Annonce
Helsingør

Holdet: Helsingør byråd skal ikke blande sig i nationale sager

Claus Helge Nielsen. Privatfoto
Holdet blev i denne uge spurgt om Helsingør Kommune skal tilbyde at tage imod nogen af de 19 børn og deres mødre, der i dag sidder i fangelejre i Syrien efter at have været gift med en IS-kriger eller kæmpet for Islamisk Stat. Læs et udpluk af svarene her.
Claus Helge Nielsen. Privatfoto

Claus Helge Nielsen, 1958:

Er denne debat ikke en anelse akademisk? Hvis disse mødre har en dansk kommune, de forlod, har de vel også en "hjemkommune". Mødrene skal sandsynligvis for en domstol, og bør vel behandles som alle andre danske statsborgere i samme situation. Og dømmes de, skal børnene naturligvis tages vare om af en eventuel pårørende-familie, eller komme i pleje, ganske som alle andre børn. Er Helsingør "hjemkommune" for en af mødrene, er vi vel både ifølge loven og moralsk set, forpligtet til at tage os af de børn. Børnene skal under ingen omstændigheder straffes for deres forældres eventuelle lovovertrædelser. Dette handler om mennesker, ikke om kommunalpolitik, hvorfor svaret bør ligge lige for.

Ved vi om nogle af de mødre, der er tale om kommer fra Helsingør kommune? Hvis ikke, bør vi ihvertfald ikke tilbyde at agere som en "hjemkommune", medmindre at en pårørende-familie eventuelt bor her, så skal børnene have samme muligheder som andre.

Annonce

Johan Kirsby, 1989:

Nej, generelt skal vi ikke acceptere mødrene - og børnene for den sags skyld.

Det er rigtig synd for de børn. Men hvad med alle de andre børn? Vi kan og skal ikke redde hele verden.

Winnie Raundorf. Privatfoto
Annonce

Winnie Raundorf, 1946:

Desværre - det er mødrenes valg. De vil ikke sende deres børn til Danmark alene. Det er trist. Jeg vil gerne, at vi modtager børnene, men ikke deres mødre.

Nikolaj Vincent Olsen. Privatfoto 
Annonce

Nikolaj Vincent Olsen, 1976:

Såfremt en dansk borger, tidligere bosat i Helsingør Kommune, har truffet det valg at tage bort og kæmpe for kalifatet, så har det allerede haft svære konsekvenser. Men vi skal også være vort ansvar voksent, og vise at Danmark holder af borgerne og beskytter dem, selv når de træffer så ufatteligt dumme beslutninger, som at trække sin familie ind i en krigszone, for at holde "ferie".

Da de traf den beslutning, havde de trods alt begge fødder på dansk jord.

Der vil dels være et retsligt efterspil, når de sætter foden på dansk jord igen, og den skal vi borgere være vores ansvar bevidste om. Dels fordi der skal evalueres på hvordan de er blevet radikaliseret, og dels hvordan vi undgår at borgerne kommer til det punkt igen, hvor de hellere vil sætte børn i verden i en krigszone end i Danmark - der er ting, vi bliver nødt til at forstå som kun dem, der nu sidder tilbage i Syrien kan hjælpe os til at forstå.

Ole Guldbrandsen. Privatfoto
Annonce

Ole Guldbrandsen, 1953:

De børn er uden danske værdinormer og tanke. Og vi har bevist, at vi heller ikke i Helsingør formår at håndtere de problemer, der alt for tit opstår. Børnenes forældre er et klart bevis herfor.

Vi har heldigvis mange anden-generations indvandrere, der funger super godt, men det kommer alene af personernes egne viljer og indsats - ikke det offentliges - de har spillet fallit.

Frans Mikael Jansen. Privatfoto
Annonce

Frans Mikael Jansen, 1954:

Danmark har en forpligtelse til at tage sig af sine borgere. Det gælder ikke mindst børn, der befinder sig i frygtelige situationer i udlandet. For børnenes skyld skal deres mødre naturligvis med. Danmark har også en forpligtelse til at tage hånd om kriminelle borgere, der befinder sig i udlandet. Vi kan ikke overlade den opgave til de kurdiske myndigheder, som ikke ønsker den eller magter den.

Helsingør Kommune bør bakke op om de internationale forpligtelser og konventioner og demonstrere, at vi har hjerterum.

Anne Lünell. Privatfoto
Annonce

Anne Lünell, 1975:

Der mangler: "Skal Helsingør Kommune tage sig af børnene?" - For jeg mener, at mødrene må blive, og børnene tvangsfjernes og komme til Danmark. Og det kan vi godt rumme i Helsingør.

