Annonce
Helsingør

Kære allesammen:  Husk at være stolte i fællesskab

Helsingør Gymnasiumtranslokation 2021. Foto: Claus Kjærsgaard
Rektor Claus Ellekær Sommer-Madsens tale ved translokationen på Helsingør Gymnasium

Kære alle sammen,

Velkommen til HG - og en særlig velkomst til årets studenter.

I år fejrer vi 188 nybagte studenter.

Annonce

Dimissionsdagen er den helt store festdag på HG - og vi glæder os til at holde årets mest betydningsfulde fest.

Igen i år bliver festen anderledes end vi traditionelt gør det her på HG. Det gør ikke dagen mindre vigtig.

Faktisk tværtimod.

I har på første hånd mange erfaringer med, at det man som elev på HG kunne have en berettiget forventning om, ikke blev som I troede.

Men jeg synes, at I også har vist, at selvom I har gennemført halvdelen af jeres gymnasieuddannelse i en undtagelsernes verden, så har I holdt fast i det I tror på, og det, der giver jer mening og værdi.

I har med jeres vedholdenhed og ansvarlighed vist, at I under ekstreme vilkår har den faglige viden og ambition, der skal til for, at I kan uddanne jer videre.

I tilgift til jeres faglighed har I også taget en uddannelse, der med det sidste års ballast mere end nogensinde giver jer forudsætningerne for at navigere i en stadigt mere modsætningsfyldt og helt fantastisk verden.


Vores velfungerende danske demokrati har vi alle sammen taget for givet, men udviklingen under den politiske, administrative håndtering af COVID-19 epidemien har medført, at vi alle skal være lidt mere opmærksomme på forhold, vi tidligere har taget for givet.


I dette undtagelsernes år to starter I helt som vanligt for årets studenter med vogntur, fester og - lidt senere - tømmermænd, og jeg tror, at I vil vil få en helt forrygende sommer, selvom festivalerne er aflyst.

Alt dette har I stået igennem sammen, men samtidig er I som klasser også helt forskellige, og nu vil jeg fortælle, hvad I klasser hver især har vist os alle.

Nu starter den store tour de force udi taler til klasserne:

Om 3c kan man sige meget, men 3c er også en musikklasse. Der har været et utal af veldisponerede indslag på morgensamlinger og ved festlige lejligheder, og mærkeligt nok har 3c’s bidrag nærmest taget til i antal og kvalitet under coronanedlukningen.

3c har altid bibragt undertegnede en oplevelse af afslappet loungestemning iblandet et godt humør og et strejf af coolness.

3c får ros af deres lærere for at være en god klasse, men nu har jeg jo læst deres selvfortælling i blå bog og har haft fornøjelsen af tale med en del elever i 3c - og selvom det har været fornøjeligt, er der ikke overraskende et stykke vej fra det noget idealiserede billede af 3c, som lærerne beskriver og de andre virkeligheder.

Jeg glæder mig til at opleve, at 3c mindsker den afstand i de kommende år. Så er der kun få grænser. 3c, I kan, når I vil.

3r er en sammensat klasse. Måske den klasse med størst gennemtræk blandt dette års afgangsklasser.

Kært barn har jo mange navne, og 3r kunne beskrives som HEA-klassen, slagger-klassen eller klassen, som lærerne både holder af og synes er mildt udfordrende.

Som jeres lærere skriver om jer: I har aldrig været dårlige, men til tider har vores optimisme kunnet ligge på et ret lille sted.

Rektor har med tilfredshed kunnet notere sig en udvikling i særligt 3.g, hvor flere af jeres lærere har fundet optimismen på jeres vegne, og hvor I med jeres faglige og sociale udvikling har flyttet jer utroligt langt.

Måske Frejas citat fra blå bog indrammer det godt: “Det er altid de fester, man ikke gad til, der ender med at være de sjoveste…”

3r, vi har aldrig tvivlet på jeres potentiale.

Unavngivne lærere i 3s udtaler om 3s:

“3s er mestre i at udfordre deres lærere, især pædagogisk, og det er aldrig kedeligt at undervise dem.” En anden lærer udtaler: “3s har været en fornøjelse at undervise - ikke så meget pga. deres fine faglighed, men faktisk bare fordi de har været og er godt selskab. Jeg føler, at jeg har undervist dem i evigheder (de var så unge, umodne og larmende i 1g, at flere af os lærere seriøst havde lyst til at skifte dem ud/ønske en anden klasse), men alligevel sidder deres lærere her på randen af afsked med en følelse af, at tiden med klassen har været alt for kort.”

