Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

På vej frem: Regnskabsvirksomhed i Espergærde har skåret underskuddet nedEspergærde-virksomheden Andersen Revision & Rådgivning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -38.734 til -28.586 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 45.080 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 854.490 kroner i det foregående regnskab til 653.588. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 997.687 til 970.271 kroner . Virksomheden ledes af direktør Svend Røhling Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Svend Røhling Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er Andersen Revision & Rådgivning ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive revisions og rådgivningsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Humlebæk tjente flere penge i seneste regnskabsår3 U HANDEL ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.901 til 78.855 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 237.635 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 322.543 kroner til 387.658 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 42.907 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i 3 U HANDEL ApS fra 800.975 til 730.882 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Ludvig Simonsen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Ludvig Simonsen. 3 U HANDEL ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejnings- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Timex Konsult ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Timex Konsult ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 859.421 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 820.455 kroner efter skat, faldt formuen i Timex Konsult ApS fra 1,1 millioner til 987.577 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tina Merete Fischer. I første omgang er det Tinax Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Merete Fischer, der er den dominerende ejer. Timex Konsult ApS hører hjemme i branchen "Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med Projekt- og byggestyring indenfor entreprise og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Humlebæk har skåret underskuddet nedHumlebæk-virksomheden HØIVANG MEDIER & PR ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -26.658 til -23.967 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 182.326 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -15.404 kroner til -11.227 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 70.940 til 46.313 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kaj Lykke Høivang Grane. I første omgang er det HMPR2014 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Lykke Høivang Grane, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HØIVANG MEDIER & PR ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Mørdrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mørdrup-virksomheden LD Studios ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -198.353 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -198.038 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Haar. I første omgang er det Rasmus Hougaard-Enevoldsen, HAAR CONSULT ApS og Rasmus Haar Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Hougaard-Enevoldsen og Rasmus Haar, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er LD Studios ApS anbragt i branchen "Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive studio til brug for TV, teater og koncerter samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Microturn ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Microturn ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,0 millioner til 8,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 18 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 16,5 millioner kroner til 20,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 7,6 millioner til 10,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Vejby Geleff. I første omgang er det JLRR ApS, P&J Enevoldsen Holding ApS og Holdingselskabet CE & MM ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Vejby Geleff, der er den dominerende ejer. Microturn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Maskinforarbejdning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive automatdrejerivirksomhed samt hermed henslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i HumlebækOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i I&I Works ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 209.616 til 107.324 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 844.030 kroner i det foregående regnskab til 842.880. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 136.260 til 216.923. Virksomheden ledes af direktør Claus Bo Fugl Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Bo Fugl Laursen. I&I Works ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed
Nyt regnskab: It-virksomhed i Espergærde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Espergærde-virksomheden GiniT ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -50.171 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -49.272 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Morten Ulrik Wiberg. I første omgang er det John Aarestrup Sørensen, MW GinIt Holding ApS og HK GinIt Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Ulrik Wiberg, John Aarestrup Sørensen og Henrik Niemann Kildedal, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er GiniT ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle, designe og drifte en app, hvis primære formål er at formidle information om gin, tonic, garnish og andre efter ledelses skøn relaterede ting samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Netsundhedsplejerske ApS i Espergærde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Netsundhedsplejerske ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.000 til 10.346 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 393.000 kroner i det foregående regnskab til 324.792. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra 112.000 til 120.196. Virksomheden ledes af direktør Helen Lyng Hansen. I første omgang er det NETSUNDHEDSPLEJERSKE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helen Lyng Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Netsundhedsplejerske ApS anbragt i branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive internetportal med oplysende indhold, kosulentvirksomhed og anden erhvervsmæssig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Humlebæk tjente flere penge i seneste regnskabNCH A/S, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 97.747 til 378.808 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 97.747 kroner i det foregående regnskabsår til 378.809 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra -1,7 millioner til -1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Torben Morell. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Svendsen Nielsen og Torben Morell. NCH A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive aktivitet med informationsteknologi og dermed forbundet virksomhed samt at eje aktiver, anparter og i øvrigt kapitalandele i selskaber, som har ovennævnte aktivitetKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Nordisc Distribution ApSHumlebæk-virksomheden Nordisc Distribution ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6876 til -5241 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6876 kroner til -6875 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -159.013 til -164.254 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Svendsen Nielsen og Torben Morell. I første omgang er det Henrik Svendsen Nielsen og NCH A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Svendsen Nielsen og Torben Morell, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nordisc Distribution ApS anbragt i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med informationsteknologi og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Revisa ApS i MørdrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Revisa ApS, der er et firma i Mørdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 8092 til 3985 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 220.732 kroner i det foregående regnskab til 111.786 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-virksomheden fra 58.107 til 60.762. Firmaet ledes af direktør Steven Webb Valentin. Virksomhedens reelle ejere er Steven Webb Valentin. Revisa ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve service og rådgivning samt tilhørende aktiviteter
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Espergærde hold fast i overskuddetRALTHO INVEST ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.989 til 39.277 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 49.657 kroner til 52.499 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 588.144 til 627.421. Firmaet ledes af en direktion, der består af Thorleif Kreisby Skjødt og Rasmus Garnell. Virksomhedens reelle ejere er Thorleif Kreisby Skjødt og Rasmus Garnell. RALTHO INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Maler-virksomhed i Humlebæk går fra overskud til underskudOverskuddet i Malerfirmaet Jes Madsen & søn ApS, der er et firma i Humlebæk, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 101.676 til -109.107 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 350.909 kroner i det foregående regnskabsår til 637.069 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 118.121 til 32.415 kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Gorski Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Gorski Madsen. I Erhvervsstyrelsens register er Malerfirmaet Jes Madsen & søn ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Dagløkke Maleren ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Humlebæk-virksomheden Dagløkke Maleren ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 341.808 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Alberto Diaz. I første omgang er det Diaz Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alberto Diaz og Maja Diaz, der er de dominerende ejere. Dagløkke Maleren ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive maler- og håndværksvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Humlebæk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CONNIES SÆSON ApS i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -148.640 til 96.606 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 210.767 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -147.288 kroner året før til 97.545 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra -1956 til 94.650. Virksomheden ledes af direktør Connie Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Connie Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er CONNIES SÆSON ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, investering i fast ejendom, værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS i EspergærdeAlcatraz Hegn & Rundtræ ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 517.501 til 125.096 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,0 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 912.868 til 1 millioner. Firmaet ledes af direktør Thomas Bundgaard Larsen. I første omgang er det SPITNÆF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Bundgaard Larsen, der er den dominerende ejer. Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailsalg af haveprodukter og aktiviteter i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Murervirksomhed i Mørdrup ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Mørdrup-virksomheden Murermester Mads Jessen Jensen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,5 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 10,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,1 millioner - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,6 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads Jessen Jensen. I første omgang er det MMJJ Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Jessen Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Murermester Mads Jessen Jensen ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er, at drive murervirksomhed med rådgivning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter ledelsens vurderingKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i MørdrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MMJJ Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Mørdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 548.100 til 372.568 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 830.734 kroner til 920.572 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-virksomheden fra 7,1 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mads Jessen Jensen. I første omgang er det MMJJ Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Jessen Jensen, der er den dominerende ejer. MMJJ Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Vending: Eye Eye Denmark ApS i Humlebæk er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Eye Eye Denmark ApS i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -120.095 til 315.544 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 620.501 kroner til 688.653 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra -1,1 millioner til -817.375. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Christian Hansen og Sven Tue Strange. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Hansen og Sven Tue Strange. I Erhvervsstyrelsens register er Eye Eye Denmark ApS anbragt i branchen "Engroshandel med fotografiske og optiske artikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er produktion, import og engrossalg af briller samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Mørdrup tjente flere penge i seneste regnskabLight-Design ApS, der er en virksomhed i Mørdrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 93.357 til 465.747 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 778.862 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Rasmus Haar. I første omgang er det HAAR CONSULT ApS og Rasmus Haar Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Haar, der er den dominerende ejer. Light-Design ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af lysudstyr samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce