Annonce
Hornbæk For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Hornbærk

Tallene går op: Ejendomsselskabet Pilely ApS fik større overskud end året førEjendomsselskabet Pilely ApS, der er en virksomhed i Borsholm, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 103.912 til 248.190 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 179.030 kroner i det foregående regnskabsår til 408.879 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Borsholm-virksomheden fra 119.825 til 313.356. Firmaet ledes af direktør René Hjortgaard. I første omgang er det René Hjortgaard,Pilely Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det René Hjortgaard, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Pilely ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og udlejning af investeringsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Elemental ApS i Ålsgårde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Elemental ApS, der er et firma i Ålsgårde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 31.340 til -16.793 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 31.340 kroner året før til -3102 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 148.179 til 131.386 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Koefoed Rømer. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Koefoed Rømer. Elemental ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er forvaltning og investering af egen formue. Tidligere momspligtige it-konsulentaktiviteter er ophørt
Nyt regnskab: Peas Plus Pods ApS i Ålsgårde får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ålsgårde-virksomheden Peas Plus Pods ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-23/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.411 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -12.756 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Camilla Maria Eskildsen. Virksomhedens reelle ejere er Camilla Maria Eskildsen. Peas Plus Pods ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Dental Management ApS fik større overskud end året førDental Management ApS, der er en virksomhed i Horneby Fæll, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 133.972 til 394.420 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 166.362 kroner i det foregående regnskabsår til 438.263 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Horneby Fæll-virksomheden fra -347.701 til 13.745. Firmaet ledes af direktør Niels Frederik Holm. Virksomhedens reelle ejere er Shirley Holm. Dental Management ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, handel, investering, ejendomsudlejning samt designvirksomhed og beslægtet virksomhed herafKlik her for at se regnskabet.
Vending: Traballo ApS i Stenstrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Traballo ApS i Stenstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -36.714 til 141.881 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 83.999 kroner i det foregående regnskabsår til 221.848 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stenstrup-firmaet fra 16.365 til 125.786. Virksomheden ledes af direktør Torben Brøndt Skovgaard. Virksomhedens reelle ejere er Torben Brøndt Skovgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Traballo ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Apperup-virksomheden Belpélló ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Belpélló ApS, der er en virksomhed i Apperup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 526.671 til 371.007 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 526.671 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Apperup-virksomheden fra 957.514 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kim Skandov og Mette Fiksak Hemmingsen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Skandov. Belpélló ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med spil og legetøj". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens for er, at drive håndværks- og detailvirksomhed samt anden efter direktionens skøn passende virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Arkitekt Lise Juel ApS i HornbækOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Arkitekt Lise Juel ApS, der er et firma i Hornbæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 180.438 til 24.412 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 180.438 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 706.761 kroner i det foregående regnskab til 427.659 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 18.345 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Arkitekt Lise Juel ApS fra 279.104 til 240.950 kroner . Firmaet ledes af direktør Lise Juel Grønbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Lise Juel Grønbjerg. Arkitekt Lise Juel ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Pøckel Tømrer & Snedker ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårPøckel Tømrer & Snedker ApS, der er en virksomhed i Hornbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 154.549 til 546.620 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hornbæk-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Martin Louis Bloch Pøckel Smitt. I første omgang er det Pøckel Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Louis Bloch Pøckel Smitt, der er den dominerende ejer. Pøckel Tømrer & Snedker ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og snedkerarbejde og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Renotex Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRenotex Invest ApS, der er en virksomhed i Hellebæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 134.545 til 861.184 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8103 kroner i det foregående regnskabsår til 19.441 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hellebæk-virksomheden fra 5,4 millioner til 7,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Reinseth. Virksomhedens reelle ejere er Per Reinseth. Renotex Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, investering i værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hellebæk-virksomheden Renotex ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Renotex ApS, der er en virksomhed i Hellebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 157.216 til 126.150 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 628.403 kroner til 633.006 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hellebæk-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Reinseth. Virksomhedens reelle ejere er Per Reinseth. Renotex ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rengøringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Taarsbakken ApS i Saunte er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Taarsbakken ApS i Saunte. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -117.405 til 325.302 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -117.158 kroner året før til 325.306 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Saunte-firmaet fra -284.245 til -30.509. Virksomheden ledes af direktør Martin Heinrich Buntzen. I første omgang er det FERIEPARK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Heinrich Buntzen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Taarsbakken ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er opførelse af boligbyggeri til salg eller udlejning på adressen Taarsbakken 10-32, Blistrup, 3230 GræstedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Frank Holm Hansen ApS i Hornbæk gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Frank Holm Hansen ApS i Hornbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -76.000 til 47.851 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -51.000 kroner året før til 69.773 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hornbæk-firmaet fra 587.000 til 634.589. Virksomheden ledes af direktør Frank Holm Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Holm Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Frank Holm Hansen ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og administration af ejendomme, investeringer i værdipapirer samt udøve hermed beslægtet virksomhed i henhold til direktionens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Svan & Larsen Regnskab ApS i Horneby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Horneby-virksomheden Svan & Larsen Regnskab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5364 kroner. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 44 kroner året før til -5350 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 50.009 til 44.645 kroner . Selskabet ledes af direktør Michael Torben Svan. Virksomhedens reelle ejere er Michael Torben Svan,Jesper Malte Larsen. Svan & Larsen Regnskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomheden formål er, at drive virksomhed med bogføring og regnskabsmæssig assistance
Nyt regnskab: Borsholmvej 18 ApS i Saunte får underskudDet seneste år er endt med underskud i Saunte-virksomheden Borsholmvej 18 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-28/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -17.144 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 37.681 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jesper Boel og Thomas Vindahl Andersen. I første omgang er det SILVER SURFER HOLDING ApS,TOMINE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Boel,Thomas Vindahl Andersen, der er de dominerende ejere. Borsholmvej 18 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og eje fast ejendom med henblik på udlejning samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bungalow Production ApSBoderne-virksomheden Bungalow Production ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -59.665 til -72.309 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 6596 kroner året før til -87.658 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 272.829 til 200.520 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rie Tversted. Virksomhedens reelle ejere er Rie Tversted. Bungalow Production ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HolmeneHolmene-virksomheden Tømrermester Ulrik Hammarkvist ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -161.622 til -26.234 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 355.421 kroner til 437.601 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 198.059 til 177.592 kroner . Firmaet ledes af direktør Ulrik Hammarkvist. Virksomhedens reelle ejere er Ulrik Hammarkvist. Tømrermester Ulrik Hammarkvist ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive tømrer- og bygningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hornbæk-virksomheden Friends Collected ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Friends Collected ApS, der er en virksomhed i Hornbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 146.793 til 97.732 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 264.184 kroner i det foregående regnskabsår til 455.597 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hornbæk-virksomheden fra 135.806 til 212.646. Virksomheden ledes af direktør Anne-Birgitte Damgaard. I første omgang er det Friends Collected Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne-Birgitte Damgaard, der er den dominerende ejer. Friends Collected ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at fungere som driftsselskab indenfor virksomhedsrådgivning
På vej frem: Lidt mindre tab hos Fashion Invest ApSBoderne-virksomheden Fashion Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -25.727 til -20.912 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 62.069 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9419 kroner til -6976 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 76.925 til 56.751 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rie Tversted. Virksomhedens reelle ejere er Rie Tversted. I Erhvervsstyrelsens register er Fashion Invest ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af varer samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HellebækIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i VoltNordic ApS, der er et firma i Hellebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 96.605 til 22.793 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 96.605 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 110.574 kroner i det foregående regnskabsår til 335.102 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 17.779 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i VoltNordic ApS fra 110.077 til 107.860 kroner . Firmaet ledes af direktør Jakob Houmann Reinhardt. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Houmann Reinhardt. VoltNordic ApS hører hjemme i branchen "Reparation af kommunikationsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med installation, teknisk service og programmering samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Sundet Ejendomme ApS i Ålsgårde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Sundet Ejendomme ApS, der er et firma i Ålsgårde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 749.684 til -47.122 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 749.684 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -56.496 kroner til -22.530 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 643.503 til 587.725 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Husum Müller. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Husum Müller, Therese Madeleine Husum Müller og Kevin John Müller. Sundet Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje, udvikle, udleje og sælge fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskud hos Den Glade Håndværker ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ellekilde-virksomheden Den Glade Håndværker ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 46.086 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 628.413 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nicolai Friis. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Friis. Den Glade Håndværker ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i SaunteOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JON'S EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Saunte. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 78.553 til 65.484 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 615.102 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 87.955 kroner til 90.725 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Saunte-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jon Ejlert Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jon Ejlert Jensen. JON'S EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb, salg, udlejning og anden investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Hornbæks virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Sport For abonnenter

