Annonce
Holdet

Holdet svarer: Skal hjemmeplejen i højere grad udliciteres til det private?

Læs Holdets svar nede i artiklen. Collage: Morten Seest Jensen
I begyndelsen af september godkendte Helsingør Kommune endnu en privat udbyder til hjemmeplejen. Vi spurgte derfor Holdet, om de synes, at hjemmeplejen i højere grad skal udliciteres til det private. Du kan læse deres svar her.

Viggo K. Pedersen, 1940, Helsingør:

Kommunen skal lette gumpen, og sikre at deres ledere nu også har en lederuddannelse, plus at de skal anvende personlighedstest til at udvælge profiler med empati og personlighed til at motivere og lede på en positiv måde. Selvom man er en god sygeplejerske, kan man godt blive en hjerteløs strigle som leder.

Kili Linde. Privatfoto
Annonce

Kili Linde, 1947, Helsingør:

Det lyder som et enten eller. Men måske kunne man dele kommunen op, og servicere en del af hjemmeplejen via privat leverandør og en anden af den kommunale. Hermed havde man mulighed for at sammenholde niveauet for service, engagement, omsorg og brugertilfredshed i de respektive ordninger.

Annonce

Niels Bull, 1965, Tikøb:

Helsingør kommune har vist med alt tydelighed, at de ikke evner at løfte opgaven - så giv muligheden til en eller flere private udbydere.

Mads Jessen Jensen. Privatfoto
Annonce

Mads Jessen Jensen, 1967, Espergærde:

I takt med at der kommer en højere andel af ældre borgere, er der behov for, at ressourcerne anvendes fornuftigt. Derfor skal der arbejdes for, at der skabes friere rammer for til dem, der skal levere velfærden. Mennesket skal sættes før systemet, med højere grad af valgfrihed - det er til gavn og glæde for borgerne. Tilfredse borgere er et gode for kommunen, og det er vel det, vi alle ønsker.

Steen Withen Nielsen. Privatfoto
Annonce

Steen Withen Nielsen, 1946:

Jeg havde sidste år en brækket skulder og nød godt af den kommunale hjemmepleje. Bedre service kunne jeg ikke ønske mig. Tak til den kommunale hjemmepleje for god service.

Bjarne Rodenkam. Privatfoto
Annonce

Bjarne Rodenkam, 1950, Helsingør:

For at skabe en større valgfrihed.

Annonce

Kristoffer Thiesen, 1989, Espergærde:

Vi slipper nok ikke helt af med den offentlige hjemmepleje, men giv borgerne mere frihed til at bestemme over deres egen økonomi, som man sparer op til via at arbejde.

Maria Mbalyowere. Privatfoto
Annonce

Maria Mbalyowere, 1988:

Særligt sårbare ældre kan have svært ved at klage, såfremt der er utilfredshed med en privat leverandør. Ligeledes findes der ikke i samme grad kvalitetskontrol med private leverandører, som der gør med den offentlige udbyder af hjemmepleje.

Claus Vejlø. Privatfoto
Annonce

Claus Vejlø, 1941:

Kommunal hjemmepleje skal gøres mere attraktiv, så vi får tilstrækkeligt personale. Vi skal ikke ende med en brugerbetalt privat hjemmepleje.

Otto Rühl. Privatfoto

Otto Rühl, 1951:

I det øjeblik der er flere muligheder, vil kvaliteten jo ofte stige - kommunen kan jo ikke leve med, at et stort flertal af de ældre, fravælger den kommunale hjemmepleje, og vælger den private.

Bertel Johansen. Privatfoto

Bertel Johansen, 1948:

Hjemmeplejen er en personlig sag, og ligesom vi frit kan vælge tandlæge og huslæge, skal hjemmehjælpens personlige pleje naturligvis også være et frit-valgs-tilbud blandt forskellige leverandører. Det offentlige område har også for nemt ved at forfalde til de mere kedelige sider af monopoldannelser, hvis de er næsten eneleverandør.

Ausbjørn Simonsen Privatfoto

Ausbjørn Simonsen, 1951, Helsingør:

Den skal ikke udliciteres, da ældrepleje og eller sygepleje er en social ting, og ikke en profitjagtende opgave for private investorer. Når noget privat skal være billigst muligt, bliver det altid dårligst muligt. Enhver erfaring peger helt klart på dette. Man kører jobbet så elendigt og scorer så kassen, indtil kommunen siger stop. Derefter går man konkurs, og slipper dermed afsted med pengene. Vi har set det før i Helsingør, og behøver ikke gentagelser

Svend Algren Nielsen. Privatfoto

Svend Algren Nielsen, 1937:

Vi bør hellere bruge kræfter på at forbedre den offentlige fælles service, fremfor at øge den private, som altid vil have et profitmotiv.

Niels Bekkevold. Privatfoto

Niels Bekkevold, 1948:

Politikerne skal definere kvaliteten. Og det er en vigtig opgave. Så kan andre sagtens udføre arbejdet.

Estrid Dyekjær. Privatfoto

Estrid Dyekjær, 1979:

Øget privatisering er som regel synonymt med konkurrence udsættelse (dvs. offentlige udbud), hvor målet alt for ofte er 'lavest mulig pris'. Dét går ud over kvalitet, uanset om det gælder rengøring eller ældrepleje. I forvejen virker det, som om ældrepleje har stort fokus på at holde de ældre i eget hjem længst muligt for at spare på plejeboliger, så det kun er de absolut ringeste borgere, der kan få et botilbud - hvilket er sørgeligt, idet plejehjemmene gør meget godt for borgere, der dog ofte er for dårlige til at få gavn af de forskellige tiltag. Vi er så rige og privilegerede, men vores gamle behandler vi med mindre opmærksomhed end vores affalds-sortering.

Kjeld Leth. Privatfoto

Kjeld Leth, 1943:

Jeg mener, at ældrepleje primært skal varetages af det offentlige. Det harmonerer bedst med det kollektive ansvar, vi har for de svageste i vores samfund. Private firmaer driver nu engang virksomhed ud fra et profitmæssigt synspunkt, hvilket ikke nødvendigvis harmonerer med omsorg og hensyn. På den anden side medfører kommunal pleje, at konkurrence incitamentet ikke er til stede. Man kan fyre et privat firma, der ikke udfører opgaven ordentligt. Det er straks vanskeligere med en kommunal institution.

Peter Kristian Lundø, 1964:

I andre områder er det en kendt sag, at privatisering ender med dårligere kvalitet og, i sidste ende, ekstra omkostninger. Derfor tvivler jeg stærkt på, at det er en god idé.

Dorit Andersen. Privatfoto

Dorit Andersen, 1955:

Sundt med konkurrence - både hvad gælder service, udvikling af konceptet og pris. Der skal være en stor del af hjemmeplejen, som skal udliciteres, og kun få leverandører skal vælges sideløbende med kommunen.

Nicolas Thorsen, 1975:

Fordi den kommunale hjemmepleje ikke gør det godt nok. Så enkelt kan det siges. De har godt af lidt konkurrence.

Robin Corneliussen. Privatfoto

Robin Corneliussen, 1953:

Borgeren har allerede i dag mulighed for selv at vælge visse ydelser hos en privat leverandør. I min optik skal medicinadministration stadig ligge i den kommunale hjemmeplejes regi. I det hele taget skal der en granskning af hjemmeplejens arbejdsgange og opgaver til, så logistikken bliver tunet til opgavernes størrelse og kvalitet, og der kan muligvis også spares penge ved det. Kort sagt; lad så meget som muligt blive i kommunalt regi. Borgeren knytter sig også til den samme person fra hjemmeplejen, der kommer i hjemmet.

Susan Skogstad, 1949: Holmene:

Det skal være 50-50. Dermed bliver alles behov dækket.

