældrene synes, det er superfedt, at vi er opmærksomme på fraværet, siger Mette Hultgren, leder af 10.klassesskolen på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør. Foto: Torben Sørensen

10.klasseskolen i Helsingør har det seneste års tid skærpet kursen overfor elever, der pjækker. Det har en positiv effekt, fortæller Mette Hultgren, daglig pædagogisk leder, 10. klassesskolen.

Annonce

Helsingør: Fra årsskiftet træder der en ny bekendtgørelse i kraft for alle landets folkeskoler med nye regler, der skal strømline lærernes registrering af fravær. De nye regler betyder, at alle skoler skal registrere elevernes fravær systematisk og ensartet, ligesom forældrene som udgangspunkt altid skal kontaktes hvis deres barn pjækker i en time. For 10. klasseskolen i Helsingør er det nye tiltag ikke én stor forskel fra den praksis, der allerede er i dag, fortæller skolens daglige pædagogiske leder.

-Vi har et konstant fokus på elevernes fravær. Det kommer de nye regler ikke til at ændre på. Som det er i dag, bliver eleverne i forvejen registreret i alle lektioner. Forældrene får også en SMS, hvis eleven ikke møder ind til timen. Vores erfaring er, at forældrene synes, det er superfedt, at vi er opmærksomme på fraværet, siger Mette Hultgren

Annonce

Mange grunde til fravær

Den nye skærpede kurs mod ulovligt fravær var et af de indsatsområder Mette Hultgren tog fat i, da hun tiltrådte som skoleleder tilbage i september 2018.

Hun fortæller, at erfaringen er, at det hjælper.

-Det har en positiv effekt. Det hjælper os til at være opmærksomme på de elever, der har et stort fravær, og gør at vi får et indblik i, hvad det handler om. Fravær handler ikke kun om, at eleven ikke dukker op. Det handler om et helt liv. Der kan være mange grunde til den unge ikke kommer i skole, siger Mette Hultgren.

Hun peger på, at det kan dreje sig om familiemæssige og sociale årsager.

-Det kan være elever, som er blevet mobbet i folkeskolen og ikke har prøvet at være en del af fællesskabet. Vi gør meget ud af at vores elever trives. Det med at tage tiende klasse handler ikke kun om det faglige, men om nye venskaber og at blive en del af et fællesskab, siger Mette Hultgren.

Annonce

Gode karakterer

10.klasseskolen har i en årrække haft det højeste ulovlige fravær i kommunen. Forrige skoleår - i 2017 og 2018- lå fraværet på 9,2 procent, som var et procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Det er der flere grunde til, En af dem kan være at nogle af eleverne af forskellige årsager har svært ved at gå i gang med en almindelig ungdomsuddannelse.

-Vi har mange elever med rigtig gode karakterer. Det handler mere om personlige og sociale ting. Når vi taler fravær møder vi også elever, som har haft et kæmpefravær i folkeskolen, men hvor der ikke er gjort en pind, siger Mette Hultgren .

Annonce

Hurtig kommunikation

Også i Espergærde skoledistrikt har lærere og ledelse de seneste par år haft en stram kurs overfor ulovligt fravær.

-Vi indførte for nogle år siden en ensartet registring for alle fire skoler. De store elever bliver registret i alle lektioner. Vi sender også en SMS til forældrene, hvis ikke eleven er mødt ind til timen, siger skoleleder Andreas Elkjær.

Det er der gode erfaringer med, fortæller Tibberupskolens daglige pædagogiske leder.

- Forældrene er helt generelt glade for at få besked om deres børns fravær. Det afhjælper en hurtig kommunikation mellem skole og hjem, så vi ikke starter med at tale om fraværsomfanget, men om hvordan vi sammen kan afhjælpe problemet. SMSerne kan dog give lidt forvirring hos forældrene hvis en faglærer for eksempel ikke er vidende om en forældrebesked, der er sendt til klasselæreren, og derfor melder en elev ulovligt fraværende via SMS, siger Mads Hasselgaard.

Tibberupskolen huser distriktets ældste elever.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Helsingør

Miss Coffee er kommet på hjul

Annonce