Annonce
Hornbæk For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hornbærk

Overskuddet stiger: Firma i Hornbæk fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet SL Rådgivning A/S i Hornbæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 253.041 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,9 millioner kroner til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Hornbæk-firmaet fra 691.693 til 1,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Søren Peter Larsen. I første omgang er det SPTL ApS, der står som ejer. I sidste ende er Søren Peter Larsen den dominerende ejer.

SL Rådgivning A/S tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed, teknisk rådgivning, konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang: Rådgivningsfirma i Hornbæk får endnu større tab

Underskuddet i firmaet Tjalk-Bøggild Holding ApS i Hornbæk voksede sidste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet steget fra -321.418 til -671.611 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 479.998 kroner.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 5288 kroner til -4951 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 218.555 til -453.056 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Rasmus Thomas Tjalk-Bøggild, der også er ejer.

Tjalk-Bøggild Holding ApS tilhører branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at yde konsulentbistand samt investering og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Boost Partner ApS holdt fast i et overskud

Selskabet Boost Partner ApS i Apperup har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 39.535 til 49.435 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 38.224 kroner til 62.696 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Apperup-virksomheden fra -78.781 til -29.345 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Michael Gravesen, der også er ejer.

Boost Partner ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at udføre konsulentbistand indenfor salg og marketing, nærtbeslægtet virksomhed samt investering"

Klik her for at se regnskabet.

Opad igen: Mindre tab hos Per Steen Andersen Holding ApS

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden Per Steen Andersen Holding ApS, der har adresse i Hornbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -329.345 til -12.181 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 86.417 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -2530 kroner til -4965 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -232.523 til -244.704 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Per Steen Andersen, der også er ejer.

Per Steen Andersen Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel med værdipapirer, fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ørbech & Co. ApS holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i Ørbech & Co. ApS, der er et firma i Hellebæk. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 84.138 til 1,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 596.210 kroner til 1,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hellebæk-virksomheden fra 4,6 millioner til 6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Stig Ørbech, der også er ejer.

Ørbech & Co. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Ellekilde-virksomhed vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Ellekilde-virksomheden ApS AREAS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -3685 til 39.973 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -9469 kroner til -1644 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ellekilde-selskabet fra 141.968 til 181.941 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kenneth William Christensen, der også er ejer.

ApS AREAS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, forskning, undervisning, handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Firma i Ellekilde på vej væk fra underskuddet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden CENNEX ApS i Ellekilde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -369.791 til -41.779 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -20.405 kroner til -7065 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i CENNEX ApS var ligesom året før på -2,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Kenneth William Christensen. I første omgang er det ApS AREAS, der står som ejer. I sidste ende er Kenneth William Christensen den dominerende ejer.

CENNEX ApS tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri og finansiel virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Advertise ApS i Hornbæk er stabil: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i Hornbæk-firmaet Advertise ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 55.416 til 119.040 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 776.411 kroner til 802.278 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hornbæk-selskabet fra 216.790 til 252.221 kroner.

Firmaet ledes af direktør Søren Aaby, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Advertise ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive kommunikationsvirksomhed, herunder reklame, markedsføring og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Handelsvirksomhed i Hornbæk fik sit overskud reduceret noget

Selskabet NOR-TRADE ApS i Hornbæk har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 52.153 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner.

Omregnet var der i alt 2 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst. Omsætningen blev på 484.583 kroner, året før var tallet 749.272.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,5 millioner kroner til 296.973 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

På trods af et overskud på 39.968 kroner efter skat et overskud på 39.968 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i NOR-TRADE ApS fra 2,7 millioner til 2,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Kaj Ørsted Balsborg og Kirsten Nygaard Balsborg og ejes af Kaj Ørsted Balsborg.

NOR-TRADE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er rådgivning, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Ejendomsselskab i Ålsgårde fik vendt underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MISOL ApS i Ålsgårde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -52.589 til 439.957 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning blev på 461.094 kroner. Der oplyses ikke omsætningstal for året før.

Årets bruttofortjeneste var på 449.544 kroner. Der er ingen tal for denne post året før.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i Ålsgårde-selskabet fra -120.647 til 222.503 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jan Bo Møller Olesen. I første omgang er det Nikolai Olesen,3. JUNI 2010 ApS,Nooga Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Nikolai Olesen den dominerende ejer.

MISOL ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, samt køb og salg af fast ejendom og anden efter direktionens skøn hermed forbunden virksomhed. Selskabets bibeskæftigelse består endvidere i at drive import/eksport virksomhed med tøj og lignende aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet svandt hos Schepelern Holding ApS i Ålsgårde

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Schepelern Holding ApS i Ålsgårde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 960.804 til 850.806 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 560.562 kroner til 900.626 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 741.136 kroner efter skat, et overskud på 741.136 kroner efter skat, faldt formuen i Schepelern Holding ApS fra 4,7 millioner til 4,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Hans Bøcker Schepelern, der også er ejer.

Schepelern Holding ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er helt eller delvist ejerskab af andre virksomheder og andre værdipapirer, samt køb og salg af fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hornbæks virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Helsingør For abonnenter

Benzinbiler forbudt: Her kommer de nye parkeringspladser til elbilerne

Danmark

Lørdagens coronatal: Yderligere 25.034 coronatilfælde - antallet af indlagte falder

Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Aleyna, Anton og Martine har testet tusindvis under pandemien: - Der er både sjove og ubehagelige oplevelser

Helsingør For abonnenter

Rift om boliger gør køberne mindre kræsne: - Pludselig larmer Kystbanen ikke så meget

Helsingør

Hvad giver man et fyrskib i gave: En ganske særlig 115 år gammel grøn silkegave

Helsingør

Pludselig forsvandt et fast element på Kulturhavnen: Hvad er der blevet af den store 'affaldsfisk'?

Dall: Derfor frygter de andre blå partier DF's næste formand

Erhverv For abonnenter

Klar tale fra formand for erhvervs- og industriforening: 'Dybt foruroligende' sag bør ende i fyring

Hornbæk

I år er prisstigningerne på bus og tog en god historie

Nordsjælland

Fred, ro og egen sø for 16 millioner kroner: Kendt komiker køber lieberhaveridyl i Tikøb

Redaktørens stol: Så meget tid må en kommune simpelthen ikke have

Erhverv For abonnenter

Søren har knoklet i over 45 år, men får nej til tidlig pension: - Det er jo ikke for sjov, at man søger det her

Erhverv For abonnenter

Der mangler mails, notater og sms'er: Arbejde for millioner kan være gået til Hørsholm-byggefirma uden skriftlig dokumentation

Erhverv

Kommunen svarer igen efter kritik for sviner-mail: - Når fuld åbenhed ikke rækker

Annonce