Lene Bertung. Privatfoto

Lene Bertung, 1960, Hornbæk:

Jeg synes, det er godt, man har noget at vælge imellem. En ulempe kan blive, hvis det bliver den billigste, der bliver valgt, og ikke de bedste med god service, og hjertet på det rigtige sted.

René Blumensaadt. Privatfoto

René Blumensaadt, 1975:

Kernevelfærden bør klares af de offentlige, og ikke af private aktører, som eksisterer for at generere overskud til sine aktionærer. Ganske enkelt.

Claus Skov Christensen, 1942, Espergærde:

Hvis kommunen ikke kan administrere ordningen med hjemmepleje, vil det være bedre at udlicitere det til flere virksomheder, men der skal føres kontrol. Det er det, der mangler hele tiden.

Winnie Raundorf. Privatfoto

Winnie Raundorf, 1946, Hornbæk:

Hvis det private firma yder bedre service til samme pris, skal det selvfølge vælges som første prioritet.

Nanna Christensen, 1964, Helsingør:

Det skal være noget med en valgfri ordning, hvor man som bruger selv kan vælge hvilken leverandør, man ønsker. Dog skal prisen være den samme, så det er op til brugerne hvilken leverandør, man bedst kan lide.

Jytte Kæraa. Privatfoto

Jytte Kæraa, 1941:

Jeg mener ikke, det handler om privat contra kommunal. Det handler om kvalitet og mulighed for at give det, der er nødvendigt for den enkelte borger. Det er omsorg, omtanke, bevidsthed om den enkeltes behov, og mulighed for at bruge den nødvendige tid til vores sårbare borgere.

Jørgen Busch. Privatfoto

Jørgen Busch, 1958, Helsingør:

Hvorvidt hjemmeplejen er privat eller kommunal er ikke afgørende. Empati, omsorg, kvalitet og service og værdig ældrepleje sammen med en række parametre såsom: Lederskab, struktur og organisering, at sætte pris på sine medarbejdere, et positivt arbejdsmiljø for de ansatte, tæt dialog med de ældre. Alt dette er nogen af vigtigste egenskaber for valg af, om det skal være en privat eller kommunal aktør, ligesom disse egenskaber både skal prioriteres og udøves i praksis.

Keld Olsen, 1955:

Fordi service og ikke pris/fortjeneste bør være styrende for hjemmepleje.

Jørgen Manniche. Privatfoto

Jørgen Manniche, 1940, Helsingør:

Generelt bør det offentlige fællesskab sikre borgerne god omsorg. Gode frivillige sikrer, at borgerne også får mulighed for at møde andre mennesker. Lønnen skal være god, så søgningen til jobbene er der, og at der ikke er stress, men kvalitet og tid i hjemmeplejen. Men vi skal imødekomme borgernes ønsker om private ordninger.

Ole Holde. Privatfoto

Ole Holde, 1946:

Erfaringerne viser, at det ofte er billigere at løse opgaven privat. Naturligvis skal indholdet være det samme som i den offentlige pleje. Altså et ensartet grundlag for opgaven til gavn for borgerne.

Gert Andersen. Privatfoto

Gert Andersen, 1936, Espergærde:

Der må være et eller andet grundlæggende galt med vores hjemmepleje, siden de ikke kan få de mennesker, de har brug for, men at de private hjemmeplejefirmaer godt kan. Er det lønnen? Eller er det den måde, de planlægger på? Jeg skylder at sige, at min kone får hjemmepleje hver 14. dag, hvor hendes medicin bliver ordnet, og det har fungeret fint i meget lang tid, fordi det er den samme person, som kommer hver gang. En af de største problemer i kommunens hjemmepleje er, at det er forskellige personer, der kommer hver gang. De er ukendte, med det hjem de kommer i, og ved ikke hvor de ting, de skal bruge, ligger. Et andet problem er, at de ikke har mulighed for at overholde den aftalte tid, så dem der har brug for hjælp skal sidde og vente, uden at vide hvornår der kommer nogen, og de kan ikke lave nogen andre aftaler, og efter klokken 11 kan man ikke ringe, for der bliver telefonen ikke taget, så man kan bare sidde med hænderne i skødet og vente. Så det er nok en rigtig god idé at lade andre komme til, som forhåbentligt har bedre styr på det.

Karsten Vedelskov, 1947, Ålsgårde:

Private virksomheders primære formål er at skabe værdi for ejernes egen vindings skyld, modsat offentligt (læs: skatteydernes) aktivitet, som, alt andet lige, er at levere ydelser ordentligt og uden overskud for øje. Det skal "løbe rundt" og leveres med rettidig omhu og effektivitet af de ansatte og i videst muligt omfang på de ældres betingelser.

Hans Kjærgaard, 1948:

Det er fællesskabets opgave at sikre en god hjemmepleje.

Kasper Heebøll Harboe, 1976, Hornbæk:

Hos private udbydere får man mere kvalitet for pengene.

Nikolaj Vincent Olsen. Privatfoto

Nikolaj Vincent Olsen, 1976:

Fordelen for kommunen med private firmaer er en høj grad af udskiftelighed, ulempen er, at profitten som et firma skal have for at overleve, ikke kommer kommunen til gode - medmindre der specifikt bruges lokale arbejdere og et lokalt registreret firma. Ved en offentlig service, altså f.eks. at have en stab af hjemmeplejere i offentligt regi, er muligheden for at borgeren ser den samme plejer i lang tid meget større og måske mere tryghedsskabende. Det krav kan man ikke stille til en privat virksomhed, de skal løse opgaven - det er uanset hvem der løser den.

Peter Thorsen. Privatfoto

Peter Thorsen, 1974:

Privatsektoren kan i højere grad være fleksibel end det kommunale område. Det vil gavne sektoren.

Nicholas Just. Privatfoto

Nicholas Just, 1970:

Borgerne skal i større grad kunne bestemme over deres egen velfærd. Vi skal styrke velfærden og fagligheden ved at øge valgfriheden til borgerne. Kommunen skal i højere grad gå fra at producere velfærdsydelser til at være indkøber og forbruger af service og ydelser. Diversiteten og konkurrencen blandt private udbydere vil sikre at omkostningerne styres, valgfriheden øges, og omsorgen forbedres. I mange af landets kommuner findes gode eksempler på, at flere friplejehjem, fribørnehaver og friskoler, har givet mange borgere mulighed for at vælge en institution og en service, der passer til netop deres behov og ønsker.

Claus Oreskov. Privatfoto

Claus Oreskov, 1947:

Af den indlysende grund, at skatteborgernes penge ikke skal fosse over i privates lommer. Modellen stammer fra neoliberalisten Milton Friedman, og har mange steder i verden afløst Keynes’ økonomiske model, som den danske velfærdsmodel er modelleret efter.

Claus Ejlersen. Privatfoto

Claus Ejlersen, 1946:

Hjemmeplejen skal udliciteres, fordi det giver konkurrence og grundlag for, at de bedste bliver dem, der servicerer kommunens borgere. Kommunen må også gerne deltage i konkurrencen om borgernes gunst, men det skal ske på lige vilkår.

Jørgen Lind, 1953:

Hjemmepleje bør principielt være et offentligt anliggende. Den smule, jeg har været i kontakt med den kommunale hjemmepleje i Helsingør, indikerer dog desværre, at man hellere må lukke den snarest muligt og lægge opgaven i hænderne på servicemindede private aktører.

Gitte Jonna Aaskilde, 1956, Hornbæk:

Det er nogle mærkelige svarmuligheder. Jeg mangler mulighed for at svare, at hjemmepleje er en kommunal opgave - ingen private aktører. Begrundelse: Private aktører er dyrere - firmaerne skal jo tjene penge.

Chris Povlsen. Privatfoto

Chris Povlsen, 1949, Kvistgård:

Det skal den ikke, fordi opgaver som hjemmepleje, hospitaler, plejehjem m.v. er et kommunalt kerneområde (vores fælles velfærd), og ikke et område, hvor private firmaer skal kunne tjene penge på andre menneskers fysiske svaghed og sygdom. Der er adskillige eksempler, som f.eks. det svenske firma, der drev plejehjem i vores nabokommune. Firmaets overskud blev udbetalt til de svenske aktionærer via banker på Jersey, hvor der ikke er nogen form for kontrol med skattebetaling. Privatisering bliver altid dyrere eller dårligere, der indføres et ekstra administrationslag (direktører, ledere m.fl.). Ansvaret bliver mindre gennemsigtigt, jo flere led der er i kæden. Lad de kommunale opgaver blive i kommunens regi - vi er alle en del af kommunen og kommunen er en del af os.

Torben Gamst-Johansen. Privatfoto

Torben Gamst-Johansen, 1947, Mørdrup:

Hjemmeplejen skal udføres af de bedste og billigste. Fordelingen af de to muligheder behøver ikke at være yderpunkter, som nogle socialister tror. Min pointe er blot, at den offentlige myndighed (kommunen) skal være meget bedre til at kræve kvalitet, og følge op på udførelsen af begrebet.

Nanna Folkmann. Privatfoto

Nanna Folkmann, 1946:

Det er fint at udlicitere praktisk hjælp, hvis de private firmaer virkelig kan levere en fast hjælper og en fast dag, det er bare ikke det, jeg hører ude i byen. Men personlig pleje bør altid kun ligge hos hjemmeplejen. Der bliver personalet løbende efteruddannet, de har tæt kontakt til SSA og sygeplejersker, og er efterhånden trænede i at dokumentere.

Ken Nilsson, 1949:

Det er og skal være en kommunal opgave, med det store ansvar det indebærer.

Jens Fage-Pedersen, 1952, Helsingør:

Jeg synes, at det er ok, at der er flere muligheder for hjemmepleje. Men en god kommunal hjemmepleje skal være grundlaget for konkurrencen med privat hjemmepleje.

Lisbeth Jensen, 1946, Espergærde:

Hvis der ved privat hjemmepleje bliver flere faste plejere så ok. Mit indtryk er, at der er for mange nye ansigter. Har dog ingen erfaring med hjemmeplejen selv.

Annonce

Mest læste

Helsingør For abonnenter

Frederikke blev økonomisk værge for sin mor som 22-årig: - Jeg glemmer nogle gange, hvordan min mor var før sygdommen

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce

Seneste podcasts

Annonce
Annonce
Helsingør

Hooligans hærger gaderne efter FC Helsingørs kampe: - De er høje på stoffer og dyrker en voldskultur

Helsingør For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Helsingør: Villa solgt for over 10 millioner

Helsingør

Drengene fra Vapnagård laver opfindelse 15 år for tidligt: Nu vinder de helt særlig pris

Erhverv

Årligt kræmmermarked oplever store udfordringer trods rekord-lørdag: - Vi bløder for fuld smadder

Løvkvist: Nu går Mette Frederiksen benhårdt efter at klæde  Ellemann af inden valget

Erhverv

Abekopper sender aktie på himmelflugt: Kvistgård-virksomhed stiger syv milliarder i værdi

Erhverv For abonnenter

Lovændring rev benene væk under livsværk: Nu følger Pernille drømmen og åbner delikat butik i hjertet af Helsingør

Han kan stege din bøf: Verdensmester rejser ud og griller for kunderne

Helsingør

Efter tre måneder får Andreas et møde med Kiær: Derfor er hun den, han allerhelst vil mødes med

For abonnenter

Meningsmager Gitte Seeberg: Vi vil ikke være til grin for vores egne penge, kære politikere - hvorfor koster benzin dobbelt så meget herhjemme som i USA?

Helsingør

Verdens bedste sosu'er: Personalet på Montebello

Erhverv For abonnenter

Byens bedste restaurant er en kantine: - Gæsterne vil hellere spise her end ude i byen

Helsingør

Over 10.000 familier har bedt om hjælp: Mai og Rebekka håber at komme på ferie i år

Annonce