Annonce
Espergærde For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Espergærde

Overskuddet stiger: Virksomhed i Espergærde fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Elplatek A/S af 1995, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 4,8 millioner til 9,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 29, året før var det 30. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,7 millioner kroner til 16,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 11,8 millioner til 15,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Boye Rasmussen. I første omgang er det BOYEX HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Boye Rasmussen, der er den dominerende ejer. Elplatek A/S af 1995 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Overfladebehandling af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Espergærde fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i JBR Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Espergærde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 446.254 til 582.384 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 778.210 kroner til 963.015 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 5,5 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Boye Rasmussen. I første omgang er det JBR Ejendomme Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Boye Rasmussen, der er den dominerende ejer. JBR Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed med fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ceg Ejendom A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ceg Ejendom A/S, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 354.920 til 538.663 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 878.429 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Vejby Geleff. I første omgang er det Holdingselskabet CE & MM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Vejby Geleff, der er den dominerende ejer. Ceg Ejendom A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med, finansiering af og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Espergærde får milliontabEspergærde-virksomheden THINK SMART ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -162.208 til -1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 26.688 kroner i det foregående regnskabsår til 132.049 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 6,3 millioner til 5,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Merete Ladefoged Andreasen. Virksomhedens reelle ejere er Merete Ladefoged Andreasen. THINK SMART ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og service samt rådgivning og undervisning vedrørende innovation og teknologi
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Humlebæk tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i BYBJERG ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 401.061 til 885.294 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 534.609 kroner til 596.896 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tim Rix-Møller og Svend Olhoff. I første omgang er det Daniel Lassar, ADM.SELSKABET SLETTENHUS ApS og EJENDOMSSELSKABET BOS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Daniel Lassar, Tim Rix-Møller og Svend Olhoff, der er de dominerende ejere. BYBJERG ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Espergærde har underskudEspergærde-virksomheden ANDERSEN & SØGAARD ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -124.673 til -122.539 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 138.101 kroner til 152.164 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,7 millioner til -3,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Søgaard. I første omgang er det PSC FINANS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Søgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ANDERSEN & SØGAARD ApS anbragt i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, produktion samt investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Til Tops Nivå ApsEspergærde-virksomheden Til Tops Nivå Aps fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -197.482 til -146.877 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 33.007 kroner i det foregående regnskab til 28.881. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -522.826 til -702.334 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Finn Gjersøe. I første omgang er det Finn Gjersøe, Line Leth Keefe, Nynne Gjersøe og TIL-TOPS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Finn Gjersøe og Nynne Gjersøe, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Til Tops Nivå Aps anbragt i branchen "Forlystelsesparker o.l.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med klatrepark og understøttende aktiviteter
Går tilbage: Virksomhed i Espergærde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Espergærde-virksomheden CARSTEN FENGER ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 343.609 til -128.391 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 625.934 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 634.725 i det foregående regnskabsår til 115.230 - et fald på -82 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Fenger. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Fenger. I Erhvervsstyrelsens register er CARSTEN FENGER ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er: Handel og produktion af tyndpladeprodukter til byggeindustrien og formuepleje samt anden dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Humlebæk er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Louisiana-Fonden i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7,3 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 12,2 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 56 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 58 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 22,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Humlebæk-firmaet fra 63,6 millioner til 65,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Erik Tøjner. I Erhvervsstyrelsens register er Louisiana-Fonden anbragt i branchen "Museer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at yde økonomisk støtte til den selvejende institution "Louisiana. Museum for moderne kunst". De midler, der skænkes museet, skal fortrinsvis anvendes til indkøb af kunstværker. I det omfang, museets indtægter og øvrige tilskud til dets drift ikke dækker museets udgifter, kan fonden yde driftstilskud Herudover kan fonden yde støtte til museet til nyopførelse af bygninger, erhvervelse af fast ejendom eller mere omfattende reparationer af sådan. Støtte hertil kan eventuelt ydes i form af lånKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nordic App Factory ApSHumlebæk-virksomheden Nordic App Factory ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -52.360 til -67.267 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.058 kroner til -56.159 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -5154 til -37.725 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Lind Gregersen og Jens Jacob Wahlers Nielsen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET MARTIN LIND GREGERSEN ApS og Wahlers Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Lind Gregersen og Jens Jacob Wahlers Nielsen, der er de dominerende ejere. Nordic App Factory ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er udvikling og salg af software samt konsulentydelserKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HumlebækHumlebæk-virksomheden DANEKO ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -18.637 til -3419 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -8633 kroner til -2129 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra -319.704 til -323.123 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Ingars Pinka. Virksomhedens reelle ejere er Lelde Pinka. I Erhvervsstyrelsens register er DANEKO ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med industri, handel med varer og levering af tjenesteydelser samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens bestemmelse
Underskuddet er blevet mindre hos 15e Invest ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Humlebæk-virksomheden 15e Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -944.157 til -11.886 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -38.646 kroner året før til 3350 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -440.646 til -452.533 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Uffe Diemer. Virksomhedens reelle ejere er Lars Uffe Diemer. 15e Invest ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nykros Juletræer ApS i Espergærde går fra overskud til underskudOverskuddet i Espergærde-virksomheden Nykros Juletræer ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 27.517 til -332.205 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 124.065 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 251.295 kroner året før til -39.696 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 243.080 til -15.470 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Arne Jørgensen. I første omgang er det Carsten Færgemand Jørgensen og HB2 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Arne Jørgensen og Carsten Færgemand Jørgensen, der er de dominerende ejere. Nykros Juletræer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og forædling af juletræer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Louise Lind Wenck Finans ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Louise Lind Wenck Finans ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,4 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 59,3 millioner til 65,7 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jens Knud Lind Hansen og Louise Lind Wenck. Virksomhedens reelle ejere er Jens Knud Lind Hansen og Louise Lind Wenck. Louise Lind Wenck Finans ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er - direkte eller indirekte ved kapitalanbringelse i andre selskaber - at drive virksomhed med handel, fast ejendom, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, alt på den måde og i den udstrækning, direktionen finder det foreneligt med selskabets tarvKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Elements Training ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårElements Training ApS, der er en virksomhed i Espergærde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 961 til 21.088 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 140.010 kroner i det foregående regnskabsår til 232.096 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Espergærde-virksomheden fra 35.960 til 52.079. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kim Pedersen, Hidayet Özer og Kristian Peter Stokholm. I første omgang er det HidoInvest ApS, KP Training ApS og KPS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Pedersen, Hidayet Özer og Kristian Peter Stokholm, der er de dominerende ejere. Elements Training ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for personlig træning ved at drive og eje fitnesscentre og anden virksomhed forbundet hermed
Nyt regnskab: Hjertmans Denmark ApS i Humlebæk får underskudDet seneste år er endt med underskud i Humlebæk-virksomheden Hjertmans Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -470.479 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 329.622 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Anders Jessen. I første omgang er det Hjertmans Sweden AB, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Karlsson og Thomas Billing, der er de dominerende ejere. Hjertmans Denmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge bådudstyr samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Blomster Hjørnet ApS i MørdrupBlomster Hjørnet ApS, der er en virksomhed i Mørdrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 305.337 til 65.890 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 41.583 kroner efter skat, faldt formuen i Blomster Hjørnet ApS fra 586.279 til 514.862 kroner . Virksomheden ledes af direktør Annemarie Elgstrøm. Virksomhedens reelle ejere er Annemarie Elgstrøm og Jan Mathiasen. Blomster Hjørnet ApS hører hjemme i branchen "Blomsterforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved detail- og engrossalg af blomster og planter samt anden virksomhed forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Cafe Kaffeblomst ApS i Mørdrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Cafe Kaffeblomst ApS i Mørdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -30.914 til 173.063 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 962.776. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørdrup-firmaet fra -265.049 til -89.983. Virksomheden ledes af direktør Annemarie Elgstrøm. I første omgang er det BLOMSTER HJØRNET ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Annemarie Elgstrøm og Jan Mathiasen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Cafe Kaffeblomst ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er og drive cafe samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Glyholt Consulting ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Glyholt Consulting ApS, der er en virksomhed i Humlebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 4,2 millioner til 8,5 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlebæk-virksomheden fra 3,3 millioner til 9,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Glyholt. Virksomhedens reelle ejere er Michael Glyholt. Glyholt Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentvirksomhed indenfor byggeri og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Espergærdes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce