Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HumlebækHumlebæk-virksomheden VR Service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -99.000 til -346.019 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -59.000 til -264.686 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Antanas Mikalauskas. I første omgang er det IMAM Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Inga Lapinskaite - Mikalauske og Antanas Mikalauskas, der er de dominerende ejere. VR Service ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Marie Mark ApS i HumlebækMarie Mark ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 548.000 til 111.901 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 175.000 kroner i det foregående regnskabsår til 386.625 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 51.159 kroner efter skat, faldt formuen i Marie Mark ApS fra 2,4 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Marie Louise Mark Nørholm. Virksomhedens reelle ejere er Marie Louise Mark Nørholm. Marie Mark ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder reklame- og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Carlsen Europa A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Carlsen Europa A/S, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,5 millioner til 7,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 6,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Carlsen Europa A/S fra 28,2 millioner til 19,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Schultzer. I første omgang er det TL NORDIC A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Schultzer, der er den dominerende ejer. Carlsen Europa A/S hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt investering i og finansiering af virksomheder, som driver handel og pdoduktionsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Wenck Media ApS i Espergærde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Wenck Media ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6055 til 4629 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 29.851 i det foregående regnskabsår til 5746 - et fald på -81 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra -6285 til 38.343. Virksomheden ledes af direktør Louise Thorning Wenck. I første omgang er det Wenck Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Louise Thorning Wenck, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Wenck Media ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Tuborgh Venture ApSEspergærde-virksomheden Tuborgh Venture ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -47.219 til -33.919 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 381.034 kroner året før til -16.380 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Solmer. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Solmer. I Erhvervsstyrelsens register er Tuborgh Venture ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: 1.2 Selskabets væsentligste aktiviteter er at udøve rådgivningsvirksomhed inden for forretningsledelse, strategieksekvering og forretningsrådgivning i Norden
Tallene går op: Virksomhed i Humlebæk fik større overskud end året førFerroperm EMC Sales ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 105.189 til 142.360 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 758.718 kroner i det foregående regnskab til 502.972 - et fald på -34 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 881.018 til 992.058. Virksomheden ledes af direktør David Mills Prydderch. I første omgang er det Filtek Solutions Limited, der står som ejer. I sidste ende er det David Mills Prydderch, der er den dominerende ejer. Ferroperm EMC Sales ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, fremstille og sælge komponenter til elektronikindustrien samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Digaroo ApSEspergærde-virksomheden Digaroo ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -17.564 til -26.084 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.416 kroner til -22.894 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 64.556 til 25.369 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Dige. I første omgang er det Rasmus Dige og R. Dige Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Dige, der er den dominerende ejer. Digaroo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive reklamebureau samt andet dermed beslægtet virksomhed tillige med rådgivning og person coaching
Nyt regnskab: Din Byg Entreprise ApS i Humlebæk får underskudDet seneste år er endt med underskud i Humlebæk-virksomheden Din Byg Entreprise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.828 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 119.537 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Darius Endrikás. Virksomhedens reelle ejere er Darius Endrikás. Din Byg Entreprise ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Transport Azam ApSEspergærde-virksomheden Transport Azam ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -14.580 til -93.485 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 169.877 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 973.817 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 60.586 til -33.199 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Agial Azam. Virksomhedens reelle ejere er Agial Azam. Transport Azam ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Taxikørsel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive taxakørsel samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Commex ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Commex ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 371.300 til 650.738 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 243.853 kroner året før til -23.065 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 1,6 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Harboesgaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Harboesgaard Jensen. Commex ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, finansiering, investering og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Espergærde tjente flere penge i seneste regnskabHRN Partner ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 59.753 til 315.696 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 456.270 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 85.959 til 330.023. Firmaet ledes af direktør Ole Harboesgaard Jensen. I første omgang er det COMMEX ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Harboesgaard Jensen, der er den dominerende ejer. HRN Partner ApS hører hjemme i branchen "Arbejdsformidlingskontorer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand indenfor rekruttering og HR samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Humlebæk har skåret underskuddet nedHumlebæk-virksomheden Ejendomsselskabet Baunebjergvej 5 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -12.090 til -10.698 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2228 kroner året før til -9006 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 327.024 til 203.326 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christen Amby og Kirsten Olrik. I første omgang er det Christen Amby og KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christen Amby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Baunebjergvej 5 ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde ejendommen Baunebjergvej 5, 3050 Humlebæk, at besidde aktier og anparter i datterselskaber og iøvrigt at drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Espergærde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ActionSportGames A/S, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14,5 millioner til 18,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 34 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40,9 millioner kroner til 41,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 51 millioner til 62,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johnny Percy Pedersen. I første omgang er det PEDERSEN & GROBELNIK ApS og Jérome Jacques Marsac, der står som ejere. I sidste ende er det Johnny Percy Pedersen og Henrik René Sunke Grobelnik, der er de dominerende ejere. ActionSportGames A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed i form af handels- og produktionsvirksomhed indenfor området salg, import og eksport af replica skydevåben, herunder Airsoft guns, Airguns og dermed naturligt sammenhængende tilbehør, beregnet til aktionsprægede fritids- og sportsaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HumlebækCreAction ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 446.031 til 105.242 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 590.643 i det foregående regnskabsår til 259.044 - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra -2 millioner til -1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Schultzer. I første omgang er det TL NORDIC A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Schultzer, der er den dominerende ejer. CreAction ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arrangement - og konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Arkitekt-virksomhed i Mørdrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Mørdrup-virksomheden Vinther Arkitektur & Design ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 113.414 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 113.414 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Maria-Rose Vinther. Virksomhedens reelle ejere er Maria-Rose Vinther. I Erhvervsstyrelsens register er Vinther Arkitektur & Design ApS anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Digital Change ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Digital Change ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 322.257 til 656.293 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 929.974 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 287.936 til 752.208. Virksomheden ledes af direktør Benjamin Willum Funder. Virksomhedens reelle ejere er Benjamin Willum Funder. Digital Change ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og rådgivning inden for forandringsledelse, organisationsudvikling og kommunikation. Endvidere drives undervisningsvirksomhed inden for både klasserumsundervisning samt digital/online læring (e-learning) samt salg og markedsføring af forskellige uddannelsesprodukter og relateret software. Endvidere har virksomheden til formål at producere kommunikation, medie-og marketingsmaterialer. Slutteligt er selskabets formål ligeledes at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Humlebæk ryger fra overskud til underskudOverskuddet i CONSIDARET ApS, der er et firma i Humlebæk, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 49.437 til -899.894 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 234.807 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 276.319 kroner året før til -551.140 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 293.784 til -403.932 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Carsten Leonhard Knudsen. I første omgang er det CONSIDARET HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jessie Armand Hermann, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CONSIDARET ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre kemiske produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af røgfrie produkterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i DageløkkeSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Dageløkke-virksomheden THANK YOU OLASON ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -966.956 til -110.115 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -14.193 kroner til -11.549 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 2,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Örn Ólason. Virksomhedens reelle ejere er Örn Ólason. THANK YOU OLASON ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling af kommunikationsløsninger i bred forstand
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Sahlholt Invest ApSHumlebæk-virksomheden Sahlholt Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -51.122 til -641.412 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 10,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 14,8 millioner til 14,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Bastrup Sahlholt. Virksomhedens reelle ejere er Ole Bastrup Sahlholt. Sahlholt Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mørdrup Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mørdrup Invest ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16,3 millioner til 19,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9675 kroner til -97.236 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 56,8 millioner til 74,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Bo Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Bo Jacobsen. Mørdrup Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: More Minutes ApS i Humlebæk går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i More Minutes ApS, der er et firma i Humlebæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 243.017 til -57.068 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 408.725 i det foregående regnskabsår til 84.160 - et fald på -79 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 227.621 til 206.205 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anne Bladt. I første omgang er det Hammer Mill Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne Bladt, der er den dominerende ejer. More Minutes ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med formidling af serviceydelser samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Espergærde-virksomhed fik også tab i det seneste regnskabSelskabet Erhvervsmæglerfirmaet Peter Schou ApS, der har adresse i Espergærde, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -3750 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -3000 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -3750 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -26.712 til -30.462 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Schou. Virksomhedens reelle ejere er Peter Schou. I Erhvervsstyrelsens register er Erhvervsmæglerfirmaet Peter Schou ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive erhvervsmæglervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Jordforbindelsen ApS i Humlebæk får underskudDet seneste år er endt med underskud i Humlebæk-virksomheden Jordforbindelsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6537 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6528 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frederik Krups. I første omgang er det Tomt ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Krups, der er den dominerende ejer. Jordforbindelsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets samfundsgavnlige formål er med socialt beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt og/eller kulturelt sigte, at tilbyde udflugter, aktiviteter og forestillinger for psykisk sårbare og ensomme unge mm. der gennemgår eller vil gennemgå en transformationsproces. Selskabets formål opnås gennem det erhvervsmæssige virke, at udbyde tjenesteydelser og foranstaltninger selv eller i samarbejde med relevante partnere i og på tværs af civilsamfund, markedet og den offentlige sektor, og herunder tilkommende beslægtede ydelser efter ledelsens skøn. Selskabets målgrupper vil derfor blandt andet, udover nævnte unge, men ikke alene være frivillige foreninger, organisationer, virksomheder eller myndigheder, der i deres virke løser sociale- og/eller samfundsmæssige udfordringer vedrørende eksempelvis sundhed, integration, miljøforhold, og kulturKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i EspergærdeBYGNINGSRENOVERING H. SØRENSENS EFTF. ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 2133 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 105.260 i det foregående regnskabsår til 28.752 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Formuen i BYGNINGSRENOVERING H. SØRENSENS EFTF. ApS var ligesom året før på 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Svend Chresten Engholm og Hedvig Engholm. Virksomhedens reelle ejere er Svend Chresten Engholm. BYGNINGSRENOVERING H. SØRENSENS EFTF. ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve renovering og ombygning, samt handel med fast ejendom
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HumlebækOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ÆRENLUND BLOMSTER, FRUGT OG GRØNT ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 17.446 til 13.985 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 64.451 til 78.436. Virksomheden ledes af direktør Eren Beljur. Virksomhedens reelle ejere er Eren Beljur og Ömer Karakoc. ÆRENLUND BLOMSTER, FRUGT OG GRØNT ApS hører hjemme i branchen "Frugt- og grøntforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed køb og salg af blomster, frugt og grønt samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce