Annonce
Helsingør

Høj alder giver ikke en plejehjemsplads

Margrethe Kusk Pedersen, chef for Helsingør Kommunes Center for Omsorg og Sundhed: "I Helsingør er det overordnet sådan, at man kan blive visiteret til en plejehjemsplads, når man ikke længre kan klare sig hjemme med den hjælp, vi kan stille til rådighed!"

Centerchef forklarer, hvordan kommunen vurderer, om en borger kan komme på plejehjem eller ej.

Annonce

Plejehjem: Det er ikke alderen, som afgør, om en borger i Helsingør kan komme på plejehjem. En borgers følelse af ensomhed er heller ikke nødvendigvis nok. Det fastslår Margrethe Kusk Pedersen, chef for kommunens Center for Sundhed og Omsorg, som ikke må udtale sig konkret om Svend Einar Flintrup-sagen, da det er en personsag.

Kusk forklarer, at Helsingør Kommunes tildeling af plejehjemspladser til lokale borgere er styret af to ting. Det ene er den overordnede statslige lovgivning. Det andet er det niveau for visitering til plejehjemspladser, som kommunen og byrådet bestemmer.

- Den kvalitetsstandard og det serviceniveau, som vi arbejder med, er fastlagt af kommunen, men skal naturligvis overholde de lovgivningsmæssige rammer. I Helsingør er det overordnet sådan, at man kan blive visiteret til en plejehjemsplads, når man ikke længre kan klare sig hjemme med den hjælp, vi kan stille til rådighed. Der foregår en konkret individuel vurdering, fortæller centerchefen.

Er alder, som for eksempel at Einar Svend Flintrup er 92 år, et parameter i sig selv?

- Nej.

Er ensomhed?

- Ensomhed kan være det. Det er en individuel konkret vurdering, og så det er ikke helt entydigt. Vi laver en samlet fysisk, psykisk og social vurdering af borgeren. Der kommer ensomhed og angstproblematikker selvfølgelig også ind, siger Margrethe Kusk Pedersen.

Annonce

De mange parametre

Centerchefen oplyser, at Helsingør Kommune overholder den plejeboliggaranti, som staten dikterer.

Det vil sige, at en borger skal anvises en plads på et plejehjem inden otte uger efter, at vedkommende er blevet godkendt til en plejebolig. Ventetiden kan dog forlænges, hvis en borger ønsker at komme på et specifikt plejehjem i kommunen.

Vi skriver om Einar Svend Flinstrup, som er 92 år, stort set blind, syg og bange. Han ønsker kun at komme på plejehjem. Hvorfor kan han ikke komme det?

- Jeg kan ikke sige noget om, hvorfor Einar Svend Flintrup ikke er visiteret til at komme på plejehjem. Jeg kan sige, at nogle gange forandrer en borgers situation sig jo. Det kan gå i begge retninger. Man kan blive mere selvhjulpen eller det modsatte. Og man er altid velkommen til at få sagen oplyst påny. Hvis der er aktuelle forandringer i situationen, så kan vi se på det igen. Der er mange parametre. Hvor selvhjulpen er man? Hvordan er det med den fysiske og psykiske trivsel? Føler man utryghed, udtaler Margrethe Kusk Pedersen.

Einar Flintrups pårørende fik efter besøg hos den 92-årige af en kommunal visitator indtryk af, at han blev indstillet til en plejehjemsplads. Det viste sig at være forkert, for et boligvisitationsudvalg efterfølgende gav et afslag på ansøgningen om at komme på plejehjem.

I den forbindelse erkender centerchef Kusk Pedersen, at kommunen formentlig skal gennemgå den almindelige procedure og sprogbruget. En indstilling kan således blot betyde, at en sag bliver sendt videre og havner på boligvisitationsudvalget bord.

- Vi benytter formentlig nogle begreber, som ikke er tydelige nok. Præcis ordet indstilling har vi brugt i vores faglige sprog, når en sag skal behandles i boligvisitationsudvalget. Men når en familie får indtryk af, at en indstilling betyder, at godkendelsen er en formssag, så skal vi se på det. Vi er allerede gået i gang. Når vi støder på et sprogbrug, der indikerer noget andet end det, der er ment, så må vi lave arbejdsgangen om i forhold til det sproglige, hvis vi kan det, konstaterer Margrethe Kusk Pedersen.

Annonce

Kan sendes retur

I boligvisitationsudvalget sidder der i øvrigt tre visitatorer, en leder og en administrativ medarbejder.

En ansøgning om en plejehjemsplads kan blive sendt retur til ny bedømmelse i udvalget, hvis borgeren ønsker det. Kommer udvalget til samme resultat en gang til, så sender kommunen selv sagen videre til Ankestyrelsen og en endelig afgørelse dér.

Her ligger Flinstrup-ansøgningen for øjeblikket og venter på at blive behandlet. Det er en syltekrukke, mener hans pårørende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Sport

Bagom Bolden: Formentlig ikke set bedre

Annonce