Set udefra har 3s virket som heterogen enhed, der på trods af ret store forskelligheder, rigtig mange piger og lidt for meget fravær alligevel har fundet hinanden og deres lærere i hyggeligt rum, hvor 3s også har lært noget om det faglige. 3s, I skaber god stemning og lærer os alle noget på vejen til den fest, der også finder sted i hverdagen.

Om 3t skriver en her i talen anonymiseret lærer i den blå bog: “I minder på mange måder om alle andre klasser på HG og så alligevel slet ikke. Ligheder finder man, når det kommer til jeres gode humør, jeres ungdomssnak og jeres mange køb på McD., men så kommer vi til det med lektielæsningen, fraværet, fraværet og fraværet. Det kan være, at jeg skal til at pakke tingene lidt ind nu, men det ligner mig dårligt, det ved I”.

Og her kan rektor roligt sige, at 3t har fyldt en del på de forsømmelsesmøder, vi har haft gennem jeres tre år.

Det har ført til en del disciplinære samtaler - og nogle gange til sanktioner - men som jeres dansklærer Anne også skriver til jer, så skal I huske på, at jeres studenterhue ikke er kommet til jer uden kamp.

Måske I tager det med videre, at I kan nå længere end I tror på nuværende tidspunkt. 3t, I kan godt med jeres gode humør og gerne endnu mere vedholdenhed.

3u er en papagøjeklasse med elev- og mennesketyper af enhver art. Klassen er til trods for mange forskelligheder præget et stærkt fællesskab - og jeres lærere har sat pris på selskabet i og uden for timerne. Det meste af tiden...

Jeg havde sammen med vicerektor Claus selv fornøjelsen af at undervise halvdelen af 3u i 1.g i samfundsfag C, men vi var slidt op efter 1 år.

Så stor respekt herfra til jeres lærere gennem alle 3 år.

Jeg har læst i den blå bog, at Mikkel Emil og Claus Røder har forudsagt jeres fremtid og jeg kan se, at 3u med en skønsom blanding af fællesskab og forskellighed vil gøre indtryk på verden uden for HG i de kommende år. 3u, vi ved, at I kan og derfor glæder vi os til at se, hvad I driver det til derude.

3v er HG’s største og tilsyneladende mest tavse afgangsklasse.

Det skulle man ikke tro, når man møder dem i forskellige sammenhænge, men med et citat fra en jeres lærere: “Thank god for fremlæggelser i ..., således fandt læreren ud af, at 3v faktisk læser ret mange lektier og skriver pænt mange noter - måske særligt pigerne.

Drengene bruger mest tid på at fortælle jokes, flexe muskler og sætte håret.

Faktisk kommer jeg til at savne dem ret så meget!

CBS bliver et bedre sted at blive klog på, når eleverne fra 3v ankommer - det kan kun blive hyggeligt og flittigt i dagtimerne og festligt og larmende i nattemørket”.

Og så tilgiver vi udvalgte elever i 3v, at de på trods af deres samfundsfagslærer store indsats, endnu ikke er helt dannede ift. klubtilhørsforhold i dansk fodbold. Husk på ordene på rektors dør - Supra Societatem Nemo - og find lyset. 3v, I var lidt stille i starten, men vi ved nu, at I kan, kan larme og give den gas.

“Vær søde ved nørderne, de bliver din chef en dag" står der om 3x i den blå bog.

En anden lærer skriver:

“Det passer altså bare på 3x!

Den mest woke klasse på hele HG, de redder hele klimaet og får den ligestilling på plads, mens de laver 12-taller på stribe og planlægger deres fremtid. Man fristes til at sige - mens de planlægger at overtage verdensherredømmet, for det kommer de nok til.

Bare irriterende for ligestillingen, at klassens 7 drenge (eller hvor mange de nu er) kunne smadre alle pigerne (og deres lærer) fuldstændig overlegent i rundbold...

Nå ja, og så er det jo klassen, der vinder alle skolens konkurrencer, inklusiv bedste test-tid (så vidt jeg ved) - en konkurrence, der nok er meget sigende for hele 3.g-årgangens gymnasietid.” 3x, I styrer for vildt.

3z er tilsyneladende en god klasse. De får gode karakterer og har samlet set et begrænset fravær.

Lærerne er også glade for at undervise 3z.

Sagt af en lærer, der ønsker at være anonym: “3z har altid ja-hatten på. Når man som lærer vil prøve noget nyt er de altid med og de fantastiske til at samarbejde - de fleste af dem…”

En anden lærer siger det på følgende måde:

“Når man nævner 3.z på lærerværelset kan man se smilene brede sig blandt deres lærere, for 3.z er altid en fornøjelse at undervise.

I 3.z kan de meget andet end at tale om fotosyntese, aktionspotentialer og kovalente bindinger. De kan fx også finde ud af at imponere med deres viden om islam og hinduisme og over halvdelen af eleverne i klassen fik 12 i religion i 2.g.

Vi kommer til at savne sjove, skøre og dygtige 3.z - men håber nu at tage volleymesterskabet tilbage til lærerne

Da rektor så undrende spurgte ind til, hvorfor klassen var så gode til at præstere og samarbejde var svaret, at eleverne 3z har været og vist fortsat er kærester på kryds og tværs.

Det kan jo egentlig godt forklare de gode præstationer og samarbejdsrelationer. 3z, der må være tale om en særlig z-faktor, der gør jer til lige præcis det, I er, 3z.

Som jeg tidligere sagde, så har jeres tid på HG været præget af undtagelser, afvigelser og i perioder manglen på en meningsfuld hverdag.

COVID-19 epidemien har påvirket os alle i stort og småt.

På samfundsniveau har vi oplevet voldsomme indgreb i vores personlige frihed, og på det mere personlige plan har mange oplevet en mere afgrænset udgave af det normale liv.

Og hvad har vi så lært af de voldsomt ændrede vilkår for vores tilværelse, som COVID-19 epidemien har medført?

Vores velfungerende danske demokrati har vi alle sammen taget for givet, men udviklingen under den politiske, administrative håndtering af COVID-19 epidemien har medført, at vi alle skal være lidt mere opmærksomme på forhold, vi tidligere har taget for givet.

Set fra min stol har statsmagten vist sig utrolig effektiv i forhold til at håndtere den sundhedstrussel, vi har stået over for det sidste års tid. Sammenholdt med, at størstedelen af den danske befolkning har været utroligt dygtige til at følge myndighedernes anbefalinger - det gælder ikke mindst jer her i salen - har håndteringen af den sundhedsmæssige krise demonstreret en meget høj kapacitet ift., at vi som samfund kan klare os godt igennem kriser.

Det er til gengæld bekymrende, at vores repræsentative demokrati under indtryk af sundhedskrisen mistede noget af den kontrollerende rolle i forhold til regeringen og statens udøvelse af magt.


På den ene side accepterer de fleste danskere i dag tidligere afvigelser som homoseksualitet, skilsmisser eller sex før ægteskabet. På den anden side er der en lang række af krav om bestemte udseender, uddannelser og levemåder, man skal leve op til, hvis man vil være normal.


Her vil jeg have tillid til, at I med den demokratiske dannelse, som I har med fra HG, kan bidrage til, at vi fortsat værner om vores demokrati og det særligt i de perioder, hvor det er svært.

På det mere menneskelige plan har særligt foråret og sommeren 2021 været karakteriseret af en fælles stræben efter at genvinde normaliteten og en helt grundlæggende værdsættelse af det normale.

Det har været helt fantastisk at opleve jer genindtage HG med al jeres glæde, engagement og nysgerrighed.

Og selvom hverdagen ikke er blevet normal - hvornår er den i øvrigt det? - så vil jeg takke jer for jeres ansvarlighed over for jer selv og de andre.

Som samlet fællesskab har I ikke i alle sammenhænge opført jer perfekt, men jeg kan med sindsro sige, at I har håndteret den nuværende situation meget bedre end jeg (og måske også jeres forældre?) ville have gjort i jeres alder.


Jeg håber og tror på, at I her på HG har lært, at I frem for at søge det normale, i højere grad skal værdsætte, at livet er fyldt med mangfoldighed, forskellighed og en lang række vilkår. I jo netop forskellige - som individer og klasser - og det er en af grundene til, at I har gjort et stort indtryk på os her på HG.


Men nu er det normale - måske også det perfekte - ikke en entydig positiv ting.

Den norske sociolog Thomas Hylland Eriksen har forsket i blandt andet normalitet og beskriver den modsatrettede tendens, hvor vi ift. normalitet frisættes og bindes på samme tid.

Om forholdet mellem frisættelse og stærkere bindinger siger Thomas Hylland Eriksen:

“På den ene side accepterer de fleste danskere i dag tidligere afvigelser som homoseksualitet, skilsmisser eller sex før ægteskabet. På den anden side er der en lang række af krav om bestemte udseender, uddannelser og levemåder, man skal leve op til, hvis man vil være normal.”

Jeg håber og tror på, at I her på HG har lært, at I frem for at søge det normale, i højere grad skal værdsætte, at livet er fyldt med mangfoldighed, forskellighed og en lang række vilkår.

I jo netop forskellige - som individer og klasser - og det er en af grundene til, at I har gjort et stort indtryk på os her på HG.

Jeg håber og tror også på, at I her på HG har lært, at vilkårene er med os fra vores fødsel. Hvem ønsker ikke engang imellem, at man havde valgt nogle lidt bedre forældre…

Om vilkårene siger en af de centrale filosoffer i dagens Danmark, Svend Brinkmann:

“Skæbnen er alt det i livet, der ikke er op til os selv – og det er meget. Hvem er vores forældre? Hvor og hvornår vokser vi op? Storpolitikken omkring os; de folk, vi møder; tilfældigheder, uheld og lykketræf, der rammer os, ikke mindst tidligt i livet, hvor vi endnu ikke helt er blevet voksne, ansvarlige mennesker”

Jeg tror, at det er centralt, at vi alle husker på, at

-vores liv er fyldt med vilkår og relationer, vi er født ind i, og

-vi kan og skal ikke alt i denne verden

Hvis vi kan det - altså forstå vores kontekst og dens betydning - så bliver der rum for, at vi kan drage omsorg for hinanden, når vi er uperfekte.

Det er stadigvæk menneskeligt at fejle, og med en forståelse for jeres vilkår bliver det i mindre grad vores egen skyld, når vi fejler.

Jeg kan trøste jer med, at

-I ikke er normale

-I både er frisatte og bundne

-I både er uperfekte og fantastiske

-og at I alle har muligheden for at opdage hverdagens magi

Hverdagens magi er noget af det, jeg personligt har savnet mest under det sidste undtagelsernes år.

Og her kan et par citater af en af mine yndlingspoeter, Dan Turell, sige det langt bedre end mig:

“Jeg holder af hverdagen

Mest af alt holder jeg af hverdagen

Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt

der alligevel ikke er helt så kendt

Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter

…..

Jeg holder af hverdagen

Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera

Det skal til

med alle sine efterladte slagger

Så meget usagt og tilnærmelsesvist

vævende og hængende i luften bagefter

Som en art psykiske tømmermænd

Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere -

Fint nok med fester! Al plads for euforien!

Lad de tusinde perler boble!

Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig

i hvilens og hverdagens seng

til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt

Jeg holder af hverdagen

Jeg er vild med den

Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen

Jeg holder stinkende meget af hverdagen”

Nu slutter jeres skæbnebestemte, næsten normale og alligevel afvigende hverdag på HG.

Min tale til jer ved at være til vejs ende.

Når I lige om lidt går ud af døren vil jeg bede jer om følgende:

●vær stolte - og husk at være stolte i fællesskab

●drøm - og drøm gerne stort og sammen med andre.

●vær modige - og husk at kun, når man er bange eller frygter noget, kan man vise mod.

●vis verden, hvad I har lært og gør en forskel for jer selv og for alle os andre.

●Kort sagt: Vis verden, at I er dannede.

Vi er stolte af jer, og vi vil savne jer her på HG.

Hjerteligt tillykke med studentereksamen!

Annonce
Espergærde For abonnenter

Efter voldsomt overfald på elev i Espergærde: Sådan vil skolen håndtere sagen

Danmark

Mandagens coronatal: 333 nye smittetilfælde - flere indlagte på sygehusene

Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

Medaljer til to stærke kvinder: Birgit og Lillian fik flot hæder

Espergærde For abonnenter

Espergensere vil undgå kloak-bøvl: - Bør ikke være den enkelte borger, der skal stå for det

Helsingør

Nu er politiet inddraget i sag om vold på Tibberupskolen

Navne For abonnenter

Lægerne kunne ikke stille noget op: Ole brugte den sidste tid på at skrive "dagbog" om sit liv til børnebørnene

Helsingør

Så du den også? - Mystisk 'kampvogn' spottet ved lokal skole

Espergærde For abonnenter

Bilister holder på cykelstien og parkerer ulovligt i sidegader: Nu kommer skole med opråb til forældre

Navne For abonnenter

Mindeord: Farvel til en helt særlig jazzmusiker

Forbrug

Tilbud onsdag aften: Du får ekstra 50 procent rabat på datovarer i supermarkeder

Danmark

Mormor advarer om trend på TikTok: Barnebarn svært forbrændt af stikflamme fra brandfarlig leg med spraydåse

Navne For abonnenter

De fleste har dette mirakel i køkkenet: Far og datter har brugt et år ved komfuret

Debat For abonnenter

Ulovlig moske: Muslimer svigter ved ikke at deltage i samtalen

Navne

Præsten er for længst steget ned fra piedestalen: - Det vigtigste er at være vedkommende for de unge

Annonce