Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Tallene går op: Bakkegårdsvej 111 ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Bakkegårdsvej 111 ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 563.933 til 634.632 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 257.870 kroner til 263.213 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Humlebæk-firmaet fra 3,5 millioner til 4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jens Finn Schwerdfeger. I første omgang er det BAKKEGÅRDSVEJ 111 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jens Finn Schwerdfeger den dominerende ejer.

Bakkegårdsvej 111 ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drivevirksomhed med udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Igen røde tal: Underskud i ejendomsvirksomhed i Espergærde

Virksomheden SM Holding A/S, der har adresse i Espergærde, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -36.574 til -152.564 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 602.737 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 527.812 kroner til 305.842 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 488.002 til 364.976 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Karin Bechmann Mathiasen. I første omgang er det Mathiasen-Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Karin Bechmann Mathiasen,Søren Klavstrup Mathiasen de dominerende ejere.

SM Holding A/S tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri, specielt indenfor det elektroniske område"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Divisys ApS holdt fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Divisys ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 94.982 til 72.116 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 624.164 kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 3 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 1 ansat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 653.682 kroner til 283.656 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Divisys ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Karin Bechmann Mathiasen og Søren Klavstrup Mathiasen. I første omgang er det Mathiasen-Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Karin Bechmann Mathiasen,Søren Klavstrup Mathiasen de dominerende ejere.

Divisys ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udvikle, fremstille og sælge maskiner og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Espergærde-virksomhed fik minus i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i Espergærde-selskabet Krog & Bidstrup CCC ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -19.798 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttotab var på -2838 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Espergærde-firmaet endte på 20.202 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Jakob Krog og Jacob Blirup Bidstrup. I første omgang er det JACOB BIDSTRUP HOLDING IVS,JACOB BIDSTRUP HOLDING ApS,JAKOB KROG HOLDING IVS,JAKOB KROG HOLDING APS, der står som ejere. I sidste ende er Jakob Krog,Jacob Blirup Bidstrup de dominerende ejere.

Krog & Bidstrup CCC ApS tilhører branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive investerings virksomhed og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Mindre underskud i rådgivningsfirma i Humlebæk

Virksomheden SØREN SYLVEST ApS, der har adresse i Humlebæk, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -127.213 til -92.145 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 231.867 kroner.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttotab er gået fra -112.400 kroner til -85.875 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 964.121 kroner.

Selskabet ledes af direktør Søren Sylvest Hendil, der også er ejer.

SØREN SYLVEST ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier i datterselskabet Chokolade Kompagniet A/S og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber, samt handel og konsulentvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos bilhandel i Humlebæk

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i HUMLEBÆK AUTOHANDEL ApS, der er et selskab i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 1,2 millioner til 841.704 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Humlebæk-firmaet fra 4,8 millioner til 5,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Eivind Wieth-Knudsen, der også er ejer.

HUMLEBÆK AUTOHANDEL ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive køb og salg af biler, udbyde leasing af biler, sælge reservedele samt reparation af biler"

Klik her for at se regnskabet.

Arkitekt-firma i Espergærde er konstant: Holder fast i et overskud

Firmaet ATR-INVEST ApS, der har adresse i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 18.175 til 544.028 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 29.949 kroner til -8125 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Espergærde-firmaet fra 253.174 til 797.202 kroner.

Firmaet ledes af direktør Allan Trebbien Rohrberg, der også er ejer.

ATR-INVEST ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af ejerandele og andre værdipapirer, arkitektvirksomhed, konsulentvirksomhed, handel og service samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Underskud i Humlebæk-virksomhed er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Scan-Form Værktøjsfabrik ApS i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,2 millioner til 37.859 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 5, året før var det 6.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 1,4 millioner kroner til 2,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Humlebæk-selskabet fra 1 millioner til 1,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jens Finn Schwerdfeger. I første omgang er det Scan-Form Holding af 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jens Finn Schwerdfeger,Dodo Kortsch Schwerdfeger de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Scan-Form Værktøjsfabrik ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre plastprodukter." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive fabrikation"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Stiggy World Holding ApS i Humlebæk fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Stiggy World Holding ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 339.865 til 27,8 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået den forkerte vej - fra -183.110 kroner til -245.740 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Humlebæk-virksomheden fra 10,2 millioner til 37,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Stig Jessen og Pernille Weinreich Jessen og ejes af Stig Jessen.

Stiggy World Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og virksomhedsrådgivning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minusserne blev mindre: Mindre minus hos Stald Siersbæklund ApS

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden Stald Siersbæklund ApS i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -532.733 til -113.759 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 768.934 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er har udviklet sig flere gange fra 208.116 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 155.926 til 66.768 kroner.

Firmaet ledes af direktør Maria Birgitte Byrialsen. I første omgang er det BB COME BACK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Maria Birgitte Byrialsen den dominerende ejer.

Stald Siersbæklund ApS hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive konsulent- og handelsvirksomhed, herunder import eller eksport"

Klik her for at se regnskabet.

Igen røde tal: Pasion Products ApS i Espergærde holder sig i rødt

Virksomheden Pasion Products ApS i Espergærde fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -55.993 til -134.162 kroner før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -51.774 kroner til -127.011 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6217 til -140.155 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Jan Marco Jensen. I første omgang er det ACTUM ApS,ApS STM nr. 4506,JMJ 2016 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jan Marco Jensen,Philip Meyendorff de dominerende ejere.

Pasion Products ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er udvikling og distribution af hudplejeprodukter og øvrige produkter som fitnessredskaber, spil, tøj og lign. samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Scheherazade Invest ApS i Humlebæk vender underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Humlebæk-selskabet Scheherazade Invest ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -189.140 til 177.344 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -42.454 kroner til -137.300 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Humlebæk-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Claus Pitzner. I første omgang er det SCHEHERAZADE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Clara Cassandra Damm Pitzner den dominerende ejer.

Scheherazade Invest ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og investering samt al anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Selskabet kan endvidere investere i andre virksomheder og selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Minus vokser : K. Wüst ApS i Humlebæk får endnu større underskud

Underskuddet i Humlebæk-firmaet K. Wüst ApS voksede sidste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet steget fra -200.142 til -814.675 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 599.357 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 259.505 kroner til 410.156 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Karsten Pagh Wüst, der også er ejer.

K. Wüst ApS tilhører branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel, agentur og service med maskiner til industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Minus i byggefirma i Espergærde er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Krog og Bidstrup ApS, der har adresse i Espergærde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -481.507 til 286.247 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er blevet reduceret fra 6,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,0 millioner kroner i det seneste regnskab - en tilbagegang på 27,6 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra 5231 til 224.207 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jakob Krog. I første omgang er det JAKOB KROG HOLDING IVS,JAKOB KROG HOLDING APS, der står som ejere. I sidste ende er Jakob Krog den dominerende ejer.

Krog og Bidstrup ApS tilhører branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive gulvfirma samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Mindre minus hos Virksomhedsskolen A/S

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet Virksomhedsskolen A/S i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -622.600 til -16.106 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 6 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 4 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er reduceret lidt fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 929.144 til 913.038 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Christian Planck. I første omgang er det PLANCK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Planck den dominerende ejer.

Virksomhedsskolen A/S hører hjemme i branchen "Anden undervisning." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med sprogundervisning, oversættelsesarbejder og anden i forbindelse dermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Voss Design & Byg ApS i Espergærde har fået tab

Voss Design & Byg ApS, der er en virksomhed i Espergærde, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7678 til -3720 kroner før skat. Set over selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 309.135 kroner til 141.962 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 53.753 til 51.031 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Salgaard Voss, der også er ejer.

Voss Design & Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Peleheni ApS holdt fast i et overskud

Virksomheden Peleheni ApS i Humlebæk har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 150.184 til 9,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -11.892 kroner til -11.813 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Humlebæk-selskabet fra 5,2 millioner til 13,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Helene Maria Lykke Thomsen. I første omgang er det Lykke Thomsen Holding ApS,Nander Invest Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peter Lykke Thomsen,Niels Andersen de dominerende ejere.

Peleheni ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Humlebæk-selskabet Peleheni Consult ApS

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Peleheni Consult ApS, der er et firma i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 479.379 til 319.253 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 986.000 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -12.573 kroner til -11.501 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Humlebæk-selskabet fra 2,9 millioner til 3,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Lene Meldgaard Andersen. I første omgang er det Lykke Thomsen Holding ApS,Nander Invest Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peter Lykke Thomsen,Niels Andersen de dominerende ejere.

Peleheni Consult ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er handel og rådgivning"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ejendomsudlejer i Espergærde tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Ejendomsselskabet Bybjergvej ApS i Espergærde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 406.022 til 919.621 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 256.965 kroner til 272.776 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 2,5 millioner til 3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Flemming Jensen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET KIRSEBÆRVEJ 11 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Flemming Jensen den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet Bybjergvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Humlebæk Bådeværft ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Humlebæk Bådeværft ApS i Humlebæk. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 219.982 til 263.495 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i seneste regnskabsår.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Humlebæk-firmaet fra 520.699 til 718.194 kroner.

Firmaet ledes af direktør Morten Jes Hinrichsen, der også er ejer.

Humlebæk Bådeværft ApS hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive handel, produktion og investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minusserne blev mindre: IT-selskab i Espergærde reducerer tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet BOX IT DESIGN ApS, der har adresse i Espergærde. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -5,3 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 176.190 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 4, året før var det 5.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -1,4 millioner kroner til 420.981 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -1,3 millioner kroner efter skat voksede formuen i BOX IT DESIGN ApS sidste år fra -4,5 millioner til -4,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Philip Christian Haugaard. I første omgang er det BoxIT Holding ApS,BID Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Philip Christian Haugaard den dominerende ejer.

BOX IT DESIGN ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at fungere som produktions og handelsselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Peter Hviid Josephsen i Humlebæk er stabil: Holder fast i et overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Peter Hviid Josephsen i Humlebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 190.711 til 111.999 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 165.625 kroner, året før var tallet 124.955.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 24.494 kroner til -10.731 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 694.954 til 781.392 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peter Hviid Josephsen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Peter Hviid Josephsen anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive revisions- og bogføringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Helsingør For abonnenter

Ikonisk strandvejsvilla med en festlig historie solgt: - Der har været holdt nogle vilde abegilder

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør For abonnenter

Benzinbiler forbudt: Her kommer de nye parkeringspladser til elbilerne

Helsingør For abonnenter

Rift om boliger gør køberne mindre kræsne: - Pludselig larmer Kystbanen ikke så meget

Helsingør

Varsel om forhøjet vandstand mandag morgen: - Kan føre til lokale kystnære oversvømmelser

Navne

Indian er blevet redet af tre generationer og sætter fortsat tempo på morgenturene i skoven: - Han er en god ven, der puffer til mig på dårlige dage

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Erhverv For abonnenter

Klar tale fra formand for erhvervs- og industriforening: 'Dybt foruroligende' sag bør ende i fyring

Hornbæk

I år er prisstigningerne på bus og tog en god historie

Helsingør

Pludselig forsvandt et fast element på Kulturhavnen: Hvad er der blevet af den store 'affaldsfisk'?

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Helsingør

Hvad giver man et fyrskib i gave: En ganske særlig 115 år gammel grøn silkegave

Erhverv For abonnenter

Søren har knoklet i over 45 år, men får nej til tidlig pension: - Det er jo ikke for sjov, at man søger det her

Helsingør

Aleyna, Anton og Martine har testet tusindvis under pandemien: - Der er både sjove og ubehagelige oplevelser

Annonce