Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Humlebæk tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Humlebæk-virksomheden Ejendomsselskabet Søborg Jernhandel A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 294.864 til 471.179 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 513.769 kroner til 694.687 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Humlebæk-selskabet fra 4,6 millioner til 5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Mogens Christian Stendorf Hansen. I første omgang er det ALCO-METAL HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Mogens Christian Stendorf Hansen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Søborg Jernhandel A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og salg samt udlejning af fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Bent Westen ApS i Humlebæk fik lidt lavere overskud

Humlebæk-selskabet Bent Westen ApS har igen haft overskud. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 335.406 til 332.282 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 340.507 kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 10 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 8 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 4,6 millioner kroner, året før var tallet 4,8 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 242.927 kroner efter skat et overskud på 242.927 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Bent Westen ApS fra 618.080 til 611.007 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Carsten Kjeldsen. I første omgang er det VICH 10186 ApS,C. KJELDSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Carsten Kjeldsen den dominerende ejer.

Bent Westen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive håndværk inden for el-branchen og anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Holdingselskab i Espergærde er konstant: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet J. TH Holding ApS, der har adresse i Espergærde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 65.265 til 615.670 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Sidste år steg formuen i Espergærde-selskabet fra 243.801 til 802.971 kroner.

Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Firmaet ledes af direktør Jesper Toftgaard-Hansen. I første omgang er det , der står som . I sidste ende er Jesper Toftgaard-Hansen den dominerende ejer.

Firmaets formål beskrives med disse ord: "Selskabets formål er at være holdingselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Safir ApS holdt fast i et plus

Safir ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 81.108 til 811.908 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 81.108 kroner til 879.882 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Espergærde-selskabet fra 197.263 til 732.531 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Toftgaard-Hansen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Safir ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er investering og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Underskud i Kika Gruppen ApS

Kika Gruppen ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har fået endnu et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -839.526 til -889.397 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 142.425 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -37.793 kroner til -12.406 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 635.047 kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Axel Schmidt, der også er ejer.

Kika Gruppen ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, udvikling, rådgivning, investering og konsulentvirksomhed. Virksomheden kan udøves enten direkte eller gennem kapitalanbringelser i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Hellerup Grafisk ApS i Mørdrup gik fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Hellerup Grafisk ApS, der er et firma i Mørdrup. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -50.816 til 9594 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 20.166 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 128.061 kroner til 221.308 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 5343 kroner efter skat, et overskud på 5343 kroner efter skat, faldt formuen i Hellerup Grafisk ApS fra 813.638 til 718.981 kroner.

Firmaet ledes af direktør Tonny Stanley Aarkrogh, der også er ejer.

Hellerup Grafisk ApS tilhører branchen "Reklamebureauer." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning- og konsulentvirksomhed, handel, industri og investering. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte dels gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Firma i Mørdrup holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Mørdrup-selskabet conslaka ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 63.879 til 161.862 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst. Omsætningen blev på 831.616 kroner, året før var tallet 569.061.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 498.978 kroner til 730.825 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år steg formuen i Mørdrup-firmaet fra 305.634 til 369.327 kroner.

Firmaet ledes af direktør Lars Kastberg, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er conslaka ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og investering samt hermed beslægtet aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsvirksomhed i Espergærde er konstant: Holder fast i sit plus

Espergærde-firmaet JM Import ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 161.873 til 372.412 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 344.385 kroner til 479.359 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Espergærde-selskabet fra 190.295 til 479.481 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jan Marco Jensen. I første omgang er det ApS STM nr. 4506,JMJ 2016 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jan Marco Jensen den dominerende ejer.

JM Import ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er import og salg af emballage- og reklameartikler samt anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Espergærde-virksomhed må se millionunderskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i selskabet MBK- ENTREPRISE APS i Espergærde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 147.543 til -1,2 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 802.657 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 332.685 kroner i det foregående regnskab til -1,2 millioner kroner i 2020/21.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til -207.835 kroner og er dermed blevet negativ.

Selskabet ledes af direktør Mads Bjørn Nonboe-Klausen. I første omgang er det Mads Bjørn Nonboe-Klausen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mads Bjørn Nonboe-Klausen den dominerende ejer.

MBK- ENTREPRISE APS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af brugte biler samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Humlebæk-virksomhed har stadig minus

Firmaet INFORMATIONSGRUPPEN ApS, der har adresse i Humlebæk, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet reduceret fra -58.585 til -7282 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 12.349 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -42.787 kroner til -7030 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -27.958 til -35.241 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Nils Rasmus Hansen, der også er ejer.

INFORMATIONSGRUPPEN ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive kommunikationsvirksomhed og anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Går tilbage: Finansvirksomhed i Humlebæk må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i firmaet TEAMM INVEST ApS i Humlebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 235.897 til -25.423 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 527.795 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -18.662 kroner til -19.050 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i TEAMM INVEST ApS var ligesom året før på 3,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det TEAMM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

TEAMM INVEST ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Sea Services ApS i Humlebæk ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Sea Services ApS, der har adresse i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 15.069 til -554.729 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 327.420 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er reduceret lidt fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 208.799 til -345.930 kroner og er dermed blevet negativ.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Stefan Marcus Johannesen og Kristine Håkonsen Johannesen. I første omgang er det THJ HOLDING 2011 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kristine Håkonsen Johannesen den dominerende ejer.

Sea Services ApS tilhører branchen "Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er udførsel af vandbygning og erhvervsdykker-arbejde"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Lucy Invest ApS i Humlebæk ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i Lucy Invest ApS, der er et selskab i Humlebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 80.633 til -5444 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 94.048 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -6571 kroner til -1175 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 380.699 til 375.255 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det Louise Holstebroe Eriksen,TEAMM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker,Louise Holstebroe Eriksen de dominerende ejere.

Lucy Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Går tilbage: Finansfirma i Humlebæk går fra overskud til underskud

Overskud er blevet til underskud i SAFICO INVEST ApS, der er et firma i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 714.124 til -32.347 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 972.822 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -17.185 kroner til -17.048 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 7,1 millioner til 7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det TEAMM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

SAFICO INVEST ApS tilhører branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Tøjfirma i Mørdrup holdt fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet RAAH ApS, der har adresse i Mørdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 125.094 til 24.644 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 125.094 kroner.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 3 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Mørdrup-virksomheden fra 768.332 til 787.276 kroner.

Selskabet ledes af direktør Rico Aastrup Tilsted, der også er ejer.

RAAH ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve handelsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Finansvirksomhed i Humlebæk går fra overskud til tab

Overskud er blevet til underskud i selskabet SAFICO FINANS ApS i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 620.814 til -22.710 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 907.116 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -18.716 kroner til -19.050 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i SAFICO FINANS ApS var ligesom året før på 5,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det TEAMM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

SAFICO FINANS ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsmægler i Humlebæk holdt fast i et overskud

Selskabet RØSSELL HOLDING APS i Humlebæk har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 101.139 til 221.402 kroner før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 104.200 kroner til 237.200 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Humlebæk-firmaet fra 772.361 til 834.455 kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Holger Røssell og ejes af Karin Røssell.

RØSSELL HOLDING APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ejendomsmæglere mv.." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Virksomhedens formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Finansvirksomhed i Humlebæk må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Humlebæk-virksomheden TEAMM FINANS ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 323.135 til -29.548 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 476.708 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -18.694 kroner til -19.049 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6,3 millioner til 6,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Tennie Elsebeth Fisker. I første omgang er det TEAMM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tennie Elsebeth Fisker den dominerende ejer.

TEAMM FINANS ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Erhverv

Efter flere måneders lukning: Nu åbner ny café i idylliske omgivelser

Sport For abonnenter

Svenskere blev afvist: FC Helsingør vil beholde spydspids

Espergærde

Pressen måtte fortælle politiet om færdselsuheld: Involverede løste det selv

Erhverv

Martin stopper efter fem år i Espergærde Centret: - Det har været en hård beslutning

Dalls analyse: Støjberg, Messerschmidt og Vermund er først lige gået i gang, men rivegildet på højrefløjen kan splintre blå blok

Helsingør

Udmelding fra Datatilsynet kommer snart: Skolebørn må undvære computeren en uge mere

Helsingør For abonnenter

Nej til Chromebooks skaber massiv bekymring: - Det går især ud over de børn med faglige udfordringer

13.000 mennesker har fulgt 21-årige Amalies vej mod døden: Om lidt er hendes liv slut - men først har hun et vigtigt budskab

En brøkdel af de ansatte i international kæmpe-koncern udvikler lyd til alverdens bilmodeller i Vestjylland: Det er ikke tilfældigt, at vi sidder her

Kultur

'Der sker alt for lidt i Espergærde': Nu arrangerer Henrik og Lisbeth deres egen mini-festival

Martin frygter, han fik fjernet benet ved en fejl: Nu har en beslutning fra skandaleramt region fået ham til helt at miste tilliden

Sport

Sterling til FC Helsingør: Han har nogle spidskompetencer - især farten

Helsingør For abonnenter

Helsingør trodser rentehop og inflation: Så meget er huspriserne steget

Nordsjælland

Kig op: Vildt fænomen rammer Helsingørs nattehimmel

Annonce