Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Overskuddet stiger flere gange: Finansvirksomhed i Humlebæk tjente flere penge i seneste regnskabNEF Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9064 til 164.156 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 36.533 kroner i det foregående regnskabsår til 177.791 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 370.172 til 489.865. Firmaet ledes af direktør Nils-Erik Frydendal. Virksomhedens reelle ejere er Nils-Erik Frydendal. NEF Ejendomme A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder gennem investering i fast ejendom, værdipapirer og valuta og dermed efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Brainmapping ApS i Humlebæk går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Brainmapping ApS, der er et firma i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 60.000 til -13.218 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 82.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 63.000 kroner året før til -10.354 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -181.000 til -194.042 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Stig Christensen og Mia Due Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Stig Christensen og Mia Due Christensen. Brainmapping ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve formueforvaltning, virksomhedsrådgivning og undervisning samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Humlebæk-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabBB Real Estate ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,7 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 104.000 kroner i det foregående regnskabsår til 548.548 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 1,5 millioner til 2,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Mark Ildved Bergmann. I første omgang er det Mark Bergmann Holding ApS og Fitez Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Brændholt Jensen og Mark Ildved Bergmann, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BB Real Estate ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er ejendomsinvestering og drift af ejendomme og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HumlebækHumlebæk-virksomheden COUTURE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7737 til -2021 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -3101 kroner til -2021 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5002 til 2981 kroner . Firmaet ledes af direktør Mette Garfield Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Mette Garfield Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er COUTURE ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er passiv investering og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Working With Broadcast ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårWorking With Broadcast ApS , der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 159.773 til 695.555 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 1 millioner til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Mads Kærså. Virksomhedens reelle ejere er Mads Kærså og Louise Greve Kærså. Working With Broadcast ApS hører hjemme i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er administration og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Walsted Arkitekter ApSHumlebæk-virksomheden Walsted Arkitekter ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.999 til -21.889 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 301.099 kroner i det foregående regnskab til 291.647. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 680.863 til 663.157 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Walsted. I første omgang er det HENRIK WALSTED HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Walsted, der er den dominerende ejer. Walsted Arkitekter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Oscarla Invest ApS i Espergærde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Espergærde-virksomheden Oscarla Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6600 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -6258 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Aarestrup. I første omgang er det OSCARLA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Aarestrup, der er den dominerende ejer. Oscarla Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i HumlebækSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Humlebæk-virksomheden EDK Administration ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -776.950 til -111.011 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 95.392 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -286.067 kroner året før til 491.402 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -111.011 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i EDK Administration ApS sidste år fra -6573 til 192.416 . Virksomheden ledes af direktør Lars Kristensen. I første omgang er det ALTK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anja Toftegaard Kristensen, der er den dominerende ejer. EDK Administration ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve administration og rådgivning af virksomheder indenfor fast ejendom samt transport samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Sletten Hus ApS i Humlebæk er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Sletten Hus ApS i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -58.364 til 360.509 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 70.509 kroner i det foregående regnskabsår til 457.491 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 304.242 kroner efter skat, faldt formuen i Sletten Hus ApS fra 1,2 millioner til 107.473 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anja Toftegaard Kristensen. I første omgang er det ALTK HOLDING ApS og JT Faddersbøll Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Faddersbøll, Tina Faddersbøll og Anja Toftegaard Kristensen, der er de dominerende ejere. Sletten Hus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje, drive og udleje ejendommen Gl. Strandvej 200, 3050 HumlebækKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Pernille Foss Invest ApS i Humlebæk gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Pernille Foss Invest ApS i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,4 millioner til 787.014 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -71.613 kroner til -78.961 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra -1,8 millioner til -994.204. Virksomheden ledes af direktør Pernille Foss. I første omgang er det Pernille Foss, Frederik Krups, Julia la Cour Krups og Stephanie Krups Mikkelsen, der står som ejere. I sidste ende er det Pernille Foss, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pernille Foss Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Stiftelsesdokument Undertegnede Pernille Foss Gl. Strandvej 167 3050 Humlebæk stifter herved et anpartsselskab under navnet Pernille Foss Invest ApS 1. Vedtægter 1.1 Selskabets vedtægter er vedhæftet som Bilag A. 2. Selskabskapital og tegningskurs for anparter 2.1 Selskabskapitalen udgør nominelt 50.000 kr., der er opdelt i fire anparter å nominelt 12.500 kr. En anpart på 12.500 kr. er A-anpart og tre anparter af hver 12.500 kr. er B-anparter. 2.2 Tegningskursen for anparterne er 100. 3. Tegning og indbetaling af anparter 3.1 Alle anparter skal være tegnet senest den 21. marts 2018. 3.2 Alle anparter skal være fuldt indbetalt senest 21. marts 2018. 4. Stiftelsesdato 4.1 Stiftelsen af selskabet skal have retsvirkning fra 21. marts 2018. 5. Regnskabsår og revision 5.1 Stiftelsen af selskabet skal have regnskabsmæssig virkning fra 21. marts 2018. 5.2 Selskabets årsrapporter skal revideres af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56. 6. Ledelse 6.1 Selskabet ledes af en direktion. 7. Til selskabets direktion valgtes Pernille Foss. 8. Stiftelsesomkostninger 8.1 Selskabet afholder omkostningerne ved stiftelsen af selskabet. Omkostningerne forventes at beløbe sig til 25.000 kr. eksklusive moms. Undertegnede stifter herved selskabet: Humlebæk, den 21. marts 2018 Stifter: Pernille Foss Underskrift: pernille foss Bilag: Bilag A (vedtægter) Vedtægter for Pernille Foss Invest ApS I.O Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Pernille Foss Invest ApS. 1.2 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med det formål at opnå en langsigtet kapitalvækst gennem investeringer i investeringsfonde, obligationer og aktier samt anvendelse af finansielle instrumenter finansieret dels gennem egenkapitalen, dels gennem låneoptagelse i dansk eller udenlandsk valuta og hermed forbundet virksomhed. 2.0 Selskabskapital, anparter og eierbog 2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 50.000 kr. 2.2 Selskabskapitalen er opdelt i fire anparter å nominelt 12.500 kr. En anpart på 12.500 er A-anpart og tre anparter af hver 12.500 kr. er B-anparter. 2.3 A-anparten har 10 stemmer. Hver B-anpart har 1 (en) stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder. 2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere. 3.0 Overgang af anparter 3.1 Overgang af anparter kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde. 3.2 Anpartshaveres fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand. 4.0 Generalforsamling 4.1 Generalforsamling indkaldes af direktionen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse. 4.2 En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen. 5.0 Ledelse 5.1 Selskabets ledelse består af en direktion. 6.0 Regnskabsår 6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår går fra stiftelsen den 21. marts 2018 til 31. december 2018. 7.0 Tegningsregel 7.1 Selskabet tegnes af direktionen. 8.0 Elektronisk kommunikation 8.1 Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden. 8.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk. 8.3 Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden. 2 8.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet. Således vedtaget den 21. marts 2018Klik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Gåsebæksvej 20 ApSHumlebæk-virksomheden Gåsebæksvej 20 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -64.672 til -83.483 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3608 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6590 kroner året før til 8162 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.899 til -28.584 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Kristensen. I første omgang er det ALTK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anja Toftegaard Kristensen, der er den dominerende ejer. Gåsebæksvej 20 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling og salg af fast ejendom og dermed slægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Biomixtur ApS i Humlebæk er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Biomixtur ApS i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.697 til 60.913 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 128.981 kroner til 182.439 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 61.093 til 105.026. Virksomheden ledes af direktør Helle Britta Uhrskov. Virksomhedens reelle ejere er Helle Britta Uhrskov. I Erhvervsstyrelsens register er Biomixtur ApS anbragt i branchen "Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af økologiske beskyttelsesmidler til mennesker og dyr mod insekter sat enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lakshmi Invest ApS i HumlebækLakshmi Invest ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,6 millioner til 639.071 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.306 kroner til -25.818 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lasse Wilén Kristensen, Peter Ravnholt og Anders Ravnholt. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Wilén Kristensen, Peter Ravnholt og Anders Ravnholt. Lakshmi Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og investere i værdipapirer for investorens indskud. Selskabet anvender såvel egenkapital som fremmedkapital til at investere i en afbalanceret portefølje og under hensyn til sikring af en afbalanceret risiko, med henblik på derigennem at opnå langsigtet værditilvækst
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Humlebæk tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i RACOFA CONSTRUCTION ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 455.923 til 931.297 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 813.131 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 564.197 til 939.307. Virksomheden ledes af direktør Peter Warthoe Rafaelsen. I første omgang er det Racofa Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Warthoe Rafaelsen, der er den dominerende ejer. RACOFA CONSTRUCTION ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og entreprenørvirksomhed, indenfor bygge- og anlægsbranchen
På vej frem: Virksomhed i Espergærde har skåret underskuddet nedEspergærde-virksomheden JJ Byg VVS Consult ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -156.324 til -133.060 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 292.119 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 27.933 kroner året før til -72.847 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Engelsen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Engelsen. I Erhvervsstyrelsens register er JJ Byg VVS Consult ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at lave VVS arbejde og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HumlebækOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KF Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,1 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ken Frydendal. I første omgang er det KF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ken Frydendal, Nils-Erik Frydendal og Ellen Marie Frydendal, der er de dominerende ejere. KF Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendomme samt aktiviteter beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Raaby & Bak Ejendomme ApS i MørdrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Raaby & Bak Ejendomme ApS, der er et firma i Mørdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 54.549 til 18.036 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 143.065 i det foregående regnskabsår til 59.692 - et fald på -58 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-virksomheden fra 88.345 til 102.021. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Bak Madsen og Tonny Nordstrøm Raaby. Virksomhedens reelle ejere er Søren Bak Madsen og Tonny Nordstrøm Raaby. Raaby & Bak Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at opkøbe og sælge ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Espergærde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Espergærde-virksomheden KR INVESTMENT III ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 43.708 til -13.936 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 74.418 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 50.000 kroner året før til -7351 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 764.101 til 753.201 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Karsten Rasmussen og Lone Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Rasmussen, Patrick Rasmussen, Nicole Rasmussen og Michelle Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er KR INVESTMENT III ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, aktier, pantebreve, gældsbreve og lignende beslægtede investeringer
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Espergærde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EJENDOMSSELSKABET EGESKOVVEJ 9 ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.766 til 11.580 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 424.487 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 126.682 kroner til 180.276 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Formuen i EJENDOMSSELSKABET EGESKOVVEJ 9 ApS var ligesom året før på 6,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Rasmussen. I første omgang er det KR INVESTMENT III ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EJENDOMSSELSKABET EGESKOVVEJ 9 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved eje, udleje og administration af fast ejen-dom, samt handel hermed
Vending: Kondo Productions ApS i Humlebæk er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Kondo Productions ApS i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -74.269 til 203.501 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 485.571 kroner i det foregående regnskabsår til 936.657 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra -85.798 til 67.364. Virksomheden ledes af direktør Niels Sylvest Kondo. Virksomhedens reelle ejere er Niels Sylvest Kondo. I Erhvervsstyrelsens register er Kondo Productions ApS anbragt i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktionsselskab indfor TV, reklame, fotografi, scenografi mv. samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Magic Hour Films ApS i HumlebækMagic Hour Films ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 452.407 til 166.535 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 452.407 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 742.662 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 125.536 til 254.344. Virksomheden ledes af direktør Lise Lense-Møller. I første omgang er det FORTUNE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lise Lense-Møller, der er den dominerende ejer. Magic Hour Films ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er film- og TV produktion og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Humlebæk fik igen tabHumlebæk-virksomheden JF SC ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4910 til -6529 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttotab var ligesom året før på -8000 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 154.903 til 148.374 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stig Christiansen og Jesper Anker Fremming. I første omgang er det SC HOLDING ApS og Cohen Holding BV, der står som ejere. I sidste ende er det Stig Christiansen og Jesper Anker Fremming, der er de dominerende ejere. JF SC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og konsulentvirksomhed herunder handel med værdipapirer, ejendomsinvesteringer og andre investeringerKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i MørdrupMørdrup-virksomheden CGH Management Consulting ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1000 til -414 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 356.000 kroner til 438.353 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et underskud på -414 kroner efter skat, holdt formuen i CGH Management Consulting ApS sig sidste år uændret på 39.014 kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Plaugmann Gramkow. I første omgang er det CHRISTIAN GRAMKOW HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Plaugmann Gramkow, der er den dominerende ejer. CGH Management Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: er at drive konsulentvirksomhed, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Humlebæk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ÖR&SUND FITNESS ApS i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9574 til 244.307 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 714.641 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 702.591 til 892.084. Virksomheden ledes af direktør Heidi Agen. I første omgang er det Peter Wange Lorentsen og Sonega Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Heidi Agen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ÖR&SUND FITNESS ApS anbragt i branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af fitnesscenter
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Humlebæk fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i NIELS E. BORG (D.K.) A/S, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -38.630 kroner til -29.304 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 15,3 millioner til 17 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Henriksen. I første omgang er det BORG & SLOTT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Høg Henriksen, Niels Egede Saabye Borg og Camilla Høg Henriksen, der er de dominerende ejere. NIELS E. BORG (D.K.) A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive køb og salg af varer og tjenester, herunder deltagelse i selskaber med beslægtede formål, samt investering og financiering
Nyt regnskab: Virksomhed i Espergærde får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Espergærde-virksomheden Lindskov Produktion & Montage ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 46.427 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 325.352 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Lindskov. I første omgang er det Power of the Pen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Lindskov, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lindskov Produktion & Montage ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at design, producere, forhandle og montere skilte, markiser og solafskærmning til bygninger og pladser, produktion af tryksager, tekstiler og grafiske elementer til kommunikationskampagner samt køretøjer, både mm, forhandling af reklamegaver og merchandise mm. samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce