Annonce
Helsingør

Forsyning Helsingør om overløb i Øresund: Kæmper med slidte og gamle kloakker

Lørdag morgen og formiddag var der rødt flag på Espergærde Strand. Foto: Torben Sørensen
Det er en kæmpe opgave at mindske overløb til Øresund, fordi mange af kommunens kloakker er slidte og forældede. "Omkostningerne de næste mange år er meget betydelige, og vi snakker flere hundrede millioner kroner," siger plan- og projektchef i Forsyning Helsingør.
Annonce

MILJØ: Friske morgenbadere, der lørdag tog turen til Espergærde Strand for at hoppe en tur i bølgen den blå, fik sig en skuffelse.

Et skilt kunne fortælle, at “vandet er forurenet”, og der var sat et rødt flag op ved badebroen.

De store regnmængder fredag aften og natten til lørdag skabte så meget pres på kloakkerne, at Forsyning Helsingør måtte lede en del af det blandede regn- og spildevand ud i Øresund via overløbsrør.

Gør man ikke det, vil der være risiko for, at kloakvandet i stedet løber over på gader og stræder og gør skade på boliger og erhverv - i nogle tilfælde også med sundhedsmæssige konsekvenser.

Problemet er, at udledningen har konsekvenser for miljøet, når der sker overløb i Øresund. Det er således blevet slået fast i en tidligere miljøvurdering fra Helsingør Kommune, at der "hvert år er der tilfælde, hvor der måles høje mængder af E. Coli og intestinale enterokokker (tarmbakterier, red.) på strandene”.

Men hvor meget blandet spildevand og regnvand bliver der ledt ud i Øresund, og hvad skal der gøres ved problemet? Helsingør Dagblad har fået svar fra Claus Bo Frederiksen, der er plan- og projektchef i Forsyning Helsingør.

Overordnet slår han fast, at “omkostningerne de næste mange år er meget betydelige, og vi snakker flere hundrede millioner kroner.”

- Derfor er det en indsats, der vil strække sig over et betragteligt antal år – formentlig i generationer, siger plan- og projektchef Claus Bo Frederiksen.

Annonce

Er kloaksystemet underdimensioneret i forhold til fremtidens regnmængder?

- De fleste byområder i Danmark fra før 1970’erne er fælleskloakeret. Dvs. at regnvand løber i samme rør som spildevand. Det gælder også i Helsingør Kommune. Størstedelen af disse kloakker er slidte eller bygget på et tidspunkt, hvor de skulle håndtere langt mindre vand end i dag, siger plan- og projektchef Claus Bo Frederiksen.

- Det er en udfordring, fordi det betyder, at de har svært ved at klare presset fra fremtidens stigende nedbørsmængder, der følger af klimaforandringerne i form af mere intens regn gennem længere tid. Så vi kæmper med de samme udfordringer som de fleste andre byer i landet, tilføjer han.

Annonce

Hvordan skal udledningen begrænses?

- Det er en kombination af mange forskellige indsatser. Da 60 procent af overløbene uden for renseanlæggene stammer fra to konkrete overløb fra centrum til havnen i Helsingør og overløbet ved Hornbækvej til Munkesøvandløbet i Espergærde, får vi mest for pengene ved at sætte ind her. Derfor er der allerede projekter iværksat med klimatilpasning af oplandene til disse tre overløb, hvorved antallet og mængden af overløb reduceres. I Helsingør Centrum arbejdes der f.eks. med en investeringsplan for klimatilpasning, hvor Hestemøllestræde er første skridt med anlægsstart inden sommerferien.

Fakta: Overløb i Øresund

I forbindelse med kraftig regn ledes der overløbsvand ud fra lovlige overløb på fællessystemet (kloakrør der både rummer spildevand og regnvand).

Overløbsvandet er fortyndet spildevand, der i de fleste tilfælde har været igennem en rist, inden det bliver ledt til Øresund. Udledninger sker typisk et par meter ud i Øresund.

Endvidere er der overløb på renseanlæggene, der også træder i funktion ved kraftig nedbør. Men også her bliver spildevandet fortyndet med regnvand og har endvidere gennemgået en mekanisk rensning (sand- og fedtfang) inden udløb. Disse overløb fra renseanlæg ligger mellem 200 - 600 meter ude i Øresund.

Der er i alt 37 overløb inklusiv de 3 renseanlæg i Helsingør Kommune.

Forsyning Helsingør har estimeret den årlige udledning af spildevand i overløbsvandet til cirka 80. 000 kubikmeter – svarende til omkring 1 procent af alt spildevand.

Han oplyser, at Forsyning Helsingør desuden arbejder på at mindske mængden af overløb ved følgende indsatser:

- Ombygning af Sydkystens Renseanlæg i Espergærde, så kapacitet og flow øges. Byggeriet er under planlægning og implementering.

- Brug og vedligeholdelse af forsinkelsesbassiner til regnvand – så pres på ledningsnet mindskes.

- Brug af lokal afledning af regnvand og etablering af forsinkelsesbassiner ved nybyggeri – f.eks. hospitalsgrunden i 2019.

- Etablering af andre klimasikringsprojekter, der minimerer risikoen for overløb – f.eks. Gennemført i 2019 ved Gummistranden i Helsingør og ved Nordre Strandvej i Ålsgårde.

- Renovering af ledningsnettet og etablering af separatkloakering, hvor det er muligt inden for givne rammer.

Rødt flag på Espergærde strand. Livredder Jens Tellram-Thrane guider gæster i forholdsregler. Det røde flag skyldes overløb på grund af skybrud. Foto: Torben Sørensen

Forsyning Helsingør har estimeret den årlige udledning af overløbsvand til cirka 80.000 kubikmeter. “Det svarer til, at ca. 99 procent af alt spildevand i ledningsnettet bliver renset på et af vores tre renseanlæg – og at det kun er cirka 1 procent, der går i overløb ved de kraftige regnskyl,” oplyser forsyningsselskabet.

Der er dog tale om et estimat, der blandt andet afhænger af den årlige nedbørsmængde.

Annonce

Hvad er tankerne om fremtidens udledning?

- Vi vil gøre, hvad der står i vores magt – inden for lovgivningens rammer, og det vores økonomi tillader – for at mindske overløb til Øresund. Og vi håber, der bliver sat større fokus på vand kvaliteten i Øresund fra myndighedernes side. Dér, hvor vi kan gøre en positiv forskel i dag, gør vi det. Det er et arbejde, der både foregår på den korte – og på den lange bane. Og vi er i gang.

- En stor del af arbejdet sker inden for rammerne af kommunens spildevandplan 2012–2026 og klimatilpasningsplan – samt vores egen forsyningsplanlægning. Endvidere forventes de kommende statslige vandmiljøplaner 2021-2027 at ville sætte mål og krav til den fremtidige påvirkning af Øresund, siger Claus Bo Frederiksen, plan- og projektchef i Forsyning Helsingør.

- Det er vigtigt at understrege, at Forsyning Helsingør overholder alle gældende udledningstilladelser fra renseanlæggene og arbejder løbende på at sikre, at dette også vil være tilfældet fremover. Sideløbende arbejder vi på at klimatilpasse afløbssystemet, så det kan leve op til fremtidens udfordringer og dermed mindske antallet og mængden af overløb, siger Claus Bo Frederiksen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Frank Jensen: - Man kan opfatte, at min glæde bliver for overvældende

Annonce