Annonce
Helsingør

Fra i dag strammes grebet: 15 tiltag der kan begrænse coronasmitten i Helsingør Kommune

Køen var lang, da der var mulighed for at blive coronatestet på Kingosvej i Helsingør. Mulighederne for at blive coronatestet øges i den kommende tid. Foto: Lars Johannessen
Regeringen har besluttet at indføre nye indsatser i Helsingør og 17 andre hovedstadskommuner. Her er en oversigt over nye og gamle tiltag, der skal begrænse den hastigt voksende udvikling af coronasmittede.

CORONABEKÆMPELSE: Brug håndsprit, bær mundbind og hold afstand. Det er stadig de tre gyldne regler, man anbefales at overholde. Håndsprit og afstand har været anbefalet under hele coronapandemien, og mundbind er også gradvist blevet en det af det almindelige beredskab.

Efter at et forår, en sommer og et efterår er gået og en vinteren er kommet, er coronasmitten dog ikke under kontrol, langt fra. Den såkaldte anden bølge giver lige nu rekordhøje smittetal, og det er baggrunden for at der indføres nye begrænsninger i vores dagligdag.

Mens dette skrives overvejes nye tiltag, men her er de nuværende initiativer. De seneste stramninger træder i kraft fra i dag, mandag den 7. december og varer foreløbeligt til den 2. januar.

1 Der skal testes flere borgere

Et af de vigtigste redskaber i kampen mod coronaudvikling er en bedre viden om hvor mange, der er smittet. Det er især de ukendte smittebærere, der bekymrer. Det er personer, der er smittet med Covid 19, men som ikke ved at de er smittede og ikke har nogen symptomer, og derfor kan bære smitten videre, uden at ville det.

Helsingør Kommune har i et stykke tid lagt pres på for at få flere testfaciliteter, og det er netop det, som regeringen nu har lovet at der kommer. En del af den øgede indsats medfører at alle unge mellem 15 og 25 år i Helsingør Kommune opfordres til at lade sig teste.

2 Smitteopsporing skal forbedres

Indsatsen for at finde ud af hvordan de smittede fik Covid-19 intensiveres, så man bliver bedre til at finde smittekilden.  Det blandt andet ved at man udvider  definitionen på nære kontakter at anbefaling at andre kontakter end de helt nære også testes.

 Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den mynighed, der samler oplysninger om de smitteede får formentlig lov til i højere grad at give oplysningerne videere til kommunen. Det betyder at kommunen kan sætte en lokal indsats ind, hvis der er særlig mange smittede fra for eksempel et område eller en arbejdsplads.

Borgere opfordres fortsat til at downloade smittesporingsappen Smitte|stop.

3 Bedre muligheder for at gå i selvisolation

I et stykke tid har kommunerne stillet boliger til rådighed foir frivillige isolationsophold. Interessen har ikke været så stor, men nu begynder presset at stige. I Helsingør har man netop besluttet at øge udbudet af boliger fra fem til ti. Det er gratis at benytte selvisolationen og man får også maden, der leveres betalt.

4 Vi skal være mere forsigtige, når vi handler

De seneste stramninger retter sig blandt andet imod vores indkøbsvaner. Der er dels nogle krav og anbefalinger til handelslivet, men også til kunderne. Her er de seneste anbefalinger, og en del efterleves allerede nu af butikkerne.

 1.   Kravene til hvor meget plads, der skal være til hver kunder strammes, så der skal være mere luft mellem kunderne i de større forretninger og centre.
 2.  Butikkerne skal skilte med hvor mange personer der maksimalt må lukkes ind.
 3.  Der opfordres til, at man kun foretager indkøb af julegaver én person ad gangen.
 4.  Der opfordres til at indsætte personale i detailhandlen og på handelsstrøg, som udstyres med håndsprit og aktivt henvender sig til kunder med tilbud om afspritning af hænder.
 5.  Stormagasiner og butikker opfordres til at udvide åbningstiderne og kommunikere aktivt over for kunderne om, hvornår på dagen, der er mindst trængsel.
 6. Detailhandlende opfordres til at foretage afspritning af indkøbskurve og indkøbsvogne, inden indkøbskurven eller indkøbsvognen stilles til rådighed for en ny kunde.
 7. Detailhandlende, der råder over indkøbsvogne, opfordres til at fjerne indkøbskurve og i stedet udelukkende tilbyde indkøbsvogne, for at sikre mere plads mellem kunderne.

5. Vi skal ensrettes mere

Allerede i dag kan man i centre som for eksempel Helsingør Bycenter møde afmærkninger, der viser i hvad side man bør gå. Nu gennemføres princippet om at "holde til højre" også for eksempel i gågaderne og de større butikker.

Helsingør Kommune og den lokale detailhandel er netop blevet enige om at samarbejde om en kampagne, der skal minde om at holde afstand og undgå kødannelser, og et af resultatet er formentlig at der vil komme flere afstands- og retningsmarkører.

6 Færre samaktiviteter på skolerne

De nye coronaanbefalinger, der har effekt fra mandag får omgående virkning i skolerne.  Nogle af forantaltningerne er allerede gennemført.

 1.   Det anbefales, at spisning i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelser bør foregå klassevist og ikke i fælles arealer. -
 2.  Der bliver forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen, lige som de ældste klasser går over til fjernundervisning . Det betyder at vil være nødundervisning i de fleste skoler.
 3.  Det anbefales fortsat ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser ) på ungdoms- og voksenuddannelser. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning. -
 4.  Det anbefales at aflyse undervisning i fag i ungdoms- og voksenuddannelser, hvor der er stor risiko for dråbesmitte, og hvor undervisningen kan udskydes, Det gælder for eksempel for idræt og musik. Undtaget er fag der afsluttes. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.
 5.  Der bør være fokus på dialog med udskolingsklasser i grundskolen og ungdomsuddannelser om at være ung under COVID-19, herunder hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.

7 Videregående uddannelser

Også på de videreregående uddannelser gælder at undervisning på tværs af stamklasserne indstilles og at man i høj grad går over til fjernundervisning.

8 Mere hjemmearbejde

Det er ikke kun eleverne, der i højere grad kommer til at lave "lektierne" hjemme.  Helsingør Kommune har selv som arbejdsplads i et stykke tid sendt så mange ansatte på hjemmearbejde som muligt. Dermed er man lidt foran de anbefalinger, der gælder fra mandag.

 1. Nu opfordres såvel offentlige som private arbejdsgivere i Helsingør Kommune kraftigt til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.
 2. Offentlige arbejdsgivere opfordres til at vurdere, om opgaver, der forudsætter fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår og i givet fald gøre dette.
 3. Jobcentre og andre arbejdspladser, der varetager opgaver med tilsvarende borgerkontakt, til i videst muligt omfang at etablere fleksible rammer for aktiviteterne og mulighed for digital kontakt med henblik på at minimere det fysiske fremmøde
 4. Det forventes, at ledelsen på alle både offentlige og private arbejdspladser gennemgår funktionerne på arbejdspladsen med henblik på, at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemme.

9 Overhold boblen

Foråret var en svært tid for mange, og der kommer lidt af den samme stemning tilbage nu. Man behøver ikke at isolere sig selv, men anbefales kraftigt at begrænse omgangs- og vennekredsen.

Der gælder fortsat en anbefaling af at  arrangementer, der primært har et socialt formål aflyses.

10 Politiet bliver mere synligt

I forbindelse med de nye stramninger vil politet intensiverer indsatsen med at håndhæve regler i forhold til forsamlingsforbuddet, åbningstider på restauranter, barer, caféer og andre serveringssteder, forbuddet mod salg af alkohol efter klokken 22 og krav til detailhandel.

11 Mindre- idræts- og fritidsliv

Mulighederne for børn og unges idræts- og fritidsaktiviteter indskrænkes igen.

 1. - Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse i perioden fra den 7. december 2020 til den 2. januar 2021. Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i sådanne aktiviteter. Muligheden for at være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig ved afholdelse af aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år berøres ikke af ændringen

12 Forsamlinger

De nuværende begrænsninger fastholdes og strammes på enkelte steder.

 • Muligheden for at være 500 personer til stede ved arrangementer med siddende deltagere indskrænkes.
 • Nu omfatter undtagelsen alene aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, arrangementer mv. inden for idræt og kultur, herunder kampe, forestillinger og koncerter, erhvervsrelaterede aktiviteter, herunder konferencer og generalforsamlinger, samt for foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende.

13 Mundbindskrav

Der ændres ikke på de gældende krav og anbefalinger om mundbind og visir.

 • Krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet.
 • Krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Krav om brug af mundbind eller visir i lokaler på uddannelsesinstitutioner  i visse situationer. Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner kan bære visir.
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir i kollektiv trafik.
 • Fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir på serveringssteder.

14 Udeliv

Begrænsningerne fore udelivet fastholdes.

 • Restauranter, barer og caféer skal lukke kl. 22.00. Serveringssteder kan dog holde åbent mellem kl. 22.00 - 05.00 med henblik på at sælge take-away.
 • Natklubber og diskoteker skal holde lukket. Lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, skal holde lukket.
 • Serveringssteder skal skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.
 • Serveringssteder skal have skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters afstand mellem gæster.
 • Serveringssteder opfordres til at indføre frivillig registrering af gæster for at hjælpe smitteopsporingen.

15 Nye stramninger på vej

Hvis man bliver helt træt af disse begrænsninger, så er dette punkt en spand koldt vand. De seneste dage og ugers høje antal nye smittede betyder at regeringen allerede har bebudet at der vil komme nye stramninger. De vil formentlig blive annonceret meget hurtigt, måske allerede inden du læser denne tekst.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Klumme: Skyd bjørnen

Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Annonce