Annonce
Danmark

Gratis omgang at sikre arbejdsmiljøet

Annonce

Lige nu er mange af os ved at vende tilbage til det liv, vi kendte før covid-19 kom til landet.

Men selvom sommerferien står for døren, og mange af os allerede mentalt er taget på ferie, så må vi ikke glemme, at coronasmitten stadig er i blandt os. Og at vi stadig har en kæmpe opgave foran os med at sikre, at smitten ikke spreder sig igen.

Vi skal blive ved med at holde afstand og god hygiejne både når vi hjemme, men i høj grad også når vi er på arbejdet. Ellers risikerer vi det går den forkerte vej, som vi f.eks. så det i Tyskland i sidste måned hvor flere slagterier måtte lukke ned pga. corona.

De skal vi tage ved lære af, så vi ikke risikere en ny nedlukning i Danmark fordi arbejdspladserne ikke har styr på håndtering og forebyggelse af smitte.

I mange brancher kommer coronasmitten nemlig oveni, at virksomhederne i forvejen mangler viden og kompetencer til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Herunder, at forebygge arbejdsulykker samt fysisk og psykisk nedslidning m.v. Alene det at leve op til de formelle arbejdsmiljøkrav og sikre systematik i arbejdsmiljøindsatsen er altså en stor udfordring for mange virksomheder.

Det skal vi have gjort noget ved. Og det kan kun gå for langsomt. For ingen skal blive syge eller nedslidt af at gå på arbejde.

Morten Skov Christiansen

Der findes, som man siger, ikke nogen gratis omgang. Og det samme gælder vores arbejdsmiljø. Det er ikke gratis at passe ordentligt på lønmodtagerne, men det er en rigtig god investering.

I dette tilfælde kan man dog alligevel godt tale om en gratis omgang. For lige nu kan vi bruge nogle af de midler, der allerede bare står og samler støv i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der netop har til formål at modvirke dårligt arbejdsmiljø. Fonden, der i 2018 havde en egenkapital på 1.175 mia. kr., har nemlig ikke uddelt midler siden, så vi må forvente den stadig råder over et væsentligt beløb.

Budgetloven har ganske vist tidligere stået i vejen for, at politikerne kunne sætte midlerne i spil, men den er sat ud af kraft for 2020 pga. den aktuelle økonomiske krise. Dermed er der intet til hinder for at politikerne sørger for, at sikre et ordentligt og sikkert arbejdsmiljø med midler fra fonden, forudsat at aktiviteterne afvikles i 2020.


Budgetloven har ganske vist tidligere stået i vejen for, at politikerne kunne sætte midlerne i spil, men den er sat ud af kraft for 2020 pga. den aktuelle økonomiske krise. Dermed er der intet til hinder for at politikerne sørger for, at sikre et ordentligt og sikkert arbejdsmiljø med midler fra fonden, forudsat at aktiviteterne afvikles i 2020.

Morten Skov Christiansen


Derfor vil vi i FH pege på tre konkrete arbejdsmiljøforslag, som hurtigt kan sættes i gang for at afhjælpe udfordringerne med arbejdsmiljøet.

For det første bør man lave en tilpasning af de forebyggelsespakker, der i 2012 blev udviklet af Arbejdstilsynet, og understøttede virksomhederne i en systematisk forebyggende indsats med henblik på at forebygge fysisk og psykisk nedslidning. Således at de også indeholder vejledning og hjælp til håndtering af COVID og forebyggelse af smittespredning.

For det andet, at man afsætter 25 mio. kr. i andet halvår 2020 til et opsøgende rejsehold målrettet små og mellemstore arbejdspladser. Rejseholdskonsulenterne skal her yde konkret arbejdspladsspecifik vejledning i smitteforebyggelse – fx hjælp til risikovurdering, hvordan implementeres afstandskravene bedst muligt, hvordan kan arbejdet konkret organiseres, hvilke værnemidler er relevante i de forskellige arbejdssituationer, hvordan gøres mest effektivt og samtidig arbejdsmiljømæssigt forsvarligt rent osv.

For det tredje bør der afsættes midler til, at offentlige og private virksomheder i brancher med særlig risiko for coronasmitte kan få refunderet 50 procent af udgifterne til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Denne ordningen vil imødekomme behovet for en konkret arbejdspladsrettet rådgivning om forebyggelse af coronasmitte og andre relaterede arbejdsmiljøspørgsmål hos virksomheder, som falder uden for målgruppen for det opsøgende rejsehold (jf. foregående forslag).

Med covid-19 står vi altså lige nu i en alvorlig situation, hvor der er brug for, at vi handler hurtigt og klogt. Derfor giver det ikke nogen mening, at man har en stor pose penge, som bare står og samler støv i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. De penge bør komme ud og bidrage til, at vi får skabt et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: DBU udviser ikke loyalitet

Coronavirus

Live:  Første plejehjemsbeboere får andet skud coronavaccine søndag

Helsingør

De frivillige er uundværlige

Annonce