Annonce
Danmark

Kong Erik af Pommern: Indførte Øresundstolden med København som første kongelig residensstad

Jørgen D. Siemonsen
Annonce

I år er det omkring 600 år siden, Kong Erik af Pommern gjorde København til kongelig residensstad og dermed de facto lagde grunden til Danmarks “hovedstad”.

Erik blev kongekronet i Kalmar 1397 og sad som regent i 42 år til sin afsættelse i 1439. Han er dermed den femte længst siddende regent efter bl.a. Christian IV (60 år) og Dronning Margrethe II, der næste år kan fejre 50 års regeringsjubilæum.

Kong Erik hører utvivlsomt til en af danmarkshistoriens mest betydelige - men også “aparte” - konger: Regent over det vældige Kalmarunionsrige: Danmark, Sverige, Norge og drotten, som dristigt og fremsynet anno 1429 indførte "pengemaskinen" Øresundstolden , der frem til 1857 holdt Kongerigets finanser “kørende” i 428 år.

Erik var født i Pommern og døde sammesteds i 1459 afsat og udstødt af det rige, han ellers på mange måder havde tjent på så fortrinlig vis i 42 år. Skarpkantet og sær, som han var, endte Erik sin "royale" karriere som sørøverkonge med residens på Gotland.

Kong Erik kom til verden 1382 og blev som 5-årig adopteret af “Fuldmægtig Frue” Rigsformynder Margrethe (1353-1412), da hendes eneste søn Olaf III døde kun 17 år gammel i 1387. I 1397 lykkedes det Margrethe at få den nu 15-årige Erik kronet som konge af Danmark, Norge og Sverige i Kalmar. Dermed var Kalmarunionen under dansk styre en realitet og Erik regent over det største rige nogensinde i danmarkshistorien: Foruden de nævnte tre lande var også disse lydstater og såkaldte skatlande: Grønland, Svalbard, Island, Færøerne, Shetlands - og Orkneyøerne, adskillige skotske østater samt Finland og andre dele af Baltikum under svensk overherredømme.

Den danske kongemagt kom dermed til at herske over et mægtigt rige på over tre millioner km2 med betydelig kontrol over søfart og handel i Østersøen, Nordsøen og Nordatlanten. Verdens ældste kongerige var på ny blevet en europæisk stormagt efter adskillige op- og nedture siden Knud den Stores "Nordsøimperium" bestående af Danmark, England og Norge fra 1018-35.

Kong Erik havde allerede i 1416 “overtaget” Københavns Slot fra den navnkundige Roskildesbisp Jens Lodehat og fra 1421 gjort København til sin fortrukne residensby. Erik gav i 1422 København en række særlige handelsprivilegier. Købstad blev København dog allerede i 1254. Med dette udgangspunkt følte Kong Erik sig nu godt rustet til med ildhu at vende sig mod Hansaens tiltagende handelsdominans i Østersøen: Strategien var at befæste og øge kontrollen over Øresund, som var langt den vigtigste sejlrute til og fra Østersøen. Efter befæstningen af København påbegyndte Erik således opførelsen af borgen "Ørekrog" - eller Krogen - Kronborgs forgænger ved Helsingør, som dengang kun var ret ubetydeligt færgeleje og først fik købstadsstatus i 1426.

Samtidig "opgraderedes” Erik Menveds borg " Kernen" i Helsingborg til et af Rigets mægtigste fæstningsanlæg. Øresunds strategiske ind- og udsejling var nu totalt bevogtet og kontrolleret af Kong Erik, som tillige anlagde Landskrona og befæstede Malmø med svære stenmure og bastioner.

Begge sider af Øresund og ikke mindst det smalleste overfartssted mellem Krogen og Kernen var således rustet til "tænderne", da Hansaens angreb på København med en stor krigsflåde kom første gang i 1427. Slaget endte med en stor dansk sejr. Hansaen forsøgte sig med endnu et flådeangreb i 1428 - dog atter med Erik som sejrherre. Befæstningen af Øresunds kyster og krigene havde imidlertid været særdeles kostbare og drænet statskassen. Tilmed havde indtægterne fra de store sildemarkeder ved Dragør, Skanør, Falsterbo og Bornholm været vigende op gennem det 14. århundrede, og Riget fattedes penge.

Her indså Kong Erik snart, at netop Øresundstrafikken frembød den ideelle løsning: Kontrollen med "porten" til Baltikum mellem Helsingør-Helsingborg skulle omsættes til kontante indtægter: Øresundstolden blev officielt indført i 1429 og Danmarks første succesrige "betalingsring" en realitet gennem de næste 428 år.

Det anslås, at tolden - som var en afgift på passerende skibe ind og ud af Øresund - på sit højdepunkt finansierede op mod en fjerdedel af Rigets statsbudget. En international forskergruppe har på baggrund af Sundtoldregnskaberne beregnet, at der i 360 årsperioden 1497-1857 blev opkrævet told på over 56 mill. rigsdaler af omtrent 1,8 millioner skibspassager. Omregnet til nutidsværdi svarer det til kumulerede statsindtægter på 150 -200 mia kroner for hele toldens 428 års levetid.

Ved Øresundstoldens ophævelse i 1857 modtog Danmark i henhold til en international afløsningstraktat en engangserstatning på 33,5 mill. rigsdaler. I den anledning påtog C.F. Tietgen sig at løse hovedparten af de dermed forbundne internationale banktransaktioner. Og Danmarks første rigtige forretningsbank Privatbanken fik dermed en flyvende start i 1857.

Øresundstoldens indførelse i 1429 markerede kulminationen på Eriks regeringsperiode over det vidtstrakte Kalmarunionsrige. I midlertid blev Erik af Rigsrådet afsat 1439 som dansk konge og afløst af sin nevø Christoffer III af Bayern (1440-48). Erik ernærede sig herefter som piratkonge fra Gotland frem til 1449, hvor han blev tvunget til at overgive sin sørøverrede "Visborg" til Christian I (1448-81).

Anno 1459 døde han 77 år gammel ensom og forladt i sit fødeland og ligger i dag næsten ubemærket af eftertiden begravet i krypten foran alteret i Rügenwaldes Mariakirke - i dag i byen Darlowo i Polen.

Helsingør - Eriks "kæledægge" - har dog ved en privat indsamling i 1920'erne skænket Kong Erik af Pommerns et varigt monument i form af en statue og mindebrønd opsat på Axeltorv af Einar Utzon-Frank i 1926 med Eriks valgsprog indgraveret. “ Mit Haab Står til Havet “

Ja - “Belthavet” alias Østersøen og Øresundstolden havde i sandhed gjort Danmark til en betydelig sømagt og København til kongerigets ubestridt “første by”. Officielt dog først regnet som hovedstad fra 1443 under Erik af Pommerns nevø: Christoffer af Bayern.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Helsingør

TV-serie fik Linisha til at flytte til Helsingør: - Det er verdens bedste beslutning

Annonce