Annonce
Holdet

Holdet: Flere uddannelser vil give mere liv i byen

I denne uge spurgte vi Holdet om kommunen skal gøre mere, for at det bliver mere attraktivt at studere Helsingør, fremfor at tage til eksempelvis København? Og i så fald hvad kommunen skal gøre? Holdet kan konkludere: Det vil gavne byen, for det vil skabe mere liv. Men, vi får brug for boliger, de unge kan betale.

Steen Ravnborg, 1957:

Markedsføre kommunen som et sted, hvor uddannelsespersonale gerne vil bo og anvise steder, hvor der kan etableres uddannelsessteder.

Annonce

Michael Malmquist, 1964:

Næ, synes man skal fokusere på at få virksomheder til byen, der kan generere arbejdspladser.

Annonce

Jesper Holm, 1947:

Tilbyde studieboliger og etablere uddannelsessteder.

Annonce

Rune Oliver Christensen, 1996:

Ja. For det første skal vi sikre flere billige boliger. Både almene og ungdoms/studieboliger.

Annonce

Sascha Hirtsgaard, 1975:

Ja, helt klart. Byen vil have gavn af de unge. Til at shoppe, spise, og så videre. Men de skal også kunne bo et sted.

Annonce

Jørn Juul Hess, 1956:

Se på hvad jyske kommuner gør. For eksempel billige attraktive studieboliger, gode studiemiljøer og så videre.

Annonce

Janne Billsteen, 1967:

Jeg tænker først og fremmest, at Helsingør Kommune kunne være frontløbere i forhold til fede studieboliger. Måske nede ved havnen. I København er der sat containere op, og på den måde er der skabt et fantastisk ungemiljø ved vandet. Jeg synes generelt, Helsingør Kommune kunne gøre endnu mere for at styrke og optimere noget mere liv på havneområdet.

Annonce

Claus Oreskov, 1947:

Jeg ved ikke, hvad kommunen har gjort hidtil, så jeg kan ikke svare.

Annonce

Henrik Warburg, 1964:

Huslejerne er for dyre for de studerende, og antallet er ikke up-to-date, hvis man etablerer "Campus Helsingør". Den store del af ny-tilflytterne i Helsingør, udgør heller ikke den unge del af befolkningen, og vil sikkert ikke kunne absorbere de unges ekstroverte facon at feste, skrige og skåle gennem byen hele natten.

Ole Jens Nielsen, 1943:

Kommunen bør tage sig sammen og bare blive ved at presse, hvor der kan presses. Og hvor er vores lokale folketingsmedlemmer?

Jørgen Manniche, 1940:

Ikke halve studier med stor pendling (måske udvekslingsrejse). Læringsmiljø skal fremme kommunikation, så der skal bygges kollegier.

Jette Lutzhøft, 1946:

Sørge for der er boliger - sikre nem adgang til uddannelsesinstitutionerne.

Nikolaj Vincent Olsen, 1976:

Jeg er ikke sikker på, at vi har empiri for, at uddannelser styrker erhvervslivet og iværksætteriet - selvom det er rart at have lokale uddannelsestilbud som teenager. Jeg ville da sætte stor pris på, at det ikke havde været nødvendigt at tage mine ungdomsuddannelser udenbys.

Henrik Møller, 1968:

Oprette et Campus-område, med fælles faciliteter, billige gode boliger, aktiviteter med mere tæt på skolen/uddannelsesstedet.

Otto Rühl, 1951:

Kommunen må sikre et "rigtigt" kollegium. Dagbladet har jo afsløret, at Sigurd Schytz-kollegiet længe ikke har fungeret som sådan. Og så andre mindre lejelejligheder - prismæssigt er det nok svært for unge at finde et sted at bo heroppe.

Finn Petersen, 1950:

Uddannelsessteder og boliger for unge.

Sanne Johansson, 1976:

Selvfølgelig er der nødt til at være et ordentligt studiemiljø - ungdomsboliger, og så videre.

René Schibler, 1957:

Ja, bedre forhold for de unge studerende.

