Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Tallene går op: Lindskov Studio ApS fik større overskud end året førLindskov Studio ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.329 til 36.091 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 109.417 kroner i det foregående regnskabsår til 413.541 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 52.743 til 80.694. Firmaet ledes af direktør Julie Lindskov. Virksomhedens reelle ejere er Julie Lindskov. Lindskov Studio ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landskabsarkitektvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Kabyssen Sletten ApS i Humlebæk gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kabyssen Sletten ApS i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -251.090 til 4393 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra -61.541 til -58.122. Virksomheden ledes af direktør Jannik Mark Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Jannik Mark Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Kabyssen Sletten ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed samt efter ledelsens skøn aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Wellness Nordic A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Wellness Nordic A/S, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 268.000 til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 1,4 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Bonde Pedersen. I første omgang er det LEISURE HANDEL ApS, Stenport Holding ApS og Kjærgaard Kriegbaum Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Bonde Pedersen, der er den dominerende ejer. Wellness Nordic A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabet formål er at drive virksomhed med salg, service og vedligeholdelse af velvære produkter til private og offentlige virksomheder og hermed forbundet virksomhed. Selskabet udvikler også produkter til samme formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Leisure Handel ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Leisure Handel ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 472.000 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -36.000 kroner til -19.753 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 2,4 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Bonde Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Bonde Pedersen. Leisure Handel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er som holdingselskab at drive virksomhed gennem aktie- og anpartsbesiddelse i datterselskaber samt handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Herskind Venture Capital ApS i Humlebæk gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Herskind Venture Capital ApS i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -57.000 til 20.586 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -71.000 kroner til -13.504 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 534.000 til 554.060. Virksomheden ledes af direktør Christian Herskind Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Herskind Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er Herskind Venture Capital ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af virksomheder og investeringsvirksom-hed samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Advanced Surface Coating ApSEspergærde-virksomheden Advanced Surface Coating ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5000 til -14.529 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -5000 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5000 kroner til -5500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14.547 til 1228 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Boye Rasmussen. I første omgang er det BOYEX HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Boye Rasmussen, der er den dominerende ejer. Advanced Surface Coating ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er forretningsudviklingKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vivavet ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vivavet ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 298.605 til 337.368 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 322.583 kroner til 351.070 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 308.618 til 391.754. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Vinnie Susanne Nerup og Viron Valasaki. I første omgang er det NEVAVET HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vinnie Susanne Nerup og Viron Valasaki, der er de dominerende ejere. Vivavet ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: It-virksomhed i Espergærde har skåret underskuddet nedEspergærde-virksomheden SØERNE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8581 til -6138 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -3820 kroner til -2457 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 651.191 til 456.720 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Scott Sutherland. I første omgang er det Jan Scott Sutherland, Daniel Frederik Scott Sutherland og Isabel Marie Scott Sutherland, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Scott Sutherland, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SØERNE ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for andre selskaber, herunder at fungere som investeringsselskab i driftsselskaber og andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virk som hed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Brødsnedkeren ApSUnderskuddet i Espergærde-virksomheden Brødsnedkeren ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -402.227 til -228.789 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 16, året før var det 17. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,6 millioner kroner til 8,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -725.193 til -904.605 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Jørgensen. I første omgang er det HANNE ZINCK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hanne Zinck Jørgensen, der er den dominerende ejer. Brødsnedkeren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og salg af bageri- og konditoriprodukter, herunder drift af bagerier og bageriudsalgssteder samt dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Humlebæk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet J.O.P. Ejendomme A/S i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -800.035 til 199.947 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 150.741 kroner efter skat, faldt formuen i J.O.P. Ejendomme A/S fra 17,6 millioner til 17,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anne Mette Spelmann Jacobsen. I første omgang er det JOP HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anne Mette Spelmann Jacobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er J.O.P. Ejendomme A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive køb, salg og udlejning af fast ejendom, konsulentvirksomhed, handel, investering i værdipapirer, rådgivning, entreprenørvirksomhed, samt anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Humlebæk tjente flere penge i seneste regnskabsårJUST STEAM ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.425 til 130.774 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 415.707 kroner i det foregående regnskabsår til 724.053 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra -78.997 til 40.777. Firmaet ledes af direktør Afrim Xhemajli. Virksomhedens reelle ejere er Afrim Xhemajli. JUST STEAM ApS hører hjemme i branchen "Servicestationer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er miljøvenlig vask af køretøjerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Next Stage Ventures ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Next Stage Ventures ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 17,5 millioner til 37,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 20,8 millioner til 50,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Stage. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Stage. Next Stage Ventures ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere konsulentydelser til og foretage investeringer i aktiviteter, som driver forskning og udvikling direkte eller indirekte rettet mod fremstilling og kommercialisering af lægemidler, medicinsk udstyr og/eller kosttilskud, og andre hermed relaterede aktiviteter, samt at foretage formueplaceringerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Espergærde tjente flere penge i seneste regnskabFREDDY MEYER ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 90.755 til 882.286 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Poul Freddy Meyer. I første omgang er det PFM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Freddy Meyer, der er den dominerende ejer. FREDDY MEYER ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kursus- og foredragsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Nordens Biler ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nordens Biler ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 439.631 til 935.911 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 2 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kennie Lind Fogtmann. Virksomhedens reelle ejere er Kennie Lind Fogtmann. Nordens Biler ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive automobilforhandler samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Espergærde fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i J JOHANNESSON ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 514.175 til 587.817 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 597.246 til 753.181. Virksomheden ledes af direktør Johannes Johannesson. I første omgang er det JJOHANNESSON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johannes Johannesson, der er den dominerende ejer. J JOHANNESSON ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor det maritime område med speciale i rådgivning indenfor nybygning og ombygning af skibeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i EspergærdeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ISAPI ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 9,9 millioner til 10,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Skovlind. Virksomhedens reelle ejere er Claus Skovlind. ISAPI ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udbyde konsulentydelser for IT teknologi med speciale i SAPKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: First Invention ApS i Humlebæk går fra overskud til underskudOverskuddet i Humlebæk-virksomheden First Invention ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 63.825 til -126.596 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 75.246 i det foregående regnskabsår til 14.491 - et fald på -81 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,6 millioner til 6,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Hansen. First Invention ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er - selv eller gennem ejerandele i datterselskaber - at drive udviklings- og opfindervirksomhed samt almindelig formuepleje samt direkte eller indirekte via datterselskaber at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Fourth Invention ApS fik større overskud end året førFourth Invention ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1210 til 2759 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -4548 kroner til -3068 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 166.153 til 168.912. Firmaet ledes af direktør Ole Hansen. I første omgang er det FIRST INVENTION ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Hansen, der er den dominerende ejer. Fourth Invention ApS hører hjemme i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udviklings- og opfindervirksomhed samt almindelig formuepleje samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Second Invention ApSHumlebæk-virksomheden Second Invention ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1958 til -1120 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4115 kroner til -3208 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 60.387 til 59.267 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Hansen. I første omgang er det FIRST INVENTION ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Second Invention ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udviklings- og opfindervirksomhed samt almindelig formuepleje samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Boathouse ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Boathouse ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 771.665 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 1,9 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Christian Bjerregaard. I første omgang er det MSB BOAT ApS og Martin Bjerregaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Christian Bjerregaard, der er den dominerende ejer. Boathouse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med servicering og salg af både, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Espergærde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Espergærde-virksomheden Hellbender-Fitness ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -57.162 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -75.103 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Øzcan Atilkan Yücel og Nicolaj Christian Gylche Gorski. Virksomhedens reelle ejere er Øzcan Atilkan Yücel og Nicolaj Christian Gylche Gorski. I Erhvervsstyrelsens register er Hellbender-Fitness ApS anbragt i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel af fitnessudstyr samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bådhotellet ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBådhotellet ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.138 til 239.941 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 125.653 kroner i det foregående regnskabsår til 282.550 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 973.591 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Martin Christian Bjerregaard. I første omgang er det Martin Bjerregaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Christian Bjerregaard, der er den dominerende ejer. Bådhotellet ApS hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at drive handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Beaconware ApS i Mørdrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Mørdrup-virksomheden Beaconware ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 77.644 til -83.411 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 102.255 til 33.776 kroner . Virksomheden ledes af direktør Troels Wittrup. Virksomhedens reelle ejere er Troels Wittrup. Beaconware ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge software samt andre hermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce