Annonce
Helsingør

Hestemøllestræde bliver gå-gadezone med åben regnvandsrende og belægning af granitsten

I pilotprojektet i Hestemøllestræde er valgt en klimatilpasningsløsning, hvor regnvandet fra tagene ledes ned på vejen og derfra løber i render på overfladen til hver ende af strædet – og ned i ledningsnettet. Foto: Lars Johannessen.
I denne uge begynder arbejdet med at klimatilpasse Hestemøllestræde med respekt for de historiske værdier.
Annonce

KLIMAPROJEKT I HELSINGØR: Med respekt for historien går det lokale entreprenørfirma Zøllner A/S igang med anlægsarbejdet i Hestemøllestræde i løbet af de kommende uger.

Sommeren over begynder anlægsarbejdet med klimatilpasning, byrum og ny belægning i Hestemøllestræde – midt i en af Helsingørs ældste og mest bevaringsværdige dele.

Projektet har netop været i udbud, og den lokale entreprenørvirksomhed Zøllner A/S fra Kvistgaard blev udvalgt til at gennemføre opgaven, der skal være med til at vise, hvordan man kan klimatilpasse en gammel middelalderby med respekt for de historiske værdier. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i denne uge.


Jeg er glad for, at en lokal virksomhed har fået opgaven med at klimatilpasse det gamle stræde. Det er en vigtig opgave, for det gælder om at minimere risikoen for oversvømmelser på en måde, der respekterer strædets historie. I den sammenhæng har vi valgt en interessant løsning, hvor vi genopfinder den klassiske rendesten til afledning af regnvand. Sådan gjorde man også for flere hundrede år siden på selv samme sted. I dag holder vi dog spildevandet under jorden – og regnvandet på overfladen.

Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.


Annonce

Gågade-zone med hastighedsbegrænsning

Hestemøllestræde rummer flere værdifulde historiske bygninger som Karmeliterklostret, Bymuseet og resterne af det gamle Wiibroe-bryggeri.

- Den valgte løsning betyder, at borgerne kan se frem til, at strædet både bliver klimatilpasset og får ny granitbelægning fra væg til væg. Samtidig bliver strædet omdannet til en gågade-zone med hastighedsbegrænsning på 15 kilometer i timen og biltrafikken bliver ensrettet i retning mod havnen fra Sophie Brahes Gade.

- P-pladsen ved kirken bliver også renoveret, både hvad angår belægning og beplantning, så den fremover kan anvendes som opholdsplads i forbindelse med begivenheder og events i byen. Det hele kommer til at ske i respekt for de historiske værdier – og som et pilotprojekt for den politisk besluttede investeringsplan for bykernen, lyder det fra Helsingør Kommune.

Annonce

Regnvand løber på overfladen

Bykernen er fælleskloakeret område og med de mange gamle bygninger og mange kældre under forretninger, erhverv og boliger, er den et af de områder i kommunen, hvor skaderne vil være størst ved ekstremregn og skybrud som følge af klimaforandringerne.

I pilotprojektet i Hestemøllestræde er valgt en klimatilpasningsløsning, hvor regnvandet fra tagene ledes ned på vejen og derfra løber i render på overfladen til hver ende af strædet – og ned i ledningsnettet.


Pilotprojektet i Hestemøllestræde skal vise, hvordan vi i praksis både kan klimatilpasse og gøre byen mere indbydende og attraktiv for beboere og gæster i samspil med historien. I gamle dage udgjorde Hestemøllestræde den naturlige vej fra byen til Kronborg. Med projektet her håber vi at kunne gendanne og styrke forbindelsen mellem byen og Kulturhavnen. Valget af granitsten som belægning på kørebane og fortov skal gøre strædet smukkere, og visuelt spiller de fint sammen med de nuværende historiske bygningers udtryk.

Christian Holm Donatzky, formand for By-, plan- og miljøudvalget i Helsingør Kommune.


I forbindelse med gravearbejdet vil Forsyning Helsingør få udført al nødvendig renovering af alle el-, vand-, spildevands- og fjernvarmeledninger I Hestemøllestræde – samt lægge nye regnvandsledninger i jorden. Dermed er sandsynligheden for, at beboere og erhverv vil blive generet af gravearbejde de næste 10 år mindsket betydeligt.

Annonce

Skiltning og informationsstander

Anlægsarbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet. I forbindelse med arbejdet vil der blive opsat skilte med trafikregulering – samt en særlig 2 meter høj informationsstander, hvor der både fortælles om klimatilpasningsprojektet og det historiske Hestemøllestræde.

Fakta

Navnet Hestemøllestræde stammer formentlig fra tiden da der lå en eller flere hestemøller i stien mellem de to kirker Skt. Olai kirke og Sct Mariæ kirke.

Hestemøllestræde blev i 1600-tallet ofte forvekslet med Sofiegade/Sophiegade - nuværende Sophie Brahes Gade. Måske fordi Sophie Brahes gård lå på hjørnet af de to gader.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Travlhed før genåbning: - Vi undersøger, om vi må lukke kunderne ind ad bagdøren

Helsingør For abonnenter

Massiv opbakning til kritik af hjemmeplejen: - Hvor er det trist

Annonce