Claus Ejlersen, 1946:

Bygge kollegie- og studieboliger, der er attraktive, for eksempel i forbindelse med Sommariva byggeriet, samtidig med at regeringen og Folketinget skal bearbejdes. Vi er i mange henseender et stedbarn.

Kjeld Leth, 1943:

Sørge for billige studieboliger, kollegier.

Bodil Strandgard Schau, 1962:

Små betalelige boliger. Transport. Socialt miljø for unge (hvilket dog kun indirekte er en kommunal opgave).

Ole Guldbrandsen, 1953:

Nej, det vil ikke kunne lade sig gøre. De unge vil være i de helt store byer som Århus og København.

Dorte Lundgaard, 1972:

Tilbyde lige så meget, som andre store kommuner.

Merete Svalgaard Knuhtsen, 1971:

Jeg synes, kommunen bør arbejde mere målrettet efter de nicher, der er meningsfulde qua vores nuværende position, og tage "det ledige felt", fremfor at konkurrere med de omkringliggende kommuner (gælder for eksempel på læreruddannelsen, der bør droppes på grund af meget lav søgning og en hel uddannelse i Hillerød).

Marcus Mortensen, 1995:

Ja. Hvad der konkret skal gøres, må være politikernes bord, men at kæmpe for en mere attraktiv by på uddannelsesområdet er vigtig, for at sikre unge beboere.

Søs Hougaard, 1967:

Det er svært at kæmpe imod de geografiske forhold som gør, at vi kun har opland på cirka en tredjedel af vores kommune. Hvis vi skal have videregående uddannelser, skal der være et ordentligt studiemiljø, så de unge har lyst til at flytte hertil. Der skal være billige studielejligheder.

Lene Lindberg, 1961:

Jeg synes, kommunen skal fortsætte med at fastholde eksempelvis social- og sundhedsuddannelserne samt vores bådbygger-uddannelse. Jeg synes ikke, kommunen skal satse på de videregående uddannelser. Jeg tror, de unge gerne flytter sig til enten Hillerød eller København, for at opnå et studiemiljø, hvor de trives.

Ole Schmidt, 1942:

Ved den fortsat ringere og ringere togforbindelse til København, vil det for de unge som er bosat i vor kommune, sikkert blive mere og mere attraktivt at studere her, i stedet for i København.

Sofie Schwartz, 1989:

Ja. For eksempel nattelivet, studenterrabatter og fede studieboliger.

Nicholas Just, 1970:

Udfordringen ved en generel udflytning af videregående uddannelser er, at flertallet af de unge helst vil til de store byer, hvor uddannelsesmiljøet er veludviklet, og de sociale netværk er spændende. Det er en historisk tendens, vi ikke rigtig kan stoppe eller modarbejde. Hvis Helsingør skal blive en attraktiv uddannelsesby i fremtiden, så kræver det, at vi kan tiltrække og samle nogle store uddannelser i et stort "Campus" -miljø.

Ingrid Lendrop Malmstrøm, 1954:

At oprette et rigtigt seminarium.

Ole Holde, 1946:

Ved at flytte en række uddannelsespladser fra de største byer mindsker man også trykket (og prisen) på studieboliger.

Torben Gamst-Johansen, 1947:

Campus og god infrastruktur med busser og lokaltog - og ikke mindst kæmpe mere for at forbedre Kystbanen og undgå katastrofen med de svenske tog.

Lene Bertung, 1960:

Hvis man har uddannelsespladser, giver det liv og salg i byen. Der har altid været noget over byer med uddannelser. Nogle bliver måske bagefter og stifter familie og betaler skat. Det er vel altid positivt. Tænker caféer og butikker og kulturstederne også vil nyde godt af det.

Anne Herløw, 1963:

Det er vanskeligt, fordi det levende mangfoldige studieliv i de store byer er attraktivt og godt.

René Blumensaadt, 1975:

I takt med at man har skræmt virksomhederne ud af byen, har man sendt uddannelserne samme vej. Jeg kan være nervøs for, at det tager mange år at få noget af det tilbage. Men jeg synes bestemt, man skal forsøge.

Nicolas Thorsen, 1975:

Ja, det må kommunen finde ud af. Det kan de sagtens.

