Annonce
Helsingør

Her er de nye tegninger: Helsingør får ekstra svømmehal til 90 millioner

Helsingør Svømmehal nummer 1 og nummer 2!  Mellem Prøvestenen og Klostermosevej (til venstre) og Vapnagård (til højre) og Multiparken (for oven) ligger svømmehallen i dag. Den nye hal skal bygges ud langs Klostermosevej på et areal, der i dag er græsplæne.
Hallen skal blandt andet tilgodese børnefamilierne med legebassiner og lignende.

HELSINGØR: Med børnebassin, legebassin, varmtvandsbassin, det kolde gys, dampbad og mere til bliver Helsingørs nye svømmehal målrettet familierne og alle slags vandglade legebørn fra de yngste til de ældste. Mandag blev nye tegninger af det store byggeri til 90 million kroner diskuteret i Helsingør Byråds udvalg for  by, plan og miljø, som dermed skød det konkrete planarbejde i gang.

- Det er virkelig godt, at vi nu får gang i lokalplanlægningen. Udvidelsen af svømmehallen er vigtig, og det er afgørende, at vi kan blive enige med de mange brugere. Pensionister, børnefamilier, svømmere og så videre. Det hele skal tænkes ind, siger Jens Bertram, konservativ politiker.


Annonce

Udvidelsen af svømmehallen er vigtig

Jens Bertram, De Konservative


Pres på gamle hal

Begejstringen for den nye hal, der er afsat penge til i de kommende års budgetter, er stor blandt de fleste politikere. Den nuværende svømmehal er til gengæld for lille, og det er derfor svært at få svømmetid til alle.

Ofte har de forskellige ønsker fra motions- og elitesvømmere med børnefamilier skabt problemer. Det håber politikerne at løse med byggeriet af den nye hal på et græsareal ved siden af den eksisterende svømmehal ved Klostermosevej - mellem Vapnagård, Prøvestenen og Multiparken.

Den nye hal kommer som nævnt til at bestå af en række mindre bassiner til forskellige vand-aktiviteter for offentligheden. 50 meter-bassinet i den eksisterende hal bliver frigjort til mere svømning, blandt andet for svømmeklubber. Projektet glæder Christina Brasch Larsen, initiativtager til Forældrebevægelsen Helsingør.

- Som privatperson mener jeg, at det er en fin idé det her. Jeg ved, at mange simpelthen tager andre steder hen for at komme i svømmehallen. Og selv om jeg har to børn på tre og fire år, så har vi faktisk aldrig brugt Helsingør Svømmehal. Det har slet ikke virket interessant at tage derhen med børnene, forklarer hun.

Annonce

Ny borgerhøring

Forventningen er, at den nye hal kan åbne om rundt regnet tre år. Frem til lidt ind i 2022 skal projektet æltes på plads - blandt andet med borgerhøringer og lignende, som kommer i kølvandet på, at en lang række interessenter allerede er blevet hørt og inddraget i udformningen af forslaget.

Også formand for Helsingør Svømmeklub, Lars Heeno Rasmussen, er fan af projektet. "Det er så tiltrængt, at der kommer denne her udvidelse. Der er næsten 65.000 borgere i kommunen og kun én svømmehal, som offentligheden og en række klubber skal benytte sig af. Den facilitet er vi vokset ud af. Og i et kystnært område som her, er det en absolut nødvendighed, at folk lærer at svømme", har han tidligere sagt til Helsingør Dagblad.

2.700 kvadratmeter

Den nye svømmehal bliver på cirka 2.700 kvadratmeter og kommer til at ligge ved siden af den eksisterende svømmehal ved Vapnagård og Prøvestenen.

Den eksisterende svømmehal blev åbnet i 1978. De to bygninger bygges sammen via en mellembygning.

Annonce

Prioriterer børnene

Hos Socialdemokratiet understreger Claus Christoffersen ligeledes, at en enkelt svømmehal til over 60.000 indbyggere i Helsingør er for lidt. Han kalder hal-projektet spændende og fornuftigt.

- Det er rigtigt godt, at man påtænker at prioritere børnene i den nye hal med legeområder og et 25 meters bassin. Og der er også spændende tanker om café og fitness og så videre, siger Christoffersen.

Det er på dette areal, at den nye svømmehal til 90 millioner kroner skal bygges. Pengene ligger allerede i budgettet. Foto: Kristoffer Hanberg Clemmensen.

Den nye svømmehal kommer til at blive bygget sammen med den eksisterende. Og udearealerne skal have rekreative tilbud og være til at bygge forskellige nærområder sammen, mener formanden for udvalget for by, plan og miljø.

- Svømmehallen ligger jo på et nøglepunkt, hvor man skal binde Vapnagård og Prøvestenen bedre sammen end i dag. Jeg går også ud fra, at arkitekturen bliver et emne i lokalplanlægningen. Den nye hal i sig selv må også gerne bidrage til området, så jeg tænker, at arkitekturen godt kan være lidt mere kreativ, end det i dag ser ud i tegningerne, siger den radikale Christian Holm Donatzky.

Annonce

Nej tak fra Enhedslisten

Enhedslisten var eneste parti i udvalget for by, plan og miljø, som på mødet mandag afviste at støtte byggeriet af endnu en svømmehal i Helsingør Kommune. Begrundelsen var, at Helsingør Kommune ikke svømmer i penge.

- Vi stemmer nej, fordi vi mener ikke, at Helsingør Kommune skal gå ind i større byggeprojekter, før vi har fået mere orden på økonomien i kommunen. Så vi har sagt nej til svømmehallen allerede under budgetforhandlingerne. Anlægsbudgettet er i forvejen strammet alt for meget, og økonomien i kommunen er for anstrengt, siger Jørgen Bodilsen fra Enhedslisten.

Det var tilbage i budgetforliget for 2019, at partierne blev enige om, at der skulle afsættes penge til en ny svømmehal.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Det ny Hestemøllestræde: Så kan regnen bare komme

Annonce