Anne tog livtag med brystkræft: - Jeg købte en elcykel, et Netflix-abonnement og en sofa, der var god at ligge på, når jeg skulle kaste op

Medie: Politiet anser vanvittig kørsel i århusiansk gågade som et terrorforsøg

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Navne

Benedikte tog sit livs chance i al hemmelighed: - Pensionspengene blev udbetalt, og så underskrev jeg kontrakten

Sport For abonnenter

FC Helsingør i nyt kollaps: Få alle detaljer, mål og den skarpe analyse her

Helsingør

Fanget af civilpatrulje på motorvejen: 40-årig mand anholdt for spirituskørsel

Sport

Se videoanalyse og karakterer: Krise! FC Helsingør ramte bunden i ny nedtur

Monstrøse skovbrande, kritisk lavvande og haveslangeforbud: Tørken truer i Europa

Helsingør

Kendt kunstværk var væk: Nu er der nyt om Anonym Kunstners Kronborg-hånd

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Familie udlever drøm om egen virksomhed: - Det føles næsten ikke som arbejde, fordi vi hygger os med det

Erhverv

Jonas gør drømmen til virkelighed: Flytter forretningen fra Hillerød til Helsingør

27-årige Hannah er opvokset i Vejen og har et fast job som læge på hånden - men de danske myndigheder siger nej trods massiv lægemangel

Sport

Hurtigt gensyn: FC Helsingør skal gentage pokal-triumf

Helsingør For abonnenter

Nabo-klage stopper udvidelse: Nu har skole for sårbare børn ikke plads til alle eleverne

Debat

Helsingør Dagblad mener: ”Det farlige vejr” rammer os, og derfor skal vi genbruge og reparere mere for klimaets skyld

Annonce