Annonce
Helsingør

Kronik: Hjemløse gjort tavse i Helsingør

Mange mennesker deltog i torsdag aftens debat om hjemløses situation i Helsingør. (Foto: Torben Sørensen).
Annonce

Helsingør Bibliotek afholder en debataften på torsdag den 8.4.2018 om hjemløse i Helsingør og generelt om hjemløshed. Det var oprindeligt mig, som i efteråret 2017 tog kontakt til en bibliotekar (Daniel) på Kulturværftet for at høre, om man som hjemløs kunne få stillet lokaler på biblioteket til rådighed for at få sat en debat i gang om os hjemløse. Sammen med en anden hjemløs/udsat ønskede vi selv at få skabt en debat om hjemløse i Helsingør, som netop skulle sætte fokus på hjemløses rettigheder. Jeg undrede mig bla. over, hvor ansvaret for hjemløse lå i Helsingør Kommune. Når jeg spurgte om, hvem der havde ansvaret for hjemløse i kommunen, så var der 3 centerchefer, som pegede på hinanden (Jobcenterchefen, Centerchefen for Borgerservice og Centerchefen for Særlig Social Indsats).

Bibliotekaren vendte hurtigt tilbage til mig med et positivt svar, og vi hjemløse gik straks i gang med at planlægge debataftenen, hvor vi netop ikke ønskede repræsentanter fra herbergerne, men derimod folk fra hjemløseorganisationen SAND, forskere med viden om hjemløse og jurister der har skrevet den del af sociallovgivningen, som omfatter hjemløse.

Men pludselig havde Helsingør Bibliotek overtaget opgaven fra os hjemløse, og vi blev slet ikke involveret i arrangementet. Det var alene biblioteket, som sammensatte et program med et panel, som bestod af lederen fra herberget Stubben Anette Lauritzen (drevet af Kirkens Korshær), leder af Rusmiddelcentret, Lotte Kragelund, formand for Udsatterådet, Bente Borg Donkin, SF og mig som hjemløs. Imidlertid fik jeg besked pr. telefon den 31.1.2018, at jeg var skiftet ud i panelet med lederen af Frelsens Hærs herberg Ib Worm. Jeg fik ingen begrundelse fra den bibliotekar, som havde overtaget planlægningen af programmet. Det er meget ubehageligt at hjemløse ikke får mulighed for at komme til orde i den offentlige debat og selv sætte dagsordenen for, hvordan hjemløse bliver opfattet og behandlet af samfundet - vi er en forskelligartet gruppe med det fælles problem, at vi mangler et hjem. Nu er det alene biblioteket, som har sat dagsordenen for debataftenen uden involvering af os hjemløse, som oprindeligt tog initiativ til debatten. Vi havde helt andre hensigter med debatten end at fremhæve herbergernes og misbrugscentrenes arbejde med hjemløse. Det bliver nu en helt traditionel debataften om hjemløse i stedet for den debat, vi hjemløse tog initiativ til, hvor vi ønskede en debat med kritik af de fejl herbergerne, kommunen og misbrugscentrene begår mod hjemløse.

Vi ønskede bl.a. at få følgende debatter i gang:

Vi undrede os over, at mange af byens hjemløse ikke havde fået udarbejdet handlingsplaner, som vi har krav på ifølge Servicelovens §141. Det var netop daværende socialminister Benedikte Kiær, Konservative, som var med til at iværksætte initiativer i forhold til at hjælpe hjemløse. Men loven gælder åbenbart ikke længere, nu hvor hun er blevet borgmester.

Vi hjemløse var også kritiske overfor de tilbud, kommunen henviste til, såsom herberger og campingpladser. Flere hjemløse kritiserede bl.a., at de oplevede, at lederne af herbergerne arbejdede tæt sammen med Jobcentret, og at deres sagsbehandler derigennem kunne kontrollere den hjemløse. På campingpladserne er man også meget udsat og overladt til den gode vilje hos campingledelsen, ligesom man ikke må have adresse på campingpladsen og derfor ikke kan modtage post m.v. Campingpladsen kan uden varsel smide den hjemløse på porten. Det er sket flere gange. Jeg har oplevet rigtig dårlig trivsel blandt de hjemløse på den campingplads, vi boede på i 8 måneder.

Endnu engang må vi konstatere, at hjemløse ikke bliver behandlet som mennesker med følelser og rettigheder, men tværtom som objekter uden følelser og uden rettigheder. Hjemløse bliver betragtet som sølle uden vilje til et andet liv. Desværre er herbergerne med til at fastlåse hjemløse i hjemløshed, og kommunens sagsbehandlere er helt skakmat i forhold til de regler, som kunne hjælpe os ud af hjemløshed. Den debat kommer nu ikke på banen til debatmødet.

Kort om mig og min søn og vores hjemløshed:

Jeg har været hjemløs i Helsingør Kommune siden 1.11.2015, hvor jeg forlod mit rækkehus på Vingen 46 i Ålsgårde, da der var sundhedsskadelig skimmelsvamp i boligen. Min søn og jeg havde boet i denne bolig siden den 15.8.2012, og vi var syge fra start af med symptomer svarende til udsættelse for sundhedsskadelig skimmelsvamp. Boliggården, som ejer rækkehusene, nægtede at foretage skimmeltest af boligen på trods af, at vi havde to vandskader samme sted i taget indenfor det første halve år, vi boede der. Der gik 3 år, før Boliggården greb ind og foretog skimmeltest, som påviste, at der var udtalt skimmelsvamp i hele boligen, og at det var meget sundhedsskadelige svampe. Derefter blev vi genhuset i 2 måneder, hvor trægulvene i stueetagen og på 1. salen blev udskiftet. Boliggården foretog ingen indgreb i taget for at fjerne skimmelsvamp, og boligselskabet fjernede heller ikke skimmelsvampen i badeværelsesgulvet. Derfor valgte jeg ikke at flytte tilbage til boligen efter genhusningen. Fra mit tidligere arbejde som sagsbehandler i Arbejdsskadestyrelsen ved jeg, hvor farligt det er at bo i sundhedsskadelig skimmelvamp. Hvis der er sundhedsskadelig skimmelsvamp i skoler, plejehjem m.v. så bliver disse institutioner lukket, men det er åbenbart et andet princip, der gælder, når man bor i sundhedsskadelig skimmelsvamp: så må man bare leve med det.

Siden 1.11.2015 har jeg og min søn på nu 18 år boet hos familie i de første 9 måneder, derefter i vores mikrobil (Peugeot 108) i 1½ måned i efteråret 2016. Fra 1.10.2016-31.5.2017 boede vi på en campingplads i hhv. en hytte uden vand, toilet og ordentligt køkken til 5.000 kr. + 1700 kr. i el pr. md. Henover vinteren boede vi i en hotellejlighed ved campingpladsen til 7.500 kr. + 1700 kr. i el. På grund af udsættelsen for sundhedsskadelig skimmelsvamp blev jeg så syg, at jeg ikke har været i stand til at arbejde, og jeg har siden marts 2016 modtaget kontanthjælp. Som kontanthjælpsmodtager har jeg slet ikke haft råd til at bo så dyrt, som min søn og jeg gjorde sidste vinter, men kommunen kunne anvise et herberg, hvor man ikke flytter hen, hvis man har et barn med og er velfungerende i øvrigt. Jeg har aldrig været misbruger, og jeg er heller ikke psykisk syg. Jobcentret tvang mig for 1 år siden til en psykiater, som efter 2 samtaler konstaterede, at han ikke kunne hjælpe mig, da jeg ikke er psykisk syg. Men han sagde, at jeg da åbenlyst er præget af vores kaotiske og uforskyldte boligsituation i de sidste mange år. Før min søn og jeg flyttede til Vingen 46 i Ålsgårde havde vi boet i knapt 1 år med en svært psykisk syg overbo, som slet ikke kunne være i egen bolig. Han havde, inden han flyttede ind, boet på et psykiatisk bosted, Fabianhus i Esrum. Før denne person havde vi igennem 2 år boet med en meget alkoholiseret overbo, som dagligt terroriserede os med høj musik, sang, bankelyde og verbale og fysiske overgreb. Vi boede dengang i Hamlets Vænge-bebyggelsen i Helsingør. Hverken Boliggården eller kommunen kunne hjælpe os i forhold til disse boligproblemer. Jeg har ikke længere tiltro til Boliggården eller kommunens embedsmænd i disse sager. Jeg har tidligere været afdelingschef i en Social- og sundhedsforvaltning og er dybt skræmt over, hvor ringe embedsmændene fungerer i dag.

Siden 1.6.2017 boede vi igen i vores mikrobil (Peugeot 107) igennem ca. 4 måneder. Siden efteråret har vi ”boet” tilfældige steder, hvor vi hver især kan opholde os. Vi har begge brug for at få en permanent bolig igen, hvor vi ikke bliver syge af at bo.

Min søn går i 3 g på Espergærde gymnasium og klarer sig rigtigt godt. Han vil læse videre på universitetet. Jeg har 2 universitetsuddannelser (cand.scient.pol, Ba filosofi) og forsøger at starte selvstændig virksomhed som politisk konsulent. Jeg vil bruge Helsingør Kommune som case i forhold til, hvordan man skaber sociale problemer.

Der mangler en helt anden og ny tilgang til håndtering af hjemløshed. Man må opdele hjemløse efter graden af problemer. I dag bliver alle vi hjemløse behandlet ens og henvist til herberger, campingpladser og lignende. Situationen er jo helt forskellig, hvis du er hjemløs pga. psykisk sygdom, misbrug, eller pga. en skilsmisse, sygdom, arbejdsulykke, arbejdsløshed mv. Helsingør kommune har slet ikke fat i disse sager, og så længe ansvaret er placeret forskellige steder i organisationen, så tror jeg ikke, at vi får hul igennem til hjemløshed.

Jeg håber inderligt, at der vil møde nogle borgere op, som ser med kritiske briller på den indsats, der benyttes overfor os hjemløse.

Lad være med at tage ordet og initiativet fra de hjemløse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Helsingør

Miss Coffee er kommet på hjul

Annonce