Annonce
Helsingør

Køreplanerne op i Folketinget

Dette søjlegram skulle fortælle Movias bestyrelse, hvorfor man hellere måtte afskaffe den trykte køreplan. Halvdelen af busserne kommer jo ikke til tiden.

Movias bestyrelse bliver presset fra alle sider til at se på sagen igen. De store oversigtskort røg med i den digitale omstilling.

Transport: Det var en enig Movia-bestyrelse bestående af borgmestre øst for Storebælt, der den 31. oktober 2018 sagde ja til at "forenkle" den trykte trafikinformation på de 14.500 stoppesteder.

Men presset stiger mod beslutningen nu, hvor den er effektueret overalt på Sjælland og Lolland-Falster, og nu rejses den også i Folketinget fra flere sider. En efter en giver borgmestrene udtryk for, at de hellere må tage sagen op på det næste bestyrelsesmøde.

Annonce

Huller i mobilnettet

Movia-bestyrelsen havde sagen på dagsordenen allerede i september, men her blev den udsat, fordi der var bekymring for mobildækningen på landet. Nu skal man jo have en mobiltelefon for at finde ud af, hvordan bussen kører.

Movia fik hurtigt indkredset 48 stoppesteder med dårlig dækning, og de fik så lov til at beholde deres trykte opslag. Herefter kørte sagen igennem på oktobermødet, kun med det ene forbehold, "at kommuner i en overgangsperiode på maksimalt to år kan opsætte analog trafikinformation på stoppesteder med kommunen som afsender."

Annonce

Væk med de store kort

I dag kan Helsingør Dagblad afsløre, at det ikke alene er de trykte køreplaner, der er forsvundet. Movia har også fjernet alle de store oversigtskort i læskurene. Her kunne man ellers bruge ventetiden til at stå og studere bussernes ruter i lokalområdet, men også den mulighed er væk nu. Det har overhovedet ikke været inde i debatten i pressen - før nu.

Hvis vi journalister ellers havde gjort os den ulejlighed at følge med i Movias tunge mødedagsordener, kunne vi have opdaget det allerede i september. Her står det faktisk sort på hvidt.

Annonce

Det er "forenkling"

Borgmestrene fik sagen serveret under overskriften "Godkendelse af plan for forenkling af information ved stoppestederne" står der, at "de trykte opslag ved stoppestederne forenkles, så de giver grundlæggende oplysninger om buslinjerne og vejleder passagererne til at bruge mobiltelefonen til at få køreplansinformation, herunder oplysninger om afgangstider, ændringer m.m."

Dette præciseres nærmere ved, at "De trykte opslag ved stoppestederne med visning af kort med takstzoner ved stoppesteder og oversigtskort i læskærme fjernes."

Annonce

Kommuner i kort snor

Med denne meget korte og præcise information blev sagen fremlagt til beslutning, og så var det, at borgmestrene godt lige ville være sikre på, at der nu er dækning til mobiltelefonerne ved alle stoppesteder, "ligesom der ønskes en

belysning af, om der kan gennemføres en model for, at kommuner og regioner kan tilkøbe trykt information."

Denne sidste tilføjelse var man ikke glade for i Movias administration.

"Det er vigtigt for passagerernes forventningsdannelse, at Movia i DOT arbejder for ensartethed i trafikinformationen. Movias administration vil på den baggrund derfor ikke anbefale en løsning, hvor kommuner kan tilkøbe analog trafikinformation på stoppesteder." I stedet anviser Movia, at kommunerne kan tilkøbe "en stærk digital løsning" med digital nedtælling til næste bus.

Annonce

Busserne er forsinkede

For yderligere at argumentere for, at den digitale information helt skal afløse den trykte, fremlagde man det gule søjlediagram vist her på siden. Det dokumenterer, at halvdelen af busserne ikke kommer til tiden, hvorfor det er rigtig skidt at fortælle kunderne, hvornår de skulle være kommet.

Figuren viser dog også, at det først er inden for de sidste 5-10 minutter før forventet ankomst, at man kan regne med den digitale prognose. Og det endte da også med, at borgmestrene i bestyrelsen fik deres to års mulighed for selv at betale for at beholde kort og køreplaner.

Annonce

De var forberedt

Der kommer altid protester, når man indfører nye ting, og det har Movia stor erfaring med. I sagsfremstillingen skriver administrationen, at "særligt Forbrugerrådet vil udtrykke kritik" med henvisning til, at ikke alle har pc og smartphone... "Passagerpulsen ønsker både trykt og digital information."

Her henviser Movia til tal fra Danmarks Statistik: 94 procent af danskerne er online dagligt, heraf 81 procent flere gange om dagen.

Desuden viser Movias egne undersøgelser, at 70 procent af passagerne aldrig eller kun i sjældne tilfælde bruger stoppestedstavlen eller zonekortet, og selv på på stoppesteder uden digital information er det under halvdelen af passagererne, der engang imellem eller ofte bruger stoppestedstavlen. Når de gør det, er det mest for at blive bekræftet i, hvad de allerede ved.

Annonce

Anderledes for tog

Således oplyst blev beslutningen alså truffet i Movias bestyrelse den 31. oktober. Her gjorde man samtidig opmærksom på, at EU beskytter mod tilsvarende "forenklinger" hos Lokaltog. Der er nemlig et særligt regelsæt for

bevægelseshæmmede brugere om, at de har ret til at få vist afgangstider på stationerne, enten tryk eller skærm i en højde, der passer til kørestolsbrugere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Klumme: Kendis kender…

Annonce