Robin Corneliussen, 1953:

Kommunen skal gøre brug af de to folketingsmedlemmer, vi har. Jeg er sikker på, Henrik Møller (Socialdemokrat) vil prøve at "gøde jorden" - (lave målrettet) påvirkning af sin partikammerat undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil, red.) og påvirke den vej.

Winnie Raundorf, 1946:

Der skal være boliger til en rimelig pris, til de studerende.

Jan Algreen-Ussing, 1944:

Det er vigtigt, vi markerer os som et centrum for uddannelser. Uddannelser er med til at skabe et blomstrende erhvervsliv. Så det er på tide, vore politikere tager sig sammen og får gjort noget ved sagen.

Mads Friis Sørensen, 1968:

Det er vigtigt at skabe studiemiljøer med Campus og mulighed for, at flere uddannelsesretninger kan være tæt på hinanden. Byen skal tilbyde et bredt café- og natklubmiljø, ligesom vi skal have en afspejling i butikker med mere, der appellerer til unge studerende.

Robert Christiansen, 1964:

Ja. Helsingør Kommune kunne sagtens forsøge at gøre et forsøg med at tiltrække studerende, ved at bygge flere studieboliger til en rimelig pris.

Nanna Christensen, 1964:

Helt klart - der er et stort universitet lige ovre på den anden side af Sundet.

Jytte Kæraa, 1941:

Hjælpemidler med billige boliger og transport.

Christian Christensen, 1965:

Der er jo ikke så meget at gøre, andet end at være på dupperne overfor regeringen.

Rune Jørgensen, 1985:

Da jeg selv var i den alder, hvor jeg skulle vælge uddannelse, var jeg ikke blevet i Helsingør, tror jeg. Uanset om der så var uddannelser at få eller ej. Hvis ens drømmeuddannelse kun findes i Helsingør, er det jo der, man tager hen, men de fleste unge vil nok helst til de større byer. Hvis Helsingørs læreruddannelse er, hvad man kan klare, så giver det ingen mening. Uddannelserne skal jo også være en ordentlig kvalitet. Og man mister meget tværfaglighed og studiemiljø i de videnstunge uddannelser ved at flytte en del af dem væk fra storbyen. Generelt er jeg ikke tilhænger af idéen om at flytte uddannelser ud.

Morten Poulsen, 1973:

Med den korte afstand vil det nok være fristende for nogle at blive boende i København, men det er klart, at boliger i nem afstand til byen (og uddannelsesinstitutionen, men det er nok byen, der er vigtigst) og en pris som er realistisk, for unge at betale, vil det gøre det langt mere attraktivt.

Manfred Dietrich, 1942:

Tage kampen op.

Hans Kjærgaard, 1948:

Sørge for boliger til de studerende.

Jette Schwartz, 1961:

Der skal være nogle ildsjæle, førend der rigtig sker noget på dette område. Så der skal være nogen, der taler varmt for en uddannelse, og når det ser realistisk ud, kan kommunen bidrage med lokaler og alt det andet, der hører til.

Niels Bull, 1965:

Tilbyde mindre lejligheder til de studerende - i gåafstand fra Helsingør Centrum.

Jørgen Busch, 1958:

Målet/visionen - når man ved, at man ved handling viser, at det er det man vil, og går i endnu tættere dialog med undervisningsministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Samtidig med at man perspektiverer og sikrer, de bedste rammer for uddannelsesmiljøer i Helsingør. Udarbejder en plan for tiltrækning af uddannelsesinstitutioner, og en plan som gør det attraktivt at studere i Helsingør.

Janne Fjeldborg Krogh, 1945:

Hvad gør kommunen? Nu er udflytningen af uddannelser et stunt, fordi kommunevalget er tæt på. Mange uddannelser er jo foreslået at flytte til socialdemokratiske kommuner. Det er så patetisk, at det ikke handler om de unge, men er ren politik. Det er så nemt at foreslå at flytte uddannelser. Hvis vi får flere uddannelser til Helsingør, kræver det flere kollegiepladser og ungdomsboliger. Tingene bider sig selv i halen.

Claus Skov Christensen, 1942:

Det vil være en god idé, men jeg kan ikke komme med et eksakt eksempel.

Henning Reinholdt, 1956:

Sørge for billige studieboliger.

Allan Bansholm Nilsson, 1941:

Det er svært. Vi ligger geografisk dårligt i det yderste hjørne af Nordøstsjælland.

Flemming Ohm, 1949:

Sikre at der er ungdomsboliger til en rimelig penge, og aktiviteter der vil tiltrække de studerende.

Chris Povlsen, 1949:

De fleste uddannelser ligger i København, og resten trækker Hillerød. De fleste uddannelser, der forsøges sat i gang i Helsingør, ender efter en tid i Hillerød, hvad der er forståeligt nok. Hillerød ligger lige midt i Nordsjælland med opland hele vejen rundt. Helsingør ligger alleryderst mod nordøst og har kun begrænset opland. Det kan kommunen ikke ændre på.

Torben Hill, 1954:

Hvis uddannelsen er attraktiv,  rejser de studerende gerne langt - hvis der kan skabes et sammenhæng med en bolig, tror jeg det vil trække rigtigt meget.

Maria Mbalyowere, 1988:

Attraktive studieboliger til rimelig priser.

Marcus Huusom, 1999:

Lad de store byer have universiteterne.

Bjarne Rodenkam, 1950:

Helsingør? Ja bestemt. Skab et studiemiljø.

Anne Lünell, 1975:

Flere muligheder for et aktivt studieliv.

Kasper Heebøll Harboe, 1976:

Fokus på turismeuddannelser, da det er kommunens levebrød.

Estrid Dyekjær, 1979:

Det er kommunens pligt at kæmpe for at få - og/eller bevare - så mange uddannelsespladser som overhovedet muligt her i byen. Ikke mindst for at undgå, at alle yngre borgere flytter fra byen. Turister og pensionister er et meget spinkelt grundlag for kommunens fremtidige indtjeningsmuligheder.

Bertel Johansen 1948:

Nej, der er gjort rigeligt, og det er spild af penge.

Bent Stenderup 1949:

Nedsæt en ekspertgruppe med henblik på at afdække den herskende ulyst til at studere i egen by. Studieudbud, boligforhold, læringsmiljø, økonomi og fritidstilbud er vigtige faktorer.

Annonce

Mest læste

Helsingør For abonnenter

Frederikke blev økonomisk værge for sin mor som 22-årig: - Jeg glemmer nogle gange, hvordan min mor var før sygdommen

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Helsingør

Hooligans hærger gaderne efter FC Helsingørs kampe: - De er høje på stoffer og dyrker en voldskultur

Helsingør For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Helsingør: Villa solgt for over 10 millioner

Helsingør

Drengene fra Vapnagård laver opfindelse 15 år for tidligt: Nu vinder de helt særlig pris

Erhverv

Årligt kræmmermarked oplever store udfordringer trods rekord-lørdag: - Vi bløder for fuld smadder

Løvkvist: Nu går Mette Frederiksen benhårdt efter at klæde  Ellemann af inden valget

Erhverv

Abekopper sender aktie på himmelflugt: Kvistgård-virksomhed stiger syv milliarder i værdi

Erhverv For abonnenter

Lovændring rev benene væk under livsværk: Nu følger Pernille drømmen og åbner delikat butik i hjertet af Helsingør

Han kan stege din bøf: Verdensmester rejser ud og griller for kunderne

Helsingør

Efter tre måneder får Andreas et møde med Kiær: Derfor er hun den, han allerhelst vil mødes med

For abonnenter

Meningsmager Gitte Seeberg: Vi vil ikke være til grin for vores egne penge, kære politikere - hvorfor koster benzin dobbelt så meget herhjemme som i USA?

Helsingør

Verdens bedste sosu'er: Personalet på Montebello

Erhverv For abonnenter

Byens bedste restaurant er en kantine: - Gæsterne vil hellere spise her end ude i byen

Helsingør

Over 10.000 familier har bedt om hjælp: Mai og Rebekka håber at komme på ferie i år

Annonce