Annonce
Helsingør

Jorden under Hestemøllestræde gemte på en sjældenhed

Museum Nordsjælland er i fuld gang med udgravningen i Hestemøllestræde inden den planlagte renovering af gaden. Foto: Lars Johannessen.
Under udgravningen af Hestemøllestræde har Museum Nordsjælland fundet en samling sjældne perler fra den sene middelalder, som formodes at stamme fra Karmeliterklosterets tiggermunke.

HELSINGØR: Hestemøllestræde er på vej til at få den helt store ‘makeover’ med ny belægning og beplantning, og i samme ombæring skal området klimasikres, så regnvand fra bygningernes tage finder vej til ledningsnettet.

Men inden anlægs- og renoveringsarbejdet for alvor kan gå i gang, har arkæologer fra Museum Nordsjælland været i gang med spade og skovl for at undersøge jordlagene fra 14- og 1500-tallet under den historiske gade, der rummer nogle af Helsingørs ældste og mest bevaringsværdige bygninger.

Og der viste sig at være gevinst. Arkæologerne har fundet ni glas-, ben- og ravperler, som formodes at stamme fra en bedekæde - en såkaldt rosenkrans - der har været båret af en af de tiggermunke, der var tilknyttet Karmeliterklosteret.

De ni glas-, ben-, og ravperler formodes at stamme fra en bedekæde, som de såkaldte tiggermunke ved Karmeliterklostret bar. Foto: Lars Johannessen

Det er det første fund af sin art i Helsingør, fortæller museumsinspektør Kjartan Langsted, der er leder af udgravningen i Hestemøllestræde.

- Det er meget sjældent, at vi finder den slags perler, som især blev brugt af munke i slutningen af middelalderen. Og det er første gang, at vi har fundet dem i Helsingør, så det er lidt specielt, siger Kjartan Langsted.

Annonce

Hellige perler

Fundstedet ligger omkring tyve meter fra Karmeliterklosteret, som blev opført af tiggermunkene - også kaldet hvidebrødre - i perioden fra 1430 til 1500. Tiggermunkene kom til Danmark på foranledning af kong Erik af Pommern, der skænkede dem byggegrunden i Helsingør.

Fakta: Tiggermunke i Helsingør

Tiggermunke er medlemmer af religiøse ordener, som har aflagt løfte om fattigdom og givet afkald på personlig ejendom. Tiggermunke findes i kristendommen, hinduismen og buddhismen.

De skulle forsørge sig ved eget arbejde og de troendes velgørenhed.

Blandt munkene var det almindeligt at være perle-bedekæder - de såkaldte rosenkranse.

Karmeliterne - en af de fire store tiggerordener - havde sit nordiske hovedsæde i Helsingør. Deres kloster, Karmeliterklosteret (Vor Frue Kloster), er den bedst bevarede klosterbygning i Norden.

Da det blandt disse munke var almindeligt at bære bedekæder, har Museum Nordsjælland derfor en teori om, at perlerne stammer herfra.

- Vi ved, at tiggermunkene har spillet en stor rolle i Helsingør i 1400-tallet, så det er nærliggende, at det er en rosenkrans, der er gået i stykker, som vi har fundet, siger museumsinspektøren.

Udover perlerne har arkæologerne fundet en smedje fra begyndelsen af 1400-tallet. Foto: Lars Johannessen.

Han tilføjer, at det er oplagt, at perlerne kan udstilles i et samarbejde med Helsingør Bymuseum.

Det er dog ikke de eneste historiske fund, som arkæologerne har gjort. Kjartan Langsted fortæller, at de i øjeblikket er ved at udgrave resterne af en smedje fra begyndelsen af 1400-tallet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce