Annonce
Helsingør

'Frustrationer' og 'fællesskab': 2020 vil blive husket som coronaens år

De mange restriktioner - eksempelvis kravet om mundbind - fylder meget i bevidstheden hos Holdet, når de tænker tilbage på det forgangne år. Foto: Lars Johannessen.
Der er ingen tvivl. Corona er den ene ting, som suverænt flest medlemmer at Helsingør Dagblads læserpanel Holdet vil huske 2020 for. Det er der en god forklaring på, mener en krisepsykolog.
Annonce

HOLDET: "Corona". Det er, hvad næsten samtlige medlemmer af Helsingør Dagblads læserpanel Holdet nævner, når de skal svare på, hvad de personligt vil huske året 2020 for. Virusset, der i år har påvirket hele verden, har også haft stor indvirkning på helsingoranernes hverdag lokalt.

Epidemien har affødt følelser som skuffelse og bekymring. Holdmedlem Lisbeth Kolind fra Snekkersten beskriver, hvordan 2020 har været fuld af de "Covid-19 relaterede frustrationer". "Tomme butikker i Helsingør og den medførende arbejdsløshed. Brugte mundbind smidt på gader og veje", skriver hun.

Men selv om corona for mange har haft negative konsekvenser, så skriver flere af Holdets medlemmer, at epidemien også har bragt gode ting med sig og givet plads til eftertænksomhed. "Danskerne står sammen - Tættere fællesskab i familien og nærmeste venner - Skønne naboer - Hjemmekontor - Virtuel kaffe/fredags bar", skriver sikkerhedschef Niels P. C. Knudsen fra Snekkersten blandt andet.

Annonce

Konkrete konsekvenser i hverdagen

Coronavirusset - og restriktionerne der er fulgt med - har haft helt konkrete konsekvenser for vores hverdag. Og det er derfor, at netop dét emne fylder meget for os mentalt, når vi ser tilbage på året, der er gået. Det forklarer krisepsykolog Rikke Høgsted, der er leder af Institut for Belastningspsykologi og medlem af Dansk Psykolog Forenings corona-ekspertpanel.

- Det er ret forudsigeligt, at læserne svarer, som de gør. Det har haft konkrete konsekvenser for os alle sammen. Og enhver oplevelse forstærkes, når vi er mange, der har oplevelsen på samme tidspunkt, siger hun.

Flere af Holdets medlemmer har oplevet at skulle arbejde hjemme. Andre har varetaget kritiske funktioner i samfundet og har skullet arbejde mere. Og ældre mennesker har pludselig skulle forholde sig til at være særligt sårbare overfor smitte med coronavirus. Alt sammen er det noget, der påvirker os mentalt, forklarer krisepsykolog Rikke Høgsted.

- Selv om man som ældre føler sig frisk, så gjorde corona, at man pludselig skulle forholde sig til at være i en risikogruppe. Det har for mange været en konfrontation med, hvor man er i livet, og det påvirker ens selvforståelse, siger Rikke Høgsted.


Selv om man som ældre føler sig frisk, så gjorde corona, at man pludselig skulle forholde sig til at være i en risikogruppe. Det har for mange været en konfrontation med, hvor man er i livet, og det påvirker ens selvforståelse.

Krisepsykolog, Rikke Høgsted


Annonce

Tættere på familien - på afstand

En stor del af Holdets medlemmer nævner, at corona har bragt dem tættere på deres familie. De har arbejdet hjemme og har sat mere pris på hinandens selskab end før, beskriver de.

- Under corona har vi fået et nyt fokus på bedsteforældregenerationen. Det har resulteret i flere sms'er til mormor og morfar og en øget opmærksomhed, forklarer krisepsykolog Rikke Høgsted.

Men samtidig, forklarer hun, så er det på grund af anbefalinger om afstand og besøgsrestriktioner blevet mere vanskeligt at drage omsorg for vores ældre, der bor på plejehjem. Holdet-medlem Mads Friis Sørensen fra Espergærde nævner de ældre, der i år "var efterladt ensomme på grund af restriktionerne" og de demente, "hvis situation forværredes af den manglende kontakt til andre".

Ældrepleje er generelt et emne, som har fyldt hos Holdets medlemmer i år 2020. Men ikke nødvendigvis på den positive måde. Holdet-medlem Robert Christiansen fra Helsingør "vil huske 2020 for de dårlige forhold på vores plejecentre og personalets mangel på pli og empati." Rune Oliver Christensen fra Hornbæk, der er født i 1996 og er social- og sundhedshjælper husker særligt videoen fra Plejehjemmet Grønnehaven, der kom frem i september måned. Her truede og filmede en nu fyret social- og sundhedshjælper en ældre dement beboer.

"Jeg synes ikke, vi har haft nok fokus på, hvordan vi i Helsingør kan skabe de bedste plejehjem i landet. Og derfor skal vi også sikre, at det er de rette medarbejdere, vi har på kommunens plejehjem, og at disse er rustet nok til de opgaver, de udfører. Det er vigtigt", skriver han blandt andet om historien, der blev en del af en landsdækkende debat om kvaliteten af landets ældrepleje.

Annonce

Ildebrand og skattestigninger

Selv om det primært er corona, som Holdet vil huske 2020 for, så står også mere lokale emner meget klart i medlemmernes erindring. Branden på Axelbar i Helsingør i starten af juli måned husker mange tilbage på som en forskrækkelse. Museerne Helsingør, som mange medarbejdere det seneste halve år har forladt, står også klart i Holdets bevidsthed. Og også skattestigningen i kommunen, som i år blev vedtaget, er et emne, der går igen i Holdets svar.

Udledning af urenset spildevand er ifølge Holdet-medlem Henrik Lieberkind fra Espergærde et emne, der fyldte meget.

"Problematikken har været der altid, efter vi har fået rensningsanlæg, der ikke kunne klare trækket ved regnvejr - det har tydeligvis været billigere ikke at foretage sig noget i de 50 - 60 år, problemet har eksisteret", skriver han blandt andet. Flere andre medlemmer af Holdet nævner også natur og miljø som et emne, der har fyldt meget i deres bevidsthed i år 2020.

"Videoen med helt død sandbund nær de steder, vi udleder spildevand. Det var et chok for mig at se den visuelle sandhed med hvordan, vi har behandlet det vand, vi gerne vil have glæde af om sommeren, men ikke tænker meget på, på andre tidspunkter", skriver bogholder Nikolaj Vincent Olsen fra Snekkersten blandt andet.

Vil du med på Holdet?

  • Holdet er Helsingør Dagblads netværk af lokale, som har lyst til at få indflydelse ved at blande sig i lokaldebatten.
  • Tilmeld dig på www.helsingordagblad.dk/holdet
Annonce

Flere går til psykolog

Generelt har corona givet os en følelse af usikkerhed. Ikke mindst når det gælder økonomi og arbejdsliv. Flere af Holdets medlemmer nævner arbejdsløshed og butikker, der lukker. De erhvervsdrivende i brancher så som turisme- eller rejsebranchen har været under stort mentalt pres, forklarer Rikke Høgsted. Psykologklinikkerne landet over har under corona-epidemien fået et stigende antal henvendelser fra danskere, der har fået en henvisning fra deres læge til en psykolog.

- Nogle selvstændige erhvervsdrivende har måtte leve med en stor usikkerhed. Og det er noget, der sætter sig mentalt, og som kan være dråben, der flyder over og udløser depression, angst eller misbrug, siger hun.

Efter et lille år med smitte og restriktioner er det fuldt forståeligt, at "metaltrætheden har sat ind", forklarer psykologen.

- Mange har mødt muren. Pludselig skælder man manden eller konen eller børnene ud. Vi bliver meget kortluntede og får måske lyst til at trodse nogle af reglerne - og smide mundbindet. Man har måske resigneret lidt indeni, siger hun.

I den situation er det vigtigt for vores mentale sundhed at huske på, at der er lyse tider forude, minder psykologen om. Når sundhedsmyndighederne begynder at sætte datoer på, hvornår vi muligvis kan blive vaccineret, så giver det et tiltrængt skud energi, siger krisepsykolog Rikke Høgsted.

- Det faktum, at der er er kommet nyheder frem om vacciner, betyder, at vi har fået et par ekstra liter benzin på tanken mentalt. Vi mennesker kan godt yde en ekstra indsats, og det kan vi særligt, når vi ved, at der er tale om en tidsafgrænset periode.

GODE RÅD FRA PSYKOLOGEN : HOLD DIG MENTALT SUND UNDER CORONA

  1. Husk, at det bare er en periode.
  2. Tæl til ti og træk vejret. Altså, tag det stille og roligt. Få ro på dit system. Det er krævende, men prøv.
  3.  Prøv at sæt dig i den givende position: Hvordan kan du bridrage med noget godt til nogen andre? Det giver i sig selv overskud. Og i forlængelse af det - så husk også at tage imod det, andre vil give dig.
  4. Kom ud - om det er lyst eller mørkt - og få noget frisk luft. Kom ud og se, at verden stadig eksisterer. Det er i mødet med verden, at vi genopretter vores normalitet. Der er noget psykisk opbyggeligt i at se, at vi deler de her vilkår med alle andre, og at vi alle er i samme båd.
Holdet er enige om, at det er emnet corona, de vil huske 2020 for.  Foto: Mads Dalegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Espergærde

Dusinvis af blomster til minde om afdød elev: - Helt ubeskriveligt at et ungt menneske mister livet

Debat

Debat: Regeringen ødelægger ungdommen

Annonce