Annonce

Jørn Juul Hess, 1956:

Når regeringen ikke kan finde ud af, at føre en humanistisk, anstændig og juridisk korrekt udlændingepolitik og helt uantageligt svigter disse børn, så vil det være det rigtige, at en kommune som Helsingør viser vejen, selvom mørke kræfter også findes her.

Jørgen Busch. Privatfoto
Annonce

Jørgen Busch, 1958:

Min klare opfattelse er, at Danmark og dermed også Helsingør - udfra basale menneskerettigheder, vores anstændighed, medmenneskelighed og næstekærlighed og en demokratisk, humanistisk, folkeretlig vinkel og som en del af vores fællesskab og retssamfund -skal tilbyde ophold og en retfærdig rettergang - ”the right to a fair trial ” - til de børn og familier, der i øjeblikket sidder i kurdiske fangelejre i Syrien.

Jorma Pieti, 1949:

Jeg synes, at der et tale om en landpolitisk problemstilling. Så længe politikerne fastholder, at de ikke skal ind landet, skal byrådet heller ikke vedtage nogle - i hvert fald indtil videre -"ulovlige" beslutninger.

Bertel Johansen. Privatfoto

Bertel Johansen 1948:

Byrådet skal ikke føre nogen form for udenrigspolitik eller selvstændig indvandrings- eller flygtningepolitik. Disse områder henhører under Folketinget, og det er helt utilstedeligt at byrådspolitikere i Helsingør Byråd overhovedet tager sådanne emner op.

Knud Mogensen. Privatfoto

Knud Mogensen, 1962:

Vi har det sidste år, modtaget så godt som ingen flygtninge i Helsingør, så selvfølgelig skal vi tilbyde børnene at komme til Helsingør, de er jo danske statsborgere. Mødrene må så retsforfølges i Danmark og tage den straf, de måtte få. Sådan er betingelserne i en retsstat. Børnene er ikke ansvarlige for deres forældres handling.

Viggo K. Pedersen, 1940:

Kender man Islam giver svaret sig selv. Kender man ikke Islam er det håbløst at forklare. Ingen vil tro på, at mennesker kan være så modsat i deres opfattelse af hvordan samfundet skal fungere.

Janne Fjeldborg Krogh. Privatfoto

Janne Fjeldborg Krogh, 1945:

Selvfølgelig skal vi gøre alt for at de stakkels børn, der er helt uden skyld i den forfærdelige situation de står i, får så meget omsorg og kærlighed som muligt. Vi skal også tage hånd om mødrene, der selvfølgelig skal være sammen med børnene. Det er helt utopisk at forestille sig, at man kan skille mødrene fra deres børn. Det hele er en meget ulykkelig situation for alle parter. Hvis vi, som kommune kan tilbyde hjælp, skal vi gøre det.

Claus Ejlersen. Privatfoto

Claus Ejlersen, 1946:

Uanset, at jeg synes meget dårligt om disse voksne mennesker, synes jeg de skal hjem i det omfang, de er danske statsborgere. Jeg forstår simpelt hen ikke, at man kan fratage danske statsborgere deres sikrede rettigheder.

Hvor de vil bo er op til dem selv, da der ikke er restriktioner på, hvor danske statsborgere skal bo.

Niels Bull, 1965:

Det er faktisk en svær ideologisk snak.

Tidligere har Danmark straffet danskere, der har deltaget i krig i udlandet - både som deltagende i den spanske borgerkrig og som medlem af den Danske brigade for Nazisterne på Østfronten.

Der blev dengang (efter anden verdenskrig) tildelt lange fængselsstraffe til de, der havde sloges med fremmede stater udenfor Danmarks grænser. Dog blev fængselsstraffene kort tid efter nedsat til en tiendedel af den oprindelige - og de straffede blev forsøgt integreret igen.

Men de danske "krigere", der vendte hjem, fik trods alt lov til at vende hjem til den nation, hvor de har et statsborgerskab. Jeg mener de har forbrudt sig mod vores danske mentalitet og i princippet vendt vores samfund ryggen - men de er danske borgere, og der skal være plads til uenighed i vores samfund. Kan vi forbyde ideologi eller religion?

Tiden er en anden - terrorisme er en uhyggelig størrelse. Men hvis vi for 75 år siden kunne tilgive mænd, at de ideologisk havde kæmpet for en sag, de troede på - nemlig enten nazismen eller kommunismen - bør vi så ikke i dag, som samfund kunne rumme, at kvinder og børn der har været i familie med ISIS krigere, kan komme retur til det danske samfund og blive "tilgivet"?

Karsten Vedelskov, 1947:

Man adskiller ikke små børn fra hverken fædre eller mødre, medmindre forældrene direkte mishandler, eller ikke sørger for deres behov.

Mads Jessen Jensen. Privatfoto

Mads Jessen Jensen, 1967:

Tag gerne børnene til Danmark og lad "mødrene" blive i deres selvvalgte nye hjemland. Børnene er uden skyld i dette, hvorimod "mødrene" selv, ukritisk, har fravalgt Danmark som deres hjemland. Disse "mødre" har allerede vist en total mangel på dømmekraft, så man må formode, at børnene alligevel bliver tvangsfjernet, hvis de skulle komme til Danmark sammen. Alle valg i livet har konsekvenser - desværre også for ens børn.

Rune Jørgensen, 1985:

Barnets tarv kommer først. Børnene i denne situation er ofrene, og for deres skyld synes jeg godt, kommunen kan træde til og tilbyde hjælp. Det er forkasteligt, hvad mødrene har gjort og imod alle danske værdier. Men det er ikke børnenes skyld. Moderen skal ikke belønnes eller gå frit omkring. Men børnene skal have mulighed for en opvækst, hvor de netop ikke kommer til at opleve svigt og få had til hvad Danmark står for. De skal have hjælp til at få et godt liv.

Rikke Pettersson. Privatfoto

Rikke Pettersson, 1967:

Med hensyn til børnene er svaret oplagt. Der må foretages en fordeling på flere kommuner.

For så vidt angår mødrene: Så vidt jeg er orienteret, står de middelbart til fængselstraf, når/hvis de kommer til Danmark. Husk; vi kan jo ikke nægte en dansk statsborger indrejse i landet, eller retten til at vælge, hvor de vil bosætte sig indenfor landets grænser, efter eventuel udstået straf.

Ayoe Sørensen. Privatfoto

Ayoe Sørensen, 1963:

Nej, det skal Helsingør Kommune ikke tilbyde overhovedet.

Det skal andre kommuner heller ikke.

De skal blive, hvor de har valgt at være.

Der er jo heller ikke flertal i Folketinget for at tage dem hjem. Skulle det ske, at statsministeren er nødsaget til alligevel at gå på kompromis, så er det simpelthen en politisk beslutning.

Jeg tror ikke, de aner hvilke mennesker, de har med at gøre. Det er et ønske-scenarie at tro, at man kan få noget godt ud af det.

Jesper Holm, 1947:

Det kræver selvfølgelig, at der bliver taget sig ordentlig af dem, og kommunen er primus motor i at integrere dem.

Carsten Frederik Rygaard, 1947:

Helsingør Kommune har i forvejen problemer med at få økonomien til at slå til, og bør derfor først og fremmest hjælpe sine egne borgere, der gennem skattebetaling har finansieret vort velfærdssamfund.

Knud Vinther Hansen, 1963:

Punkt 1: En sag, der er hørende hjemme i folketinget, burde aldrig være bragt op i et byråd.

Hvis Danmark ønsker Syriens mødre og børn hjem , skal der tages hånd om det i folketinget. Efter min mening er mødrene landsforrædere og bør stilles for en domstol. Bliver de dømt, skal børnene tvangsfjernes og i behandling hos de rette instutioner.

Annonce
Helsingør For abonnenter

Frederikke blev økonomisk værge for sin mor som 22-årig: - Jeg glemmer nogle gange, hvordan min mor var før sygdommen

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Helsingør

Hooligans hærger gaderne efter FC Helsingørs kampe: - De er høje på stoffer og dyrker en voldskultur

Erhverv For abonnenter

Byens bedste restaurant er en kantine: - Gæsterne vil hellere spise her end ude i byen

Erhverv

Årligt kræmmermarked oplever store udfordringer trods rekord-lørdag: - Vi bløder for fuld smadder

Helsingør

Verdens bedste sosu'er: Personalet på Montebello

Løvkvist: Nu går Mette Frederiksen benhårdt efter at klæde  Ellemann af inden valget

Erhverv

Abekopper sender aktie på himmelflugt: Kvistgård-virksomhed stiger syv milliarder i værdi

Erhverv For abonnenter

Lovændring rev benene væk under livsværk: Nu følger Pernille drømmen og åbner delikat butik i hjertet af Helsingør

Han kan stege din bøf: Verdensmester rejser ud og griller for kunderne

Helsingør

Efter tre måneder får Andreas et møde med Kiær: Derfor er hun den, han allerhelst vil mødes med

For abonnenter

Meningsmager Gitte Seeberg: Vi vil ikke være til grin for vores egne penge, kære politikere - hvorfor koster benzin dobbelt så meget herhjemme som i USA?

Helsingør

Over 10.000 familier har bedt om hjælp: Mai og Rebekka håber at komme på ferie i år

Helsingør For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Helsingør: Villa solgt for over 10 millioner

Sport

Topscorer nægter at give op: - Vi skal stadig jagte oprykningen

Annonce