Annonce
Hornbæk For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hornbærk

Holdingselskab i Hellebæk er konstant: Holder fast i et overskud

Hellebæk-virksomheden PM Holding Hellebæk ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det splinternye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 111.870 til 592.355 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Sidste år voksede formuen i Hellebæk-selskabet fra 2,1 millioner til 2,5 millioner kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Firmaet ledes af direktør Peter Mortensen, der også er ejer.

Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Overskud hos Allan Stege Dykkerservice ApS

Der blev tjent penge i det seneste år i virksomheden Allan Stege Dykkerservice ApS i Hellebæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 120.657 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21.

Årets bruttofortjeneste blev på 656.133 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Hellebæk-selskabet endte på 133.535 kroner.

Selskabet ledes af direktør Søren Benn, der også er ejer.

Allan Stege Dykkerservice ApS hører hjemme i branchen "Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med brugserings- bjærgnings- og redningstjeneste m.v. samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Hornbæk Fitness ApS i Hornbæk fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Hornbæk Fitness ApS i Hornbæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 542.831 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 2.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 2,1 millioner kroner til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hornbæk-selskabet fra 923.468 til 1,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Troels Hammer og Frederik Hastrup-Johansson. I første omgang er det Holdingselskabet Hornbæk ApS,ZEN VENTURES ApS, der står som ejere. I sidste ende er Troels Hammer,Frederik Hastrup-Johansson de dominerende ejere.

Hornbæk Fitness ApS tilhører branchen "Fitnesscentre." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive motions- og fitnesscenter, herunder salg af ydelser og produkter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Minusserne blev mindre: Mindre minus i firma i Ellekilde

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Ellekilde-firmaet CENNEX ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -369.791 til -41.779 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -20.405 kroner til -7065 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i CENNEX ApS var ligesom året før på -2,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Kenneth William Christensen. I første omgang er det ApS AREAS, der står som ejer. I sidste ende er Kenneth William Christensen den dominerende ejer.

CENNEX ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri og finansiel virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Tab hos Earfab ApS

Det seneste år er endt med underskud i selskabet Earfab ApS i Hornbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -299.622 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Årets bruttotab var på -222.981 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Hornbæk-virksomheden endte på -259.622 kroner og er dermed negativ.

Firmaet ledes af direktør Jesper Winther Andersen. I første omgang er det Earbuddy Holding ApS,Earfab Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jesper Winther Andersen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Earfab ApS anbragt i branchen "Fremstilling af høreapparater og dele hertil." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge in-ear produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Dan ApS i Hornbæk fik lidt lavere overskud

Hornbæk-firmaet Dan ApS har igen haft overskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 584.989 til 569.879 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste blev 1,2 millioner kroner, året før var tallet 1,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 444.472 kroner efter skat et overskud på 444.472 kroner efter skat, faldt formuen i Dan ApS fra 603.210 til 597.682 kroner.

Selskabet ledes af direktør Martin Dan Christensen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Dan ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed indenfor systemudvikling, herudover aktiviteter i tilknytning hertil, efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Frisørsalon i Saunte holdt fast i sit plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Klipperiet af Smederupgaard ApS i Saunte. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet svundet fra 23.946 til 4366 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 114.271 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 297.976 kroner til 481.211 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Saunte-selskabet fra 156.746 til 159.942 kroner.

Firmaet ledes af direktør Christian Kjersgaard-Johansen. I første omgang er det SMEDERUPGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Kjersgaard-Johansen den dominerende ejer.

Klipperiet af Smederupgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med frisør- og hårplejevirksomhed og dermed forbundne aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i indtjeningen hos blikkenslagerfirma i Saunte

Smederupgaard VVS ApS, der er et selskab i Saunte, har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 353.105 til 95.618 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 353.105 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 89.491 kroner efter skat, et overskud på 89.491 kroner efter skat, faldt formuen i Smederupgaard VVS ApS fra 618.314 til 177.805 kroner.

Selskabet ledes af direktør Christian Kjersgaard-Johansen. I første omgang er det SMEDERUPGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Kjersgaard-Johansen den dominerende ejer.

Smederupgaard VVS ApS tilhører branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er handel, håndværk, industri og investering"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Ejendomsvirksomhed i Saunte fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet FUGTSTOP.NU ApS i Saunte. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -70.412 til 80.051 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -68.644 kroner til 147.794 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Saunte-firmaet fra -104.399 til -41.950 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Christian Kjersgaard-Johansen. I første omgang er det SMEDERUPGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Kjersgaard-Johansen den dominerende ejer.

FUGTSTOP.NU ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er : Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil samt at drive enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, endvidere ligeledes foretage udlejning og drift samt forpagtning af erhvervs og bolig samt landejendomme, herunder vedligeholdelse af samme enten i eget regi og eller ved tilknyttede virksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hornbæks virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Helsingør For abonnenter

Benzinbiler forbudt: Her kommer de nye parkeringspladser til elbilerne

Danmark

Lørdagens coronatal: Yderligere 25.034 coronatilfælde - antallet af indlagte falder

Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Aleyna, Anton og Martine har testet tusindvis under pandemien: - Der er både sjove og ubehagelige oplevelser

Helsingør For abonnenter

Rift om boliger gør køberne mindre kræsne: - Pludselig larmer Kystbanen ikke så meget

Helsingør

Hvad giver man et fyrskib i gave: En ganske særlig 115 år gammel grøn silkegave

Helsingør

Pludselig forsvandt et fast element på Kulturhavnen: Hvad er der blevet af den store 'affaldsfisk'?

Dall: Derfor frygter de andre blå partier DF's næste formand

Erhverv For abonnenter

Klar tale fra formand for erhvervs- og industriforening: 'Dybt foruroligende' sag bør ende i fyring

Hornbæk

I år er prisstigningerne på bus og tog en god historie

Nordsjælland

Fred, ro og egen sø for 16 millioner kroner: Kendt komiker køber lieberhaveridyl i Tikøb

Redaktørens stol: Så meget tid må en kommune simpelthen ikke have

Erhverv For abonnenter

Søren har knoklet i over 45 år, men får nej til tidlig pension: - Det er jo ikke for sjov, at man søger det her

Erhverv For abonnenter

Der mangler mails, notater og sms'er: Arbejde for millioner kan være gået til Hørsholm-byggefirma uden skriftlig dokumentation

Erhverv

Kommunen svarer igen efter kritik for sviner-mail: - Når fuld åbenhed ikke rækker

Annonce