Annonce
Helsingør

Frederiksen forlænger fristen: Helsingør får ny chance for at købe Zar

Skonnerten Zar er sejlet tilbage til Svendborg, men arbejdet for at sælge folkeaktier i Helsingør fortsætter for fuld damp. Foto: Lars Johannessen
Zar er sejlet tilbage til Svendborg og ejeren har nu givet Helsingør endnu en måned til at finde 2,5 mio. kr. og mulighed for at betale de yderligere 2,5 mio i afdrag over det næste halve år.
Annonce

HELSINGØR: Hvis det lykkes at skaffe 2,5 millioner kroner til en udbetaling på skonnerten Zar i løbet af juli, så vil ejeren af skibet, Henrik Frederiksen, Hellebæk, tilbyde at modtage den resterende købssum på 2,5 millioner i afdrag over det følgende halve år. På nuværende tidspunkt nærmer man sig i forvejen en million kroner i forudtegnede folkeaktier.

Som Helsingør Dagblad har beskrevet, så står kræfter i Maritimt Værksted Hal 16 i Helsingør i spidsen for at sælge folkeaktier, så den tremastede skonnert Zar kan blive helsingoranernes skib. Tanken er, at skonnerten kan bruges til en række formål inden for undervisning, arrangementer, repræsentation, socialt arbejde og meget andet.


- Vi har haft et møde med ejeren Henrik Frederiksen, der udtrykker både glæde over den indsats, der allerede er blevet gjort samt et stort ønske om, at Zar forbliver i Helsingør,

Bent Hedegaard, medlem af Maritimt Værksted Hal 16.


Forkøbsretten til at skaffe de nødvendige 6,4 millioner kroner til køb af Zar og bevare skibet i Helsingør til glæde og gavn for helsingoranere og som trækplaster for turister og andre besøgende er hermed også blevet forlænget en måned.

Annonce

Tilbage i Svendborg

Zar er nemlig sejlet tilbage til Svendborg, hvor en skibsmægler har den til salg og har fået udarbejdet et digert salgsmateriale.

Men nu kan der altså arbejdes videre for højtryk blandt alle de frivillige kræfter, der trækker læsset for at bevare skibet i Helsingør.

- Vi har haft et møde med ejeren Henrik Frederiksen, der udtrykker både glæde over den indsats, der allerede er blevet gjort samt et stort ønske om, at Zar forbliver i Helsingør, fortæller en af de frivillige aktører omkring projektet, Bent Hedegaard.

Gruppen af frivillige vil nu også kontakte fonde og rederier, lokale firmaer g andre for at skaffe de nødvendige penge.

Ejeren af skonnerten Zar, Henrik Frederiksen, har givet Helsingør endnu flere gunstige forhold for at det skal lykkes at sælge skibet på folkeaktier. Foto: Lars Johannessen.

Det er Mogens Grønning og Bent Hedegaard, der står for denne del af arbejdet.

- Og vi er optimistiske, siger Bent Hedegaard.

Annonce

Runder en million

På lørdag stiller et hold frivillige også op i Espergærdecentret. Her vil man forsøge at nå et afgørende højdepunkt i indsamlingen til Zar.

- Vi vil på lørdag nok runde en million kroner i forhåndstilsagn fra folk, der har tilkendegivet, at de gerne vil købe en eller flere aktier. Og det er en vigtig milepæl. Næsten 1000 borgere har nu fortegnet aktiekøb. Og det handler jo i høj grad om at få fastslået den folkelige opbakning, siger Carsten Rygaard.

Han har fået trykt t-shirts og kasketter til de frivillige "aktiesælgere", der mellem klokken 11 og 13 vil være at finde i Espergærdecentret på lørdag.

Sådan køber du en folkeaktie i Zar

Er du interesseret i en folkeaktie, så gå ind på mfs.dk. Der finder du et link, du kan trykke på og oplyse navn, adresse og det antal folkeaktier, du gerne vil tegne dig for.

En folkeaktie koster 500 kroner. Skonnerten er til salg for 6,4 millioner kroner - og ejeren, Henrik Frederiksen, giver selv en donation på en million kroner, fordi han brændende ønsker, at skonnerten får hjemhavn i Helsingør.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce