Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Næsten uændret: IT-selskab i Espergærde reducerer tabet noget

MEDU ApS, der er et selskab i Espergærde, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -4200 til -3935 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -4200 kroner til -3935 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 136.437 til 133.368 kroner.

Firmaet ledes af direktør Rasmus Nielsen. I første omgang er det RASKA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Rasmus Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er MEDU ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udvikle og markedsføre IT-redskaber fortrinsvis til brug for undervisning af personale og patienter indenfor hospitalsektoren, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Handelsselskab i Humlebæk ryger fra overskud til millionunderskud

Overskud er blevet til underskud i selskabet Nortec-Cannon A/S, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 169.882 til -1,4 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 4,0 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 6 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 4,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 32,0 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 934.954 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Thomas Olkjær og Erik Ralf Godbey. I første omgang er det TO INVEST ApS,ERG INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Olkjær,Erik Ralf Godbey de dominerende ejere.

Nortec-Cannon A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handels-, service- og industrivirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Espergærde-selskab gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Jagtimport Lageret Danmark - JagtDanmark A/SSelskabet i Espergærde. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.197 til 65.880 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 431.580 kroner til 396.988 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra -2,1 millioner til 1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Carl Felician Szabad, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Jagtimport Lageret Danmark - JagtDanmark A/SSelskabet anbragt i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, håndværk og salg af tjenesteydelser til den offentlige og private sektor, investering, skov, landbrug, eje, vedligeholde og udleje ejendomme, salg og rådgivning til virksomheder og ejendomme. Forhandler af sport, jagt og campingudstyr og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Nander Ejendomme ApS holdt fast i et plus

Nander Ejendomme ApS, der er et firma i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 159.000 til 193.588 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -3000 kroner til -5000 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Humlebæk-selskabet fra 434.000 til 578.363 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Niels Andersen. I første omgang er det NANDER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Niels Andersen den dominerende ejer.

Nander Ejendomme ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at investere i og udvikle ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Jesper K. Thomsen ApS i Espergærde er stabil: Holder fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Jesper K. Thomsen ApS, der er et firma i Espergærde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 26.459 til 22.541 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 307.133 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 35.471 kroner til 34.456 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Espergærde-firmaet fra 464.802 til 482.386 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Kofoed Thomsen. I første omgang er det JESPER K THOMSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Kofoed Thomsen den dominerende ejer.

Jesper K. Thomsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med industriel design og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Humlebæk-virksomhed ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i MERAK ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 16.906 til -234.456 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 87.445 kroner.

Der var i gennemsnit 4 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,5 millioner kroner til 299.614 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 344.550 til 110.094 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Zhang Dayu, der også er ejer.

MERAK ApS hører hjemme i branchen "Rejsearrangører." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at rådgive forretningsmuligheder for danske og kinesiske virksomheder, arrangere forretningsmøder, oversættelsesbureau, rejsebureau, designe websider mv. Desuden vil selskabet på sigt eksportere og importere varer mellem Kina og Danmark"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Tab i transportfirma i Humlebæk er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet SCAN TOW TRANSPORT CO. LTD. ApS i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -450.351 til 985.393 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -66.711 kroner til -59.206 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Humlebæk-virksomheden fra 5,2 millioner til 6,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jørgen Nissen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er SCAN TOW TRANSPORT CO. LTD. ApS anbragt i branchen "Sø- og kysttransport af gods." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel, transport og fabrikation"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Transportfirma i Humlebæk har skåret tabet ned

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i SCAN HEAVY CONSTRUCTION CO. ApS, der er et selskab i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -215.305 til -343 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 702.197 kroner.

Omsætningen blev på 362.415 kroner, året før var tallet 218.874.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -172.676 kroner til 118.436 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Formuen i SCAN HEAVY CONSTRUCTION CO. ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jørgen Nissen. I første omgang er det H. J. BÆCH'S DANISH HOBRO, ApS,BAGODAN HOBRO ApS,SCAN TOW TRANSPORT CO. LTD. ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørgen Nissen den dominerende ejer.

SCAN HEAVY CONSTRUCTION CO. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sø- og kysttransport af gods." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel, transport og entreprenørarbejde og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Normann & Kock Holding ApS i Humlebæk fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Humlebæk-virksomheden Normann & Kock Holding ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,5 millioner til 8,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået flere gange fra 336.000 kroner i det foregående regnskabsår til 4,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Humlebæk-firmaet fra 28,2 millioner til 35 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Annemette Normann Kock og Søren Kock og ejes af Annemette Normann Kock,Søren Kock.

I Erhvervsstyrelsens register er Normann & Kock Holding ApS anbragt i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for selskabet Normann & Kock ApS"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Normann & Kock ApS i Humlebæk fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Normann & Kock ApS i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,8 millioner til 5,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 9 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 11,0 millioner kroner til 12,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Humlebæk-virksomheden fra 3,9 millioner til 5,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Annemette Normann Kock og Søren Kock. I første omgang er det NORMANN & KOCK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Annemette Normann Kock,Søren Kock de dominerende ejere.

Normann & Kock ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Per Buch ApS i Humlebæk fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Per Buch ApS, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 628.000 til 7,6 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -481.000 kroner til -259.937 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Humlebæk-firmaet fra 38,1 millioner til 42 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Martin Buch, der også er ejer.

Per Buch ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er handel og investering"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget i Nøk Varmeservice ApS i Espergærde

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Nøk Varmeservice ApS, der har adresse i Espergærde. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 228.315 til 98.061 kroner før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 2.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 74.998 kroner efter skat et overskud på 74.998 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Nøk Varmeservice ApS fra 225.810 til 150.808 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Stine Garnell og David Kierstein. I første omgang er det Stine Garnell Holding IVS,Stine Garnell Holding ApS,David Kierstein Holding IVS,David Kierstein Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Stine Garnell,David Kierstein de dominerende ejere.

Nøk Varmeservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansfirma i Humlebæk ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i selskabet Yin Yang invest VII aps, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5907 til -1663 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.215 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 61.802 til 60.139 kroner.

Selskabet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Yin Yang invest VII aps anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansselskab i Humlebæk ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Yin Yang invest VIII aps i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5780 til -1662 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.215 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -842 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 61.641 til 59.979 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

Yin Yang invest VIII aps hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansfirma i Humlebæk ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Yin Yang invest IX aps, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5811 til -1663 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.215 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 61.719 til 60.056 kroner.

Firmaet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Yin Yang invest IX aps anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansselskab i Humlebæk ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i selskabet Yin Yang invest V aps, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 53.484 til -4078 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 55.432 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 152.659 til 148.581 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det Susanne Andersen,YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker,Susanne Andersen de dominerende ejere.

Yin Yang invest V aps hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansselskab i Humlebæk ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i Humlebæk-virksomheden Yin Yang invest VI aps. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 6253 til -1537 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.211 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 62.160 til 60.623 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

Yin Yang invest VI aps tilhører branchen "Investeringsselskaber." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansfirma i Humlebæk ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Humlebæk-virksomheden Yin Yang invest III aps. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 6144 til -1662 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.217 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 59.856 til 58.194 kroner.

Selskabet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

Yin Yang invest III aps hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansfirma i Humlebæk ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Humlebæk-firmaet Yin Yang invest II aps. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5928 til -1661 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.216 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 59.407 til 57.746 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

Yin Yang invest II aps hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansvirksomhed i Humlebæk ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i Humlebæk-selskabet Yin Yang invest I aps. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 5822 til -1533 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 11.217 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 59.687 til 58.154 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

Yin Yang invest I aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansfirma i Humlebæk ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Yin Yang invest IV aps, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 50.132 til -3858 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 50.132 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 24.884 til 21.026 kroner.

Selskabet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det Anni Lis Friis Johansen,Ove Poulsen,YIN YANG INVEST HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Anni Lis Friis Johansen,Ove Poulsen,Tennie Elsebeth Fisker de dominerende ejere.

Yin Yang invest IV aps hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er, at eje kapitalandele i aktiviteter af økonomisk art, samt investering i værdipapirer, aktier, m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Finansfirma i Humlebæk ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i firmaet P-IB INVEST APS, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 24.879 til -2634 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 24.879 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 104.314 til 101.680 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker og ejes af Iben Anette Pedersen,Tennie Elsebeth Fisker.

P-IB INVEST APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt investering i aktiver af forskellig art herunder også ejendomme, samt værdipapirer mv"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Zamm.dk ApS i Humlebæk ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i selskabet Zamm.dk ApS, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3643 til -1588 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 9848 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -1843 kroner til -799 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 70.683 til 69.125 kroner.

Selskabet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker, der også er ejer.

Zamm.dk ApS tilhører branchen "Investeringsselskaber." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt investering i aktiver af forskellig art herunder også ejendomme, samt værdipapirer mv"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Knud Danielsen ApS i Espergærde fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Knud Danielsen ApS, der er et selskab i Espergærde. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 345.784 til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 1,4 millioner kroner til 2,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Espergærde-selskabet fra 536.537 til 1,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Rune Danielsen. I første omgang er det RD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Rune Danielsen den dominerende ejer.

Knud Danielsen ApS tilhører branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler." Selskabets formål er beskrevet sådan: "2.1 Selskabets formål er at drive handel og agentur virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nordkystens Farver ApS tjente ikke så meget i seneste regnskabsår

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Espergærde-firmaet Nordkystens Farver ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 776.574 til 634.310 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 3 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Espergærde-firmaet fra 1,6 millioner til 1,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Uffe Ibsen. I første omgang er det KIM DAVID KRISTENSEN HOLDING ApS,UFFE IBSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kim David Kristensen,Uffe Ibsen de dominerende ejere.

Nordkystens Farver ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Farve- og tapetforretninger." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel, specielt farvehandel og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Tandlæge i Humlebæk fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Tandlæge Pernille Anna Jespersen ApS, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 458.263 til 572.763 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,9 millioner kroner til 2,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Humlebæk-firmaet fra 495.367 til 941.022 kroner.

Selskabet ledes af direktør Pernille Anna Bryce Jespersen, der også er ejer.

Tandlæge Pernille Anna Jespersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Louise Elling Scheele ApS i Humlebæk er stabil: Holder fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Humlebæk-virksomheden Louise Elling Scheele ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet svundet fra 43.668 til 10.684 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 88.398 kroner.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 44.482 kroner til 81.812 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Humlebæk-virksomheden fra 74.586 til 81.204 kroner.

Selskabet ledes af direktør Louise Elling Scheele, der også er ejer.

Louise Elling Scheele ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Friske tal: Millionunderskud igen i handelsvirksomhed i Humlebæk

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet Kuffert Kompagniet A/S i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret -1,2 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 4,0 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 635.449 kroner til 362.627 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 7,2 millioner til 5,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Claus Tino Bachmann. I første omgang er det BACHMANN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Claus Tino Bachmann,Lene Bachmann de dominerende ejere.

Kuffert Kompagniet A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Minus vokser: Bachmann Holding ApS får nyt millionminus

Underskuddet i firmaet Bachmann Holding ApS i Humlebæk voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet steget fra -911.759 til -1,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 4,4 millioner kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 195.953 kroner til 264.255 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 12,5 millioner til 10,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Claus Tino Bachmann og Lene Bachmann og ejes af Claus Tino Bachmann,Lene Bachmann.

Bachmann Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at erhverve aktier og anparter i andre virksomheder, at foretage investeringer i obligationer og andre værdipapirer samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Forretning i Humlebæk ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i firmaet Copenhagen Luggage Vesterbrogade ApS, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 160.341 til -290.210 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 633.044 kroner.

Firmaet oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 2, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 621.084 kroner i det foregående regnskab til -108.467 kroner i 2020/21.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 239.039 til -73.684 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Lene Bachmann. I første omgang er det Peter Bachmann,Simone Bachmann,Celine Bachmann,BACHMANN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Claus Tino Bachmann,Lene Bachmann de dominerende ejere.

Copenhagen Luggage Vesterbrogade ApS tilhører branchen "Lædervareforretninger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "virksomhedens formål er at drive detailhandel og engroshandel med rejseartikler, lædervarer og lignende produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Helsingør For abonnenter

Ikonisk strandvejsvilla med en festlig historie solgt: - Der har været holdt nogle vilde abegilder

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør For abonnenter

Benzinbiler forbudt: Her kommer de nye parkeringspladser til elbilerne

Helsingør For abonnenter

Rift om boliger gør køberne mindre kræsne: - Pludselig larmer Kystbanen ikke så meget

Helsingør

Varsel om forhøjet vandstand mandag morgen: - Kan føre til lokale kystnære oversvømmelser

Navne

Indian er blevet redet af tre generationer og sætter fortsat tempo på morgenturene i skoven: - Han er en god ven, der puffer til mig på dårlige dage

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Erhverv For abonnenter

Klar tale fra formand for erhvervs- og industriforening: 'Dybt foruroligende' sag bør ende i fyring

Hornbæk

I år er prisstigningerne på bus og tog en god historie

Helsingør

Pludselig forsvandt et fast element på Kulturhavnen: Hvad er der blevet af den store 'affaldsfisk'?

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Helsingør

Hvad giver man et fyrskib i gave: En ganske særlig 115 år gammel grøn silkegave

Erhverv For abonnenter

Søren har knoklet i over 45 år, men får nej til tidlig pension: - Det er jo ikke for sjov, at man søger det her

Helsingør

Aleyna, Anton og Martine har testet tusindvis under pandemien: - Der er både sjove og ubehagelige oplevelser

Annonce