Annonce
Helsingør

Læserbrev: Hvor står HH-samarbejdet egentligt?

Øresund
Annonce

Læserbrev: HH-Staden kaldtes den fine vision, om “én by, to lande”. Med de to borgmestre i front, og en hvis medieomtale.

Men hvad har alle disse fine ord egentligt betydet, i virkelighedens Helsingør og Helsingborg?

Helsingborgs Dagblad bragte lørdag en lille reportage fra Helsingør, i forbindelse med genåbningen af grænsen. De lokale journalister fra Helsingborg, havde en del problemer med de lokale helsingoranske forhold. Til eksempel fik man hverken borgmesterens eller Axeltorvs navn korrekt.

Omvendt, er det vel nok kun et fåtal helsingoranere, der egentlig kan sætte navn på flere helsingborgske steder end Kärnan (Kernen på dansk), endsige kender navnet på Helsingborgs borgmester.

I denne tid fejres 20 året for Øresundsbroens åbning. En tid hvor integrationen i hele Øresundsregionen fik et gevaldigt skub fremad, og hvor også HH-samarbejdet blev sat i en ny optimistisk kontekst. Helsingør og Helsingborg skulle bringes tættere sammen.

Men med nedlukningen af grænsen på Øresund under coronaen, er spørgsmålet om samarbejdet og folkeligheden mellem søsterbyerne, blevet sat på en historisk prøve. En form for lakmustest, hvor det nu vil vise sig, hvor stærke båndene over sundet egentligt er. Hvor dyb HH-folkeligheden egentligt stikker.


En fast HH-forbindelse, der bygger på et stærkt fundament, forankret i samarbejdet mellem vores to søsterbyer, er i både Helsingørs og Helsingborgs interesse. Et samarbejde der vil kunne bidrage til udviklingen af den samlede “HH-Stad”, arbejdsmarkedet, uddannelse, detailhandlen, erhvervslivet og kulturlivet i begge byer. Til begge siders fordel.

Julian H. Sonne


Det er derfor også en mulighed for at kigge aftalerne og samarbejdet igennem igen, lave en status og se på, hvor der eventuelt skal tænkes nyt eller gentænkes.

Er vi overhovedet “én by i to lande”, eller er vi bare gode naboer? Og hvad tænker vi sammen om fremtiden?

Til efteråret kommer den strategiske analyse af en fast HH-forbindelse. Et vigtigt skridt i retningen af en fast forbindelse mellem vores byer. Som de facto vil gøre til Helsingør og Helsingborg til én sammenhængende by, på størrelse med Odense eller Malmø. Med en rejsetid på 2-3 minutter mellem de to byer.

Der er allerede nu, flere andre projekter som skubbes frem i den danske politiske debat. En Kattegatforbindelse, en bro mellem Als og Fyn. Disse kan komme til at skygge for projektet i Øresunds nordlige del.

Derfor er det vigtigt, at få en ny debat igang om HH-samarbejdets fremtid. Så de to byer kan tale med én stemme, når dagsordenen for næste store anlægsprojekt i Danmark og Sverige (og EU) skal sættes.

En fast HH-forbindelse, der bygger på et stærkt fundament, forankret i samarbejdet mellem vores to søsterbyer, er i både Helsingørs og Helsingborgs interesse. Et samarbejde der vil kunne bidrage til udviklingen af den samlede “HH-Stad”, arbejdsmarkedet, uddannelse, detailhandlen, erhvervslivet og kulturlivet i begge byer. Til begge siders fordel.

Allerede nu, må vi bringe integrationen mellem vores to byer og kommuner på bordet igen. Vi behøver ingen bro eller tunnel, for at tale sammen, eller for at være vidende om vores fælles byer.

Lad os ikke spilde chancen for at tale sammen nye muligheder og tænke visionært igen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce