Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Tallene går op: Casmac Knowledge Services ApS fik større overskud end året førCasmac Knowledge Services ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 200 til 456 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 200 kroner i det foregående regnskab til 150. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 456 kroner efter skat, faldt formuen i Casmac Knowledge Services ApS fra 43.597 til 43.141 kroner . Virksomheden ledes af direktør Laurs Nørlund. I første omgang er det Casmac Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Laurs Nørlund, der er den dominerende ejer. Casmac Knowledge Services ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde rådgivning og konsulentbistand om, samt formidling af, viden og enhver anden virksomhed forbundet hertil
På vej frem: Lidt mindre tab hos Bloody Amateurs ApSMørdrup-virksomheden Bloody Amateurs ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -38.994 til -21.187 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -29.446 kroner til -9028 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -21.187 kroner efter skat voksede formuen i Bloody Amateurs ApS sidste år fra -227.811 til -209.098 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hannah Lund og Mikkel Rahbek Jønsson. Virksomhedens reelle ejere er Hannah Lund,Mikkel Rahbek Jønsson. I Erhvervsstyrelsens register er Bloody Amateurs ApS anbragt i branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Fiftyseven ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFiftyseven ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 42.465 til 158.264 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 555.072 kroner i det foregående regnskab til 308.573 - et fald på -44 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Fiftyseven ApS var ligesom året før på 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Stine Winther Bramsen Simonsen. Virksomhedens reelle ejere er Stine Winther Bramsen Simonsen. Fiftyseven ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være interessent i interessentselskabet bag musikgruppen Alphabeat (Alphabeat I/S)Klik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Humlebæk-virksomheden Sirius Komplementar ApSSirius Komplementar ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 130.904 til 125.777 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 130.904 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 123.125 kroner i det foregående regnskab til 122.251. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 344.681 til 442.787. Virksomheden ledes af direktør Thomas Palm Hansen. I første omgang er det THOMAS PALM HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Palm Hansen, der er den dominerende ejer. Sirius Komplementar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at deltage som komplementarselskab i Sirius Energy P/ S, herunder stille lånekapital t il rådighed for det teKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Asini ApSEspergærde-virksomheden Asini ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -125.188 til -805.131 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -109.122 kroner til -102.181 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,9 millioner til 9,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Susanne Torpe og Snæbjörn Arngrímsson. I første omgang er det Bjartur EHF, der står som ejer. I sidste ende er det Snæbjörn Ärngrimsson,Susanne Torpe, der er de dominerende ejere. Asini ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Frisørsalon i Espergærde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Moro by Larsen ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -205.317 til 97.991 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra -325.069 til -253.911. Virksomheden ledes af direktør Jan Holger Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Holger Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er Moro by Larsen ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive frisørsalon samt, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Uden Lige ApSEspergærde-virksomheden Uden Lige ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -30.105 til -28.741 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9216 kroner til -23.419 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 55.878 til 27.137 kroner . Firmaet ledes af direktør Marianne Godskesen. I første omgang er det Marianne Godskesen og Udpluk ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Marianne Godskesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Uden Lige ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med UX, design, udvikling og service samt salg af teknologibaserede produkter og ydelser samt hermed forbunden aktivitet
På vej frem: Lidt mindre tab hos Starck Living ApSEspergærde-virksomheden Starck Living ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9149 til -7902 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9450 kroner til -8586 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 30.851 til 22.948 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Starck. I første omgang er det JESPER STARCK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Starck, der er den dominerende ejer. Starck Living ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bygge og anlæg eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Humlebæk går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Humlebæk-virksomheden JP Statistics ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 50.565 til -341 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 261.781 kroner i det foregående regnskabsår til 408.674 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selv om året endte med et underskud på -341 kroner efter skat, voksede formuen i JP Statistics ApS sidste år fra 64.265 til 77.857 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Josva Engmose Jensen og Phillip Bredahl Mogensen. Virksomhedens reelle ejere er Josva Engmose Jensen og Phillip Bredahl Mogensen. JP Statistics ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomheden inden for dataanalyse og statistik, samt at udøve enhver aktivitet i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Virksomhed i Humlebæk får underskudDet seneste år er endt med underskud i Humlebæk-virksomheden CCID ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -159.193 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 258.627 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Antanas Mikalauskas. I første omgang er det IMAM Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Inga Lapinskaite - Mikalauske og Antanas Mikalauskas, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er CCID ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Humlebæk-virksomheden Baltic Enterprise ApSBaltic Enterprise ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 773.000 til 754.234 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ni i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 379.000 til 742.837. Firmaet ledes af direktør Inga Lapinskaite - Mikalauske. I første omgang er det Kamile Sprindziukaite og IMAM Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Inga Lapinskaite - Mikalauske, Kamile Sprindziukaite og Antanas Mikalauskas, der er de dominerende ejere. Baltic Enterprise ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bogføring og revision, herunder skatterådgivning, oversættelse og tolkning, rådgivning og konsulentbistand samt anden inden for disse områder beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Renitex ApS i Humlebæk får underskudDet seneste år er endt med underskud i Humlebæk-virksomheden Renitex ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -172.222 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Inga Lapinskaite - Mikalauske. I første omgang er det IMAM Holding ApS og EGMA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Inga Lapinskaite - Mikalauske, Egle Gaseviciute og Antanas Mikalauskas, der er de dominerende ejere. Renitex ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Levo Management Consulting ApSHumlebæk-virksomheden Levo Management Consulting ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -22.511 til -419.535 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 248.473 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 961.120 kroner året før til -9135 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25.728 til -387.866 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Golrang Almgren-Jensen. I første omgang er det GAJ Consulting ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Golrang Almgren-Jensen, der er den dominerende ejer. Levo Management Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent- og IT-virksomhed samt enhver aktivitet beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Espergærde er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Foreningen Revyen i Helsingør FMBA i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1021 til 11.991 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1020 kroner året før til 84.977 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra -1021 til 8330. I Erhvervsstyrelsens register er Foreningen Revyen i Helsingør FMBA anbragt i branchen "Andre organisationer og foreninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at drive og producere revyKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sofienlund ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSofienlund ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43.056 til 221.780 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 94.165 kroner i det foregående regnskabsår til 253.091 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 9358 til 180.632. Firmaet ledes af direktør Frank Vium. Virksomhedens reelle ejere er Frank Vium og Marlene Wincent Vium. Sofienlund ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering samt konsulentvirksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Bilværksted i EspergærdeEspergærde-virksomheden AUTO CARE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -85.582 til -1282 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 51.738 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 173.684 kroner til 218.771 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 79.258 til 77.257 kroner . Firmaet ledes af direktør Carsten Bjørnsten. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Bjørnsten. I Erhvervsstyrelsens register er AUTO CARE ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med reparationer af biler
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Humlebæk går fra overskud til underskudOverskuddet i Dorthe Sinkbæk Personlig Udvikling ApS, der er et firma i Humlebæk, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 30.316 til -41.291 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 91.176 i det foregående regnskabsår til 34.634 - et fald på -62 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 64.328 til 16.078 kroner . Virksomheden ledes af direktør Dorthe Sinkbæk. Virksomhedens reelle ejere er Dorthe Sinkbæk. I Erhvervsstyrelsens register er Dorthe Sinkbæk Personlig Udvikling ApS anbragt i branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene vendt: Artisanitas ApS i Espergærde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Artisanitas ApS i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.546 til 10.696 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 128.359 i det foregående regnskabsår til 34.695 - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-firmaet fra -31.136 til 15.912. Virksomheden ledes af direktør Grith Boye-Møller. Virksomhedens reelle ejere er Grith Boye-Møller. I Erhvervsstyrelsens register er Artisanitas ApS anbragt i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Virksomheden beskriver selv sit formål således: BADKUNSTEN IVS har til formål at udbyde ydelser der fremmer fysisk og mental sundhed og velvære hos den enkelte borger såvel som specifikke patientgrupperKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Proffbyg ApSLangstrup-virksomheden Proffbyg ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -110.685 til -140.999 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 229.452 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 15.406 til -127.468 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Adam Bartlomiej Sarna. Virksomhedens reelle ejere er Dawid Wojciech Skotnicki. Proffbyg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre entrepriser og andet forefaldende arbejde indenfor byggesektorer af enhver art og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Humlebæk-virksomheden Biografdrift ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Biografdrift ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 434.000 til 318.695 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 552.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,0 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 247.679 kroner efter skat, faldt formuen i Biografdrift ApS fra 719.000 til 297.679 kroner . Virksomheden ledes af direktør Emil Mark Nørholm. I første omgang er det MARIE MARK ApS og EMIL MARK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Emil Mark Nørholm, der er den dominerende ejer. Biografdrift ApS hører hjemme i branchen "Biografer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentvirksomhed indenfor biografdriftKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skou Trading ApS fik større overskud end året førSkou Trading ApS, der er en virksomhed i Humlebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 162.297 til 192.528 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 163.835 kroner til 195.015 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 185.826 til 335.609. Firmaet ledes af direktør Mikkel Rønn Skou. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Rønn Skou. Skou Trading ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og rådgivning med byggematerialer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Espergærde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CASAgent ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 285.803 til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 549.051 til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ulla Elsa Elisabet Pedersen og Poul Nyrup Pedersen. I første omgang er det Lenken Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ulla Elsa Elisabet Pedersen og Poul Nyrup Pedersen, der er de dominerende ejere. CASAgent ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og import og hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skipperstuen Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skipperstuen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 246.175 til 348.456 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 514.820 kroner til 544.869 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Wassard. Virksomhedens reelle ejere er Peter Wassard. Skipperstuen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er ejendomsinvestering og rådgivning om fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i Espergærde fik igen tabEspergærde-virksomheden Jordahn Management Services ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -47.119 til -58.796 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -42.265 kroner til -54.670 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Jordahn Management Services ApS var ligesom året før på 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Jordahn. I første omgang er det Jordahn Management Services Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Jordahn, der er den dominerende ejer. Jordahn Management Services ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed som tilbyder strategi ydelser samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Mørdrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BODANO PUBLISHING & COMMUNICATION ApS i Mørdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -112.486 til 125.164 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 367.646 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -58.924 kroner året før til 156.793 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-firmaet fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Elisabeth Siwiec von Staffeldt. I første omgang er det Sebecca Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Elisabeth Siwiec von Staffeldt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BODANO PUBLISHING & COMMUNICATION ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forlag og kommunikationsvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i State ApS i EspergærdeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i State ApS, der er et firma i Espergærde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 21.796 til 2856 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Selvom året endte med et overskud på 2228 kroner efter skat, faldt formuen i State ApS fra 748.579 til 637.807 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikael Stade. Virksomhedens reelle ejere er Mikael Stade. State ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandeleKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Humlebæk får overskudEfter et underskud året før kom der sidste år pluds på bundlinjen i Humlebæk-virksomheden Humlebæk Fysioterapi & Fitness ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 176.357 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 300.624 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra -189.970 til -136.355. Selskabet ledes af direktør Lennart Beckwith. I første omgang er det Lennart Beckwith og Beckwith & Olesen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lennart Beckwith, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Humlebæk Fysioterapi & Fitness ApS anbragt i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Day One – Venture Coop ApSHumlebæk-virksomheden Day One – Venture Coop ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -15.497 til -9632 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -15.213 kroner til -9600 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.503 til 14.871 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Høgenhaven og Märtha Josefine Rehnberg. I første omgang er det Omstillingen ApS og Revalue ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Høgenhaven og Märtha Josefine Rehnberg, der er de dominerende ejere. Day One – Venture Coop ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle nye bæredygtige virksomheder, som operer indenfor planetens grænserKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Espergærde Murerfirma ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Espergærde Murerfirma ApS, der er en virksomhed i Mørdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 277.033 til 472.637 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 593.793 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-virksomheden fra 1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niklas Eilersen. Virksomhedens reelle ejere er Niklas Eilersen. Espergærde Murerfirma ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce