Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Tallene er vendt: Virksomhed i Espergærde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CA'BARUN DANMARK ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1475 til 1373 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 679 kroner i det foregående regnskabsår til 1421 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra 91.993 til 93.375. Virksomheden ledes af direktør Peter Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Thomsen. I Erhvervsstyrelsens register er CA'BARUN DANMARK ApS anbragt i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import og salg af vin og relaterede varer
På vej frem: Konsulentvirksomhed i Humlebæk har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Humlebæk-virksomheden CRM Consulting Aps er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -324.482 til -263.106 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -324.482 kroner til -262.130 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -195.654 til -458.760 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Thougaard Moestrup. I første omgang er det HTMC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Thougaard Moestrup, der er den dominerende ejer. CRM Consulting Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor IT og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i EspergærdeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Tømrermester Lars Nikolajsen ApS, der er et firma i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 182.670 til 66.939 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 182.670 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 308.188 kroner til 387.781 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 226.359 til 278.302. Firmaet ledes af direktør Lars Stefan Nikolajsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Stefan Nikolajsen. Tømrermester Lars Nikolajsen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kaalund Ejendomme ApS fik større overskud end året førKaalund Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Mørdrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.000 til 125.247 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 273.000 kroner i det foregående regnskab til 268.270. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 74.867 kroner efter skat, faldt formuen i Kaalund Ejendomme ApS fra 167.000 til 144.262 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Carsten Petersen, Patrick Kaalund Petersen og Andreas Kaalund Petersen. I første omgang er det Kaalund Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Petersen, Patrick Kaalund Petersen og Andreas Kaalund Petersen, der er de dominerende ejere. Kaalund Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve ejendomsadministration samt andre hermed beslægtede erhvervKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Konsulentvirksomhed i Humlebæk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AAGREN DERMACONSULTING ApS i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -32.391 til 18.538 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 530.795 kroner i det foregående regnskab til 489.653. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 182.477 til 201.015. Virksomheden ledes af direktør Sven Per Magnus Ågren. Virksomhedens reelle ejere er Sven Per Magnus Ågren. I Erhvervsstyrelsens register er AAGREN DERMACONSULTING ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentrådgivning inden for medicinalbranchen samt anden dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bangsbosport ApS i EspergærdeBangsbosport ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 886.000 til 131.658 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 783.000 til 826.013. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Erik Bangsbo Andersen og Ruth Ylva Kristina Hellsten. Virksomhedens reelle ejere er Jens Erik Bangsbo Andersen. Bangsbosport ApS hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent, rådgivning og kursusvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Humlebæk hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Istedgade 101, København ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 565.353 til 575.352 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 742.747 kroner i det foregående regnskab til 742.322. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 4,4 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Olhoff. Virksomhedens reelle ejere er Svend Olhoff. Ejendomsselskabet Istedgade 101, København ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af udlejningsejendomme samt efter ledelsen skøn virksomhed forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Leco Convenience Food A/S i Humlebæk ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Leco Convenience Food A/S, der er et firma i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 7,0 millioner til -718.730 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 7,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 10,0 millioner kroner året før til -505.604 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,8 millioner til 47.433 kroner . Virksomheden ledes af direktør Stig Christiansen. I første omgang er det ACTC HOLDING ApS, FONDEN SPRING NORDIC og SCOP HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Stig Christiansen og Axel Christian Tesdorpf Castenschiold, der er de dominerende ejere. Leco Convenience Food A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af færdigretter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion og engrossalg af fødevarer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce