Annonce
Danmark

Lokalbanerne er også velfærd

Debat: Regeringens infrastrukturplan 2035 tilgodeser ikke lokalbanerne, og de ender med at blive sorteper i et taktisk spil om de mange milliarder i den ambitiøse plan de kommende 15 år.

Regeringens mange flotte og sikkert også velmenende ord om, at bringe land og by sammen, skabe liv i landdistrikterne, tilskynde erhvervsskoler og gymnasier til at skabe flere uddannelsestilbud i landdistrikterne, bør medføre at lokalbanerne er en del af infrastrukturplan 2035, men det er de desværre ikke.

At Regeringen ikke af sig selv har afsat midler til renoveringen på allerede eksisterende lokalbaner, så landdistrikterne forsat kan udvikle sig og skabe grobund for bosætning der vil medvirke til, at erhvervsdrivende skaber handel og dermed arbejdspladser og et aktivt foreningsliv der styrkes og udvikles, er uforståeligt.

Annonce

Det er heller ikke i tråd med Regeringens egne planer om stærkere lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne.

I landdistrikterne er lokalbanerne en livsnerve, der binder de små lokalsamfund sammen med de større provinsbyer. Ca. 70 % af passagerne hos lokalbanerne er pendlere til uddannelse og arbejde, og dermed bidrager lokalbanerne til vækst, velstand og udvikling i hele landet og det er derfor ikke alene bydende nødvendigt, at lokalbanerne tænkes ind i de kommende investeringer, men også nødvendigt set ud fra, at sammenhængskraften skal styrkes til gavn for både land og by.

Med ca. 13. mio. passager årligt har lokalbanerne en berettiget plads i den store infrastrukturplan, og hvis der i forbindelse med forhandlingerne på Christiansborg ikke findes midler til lokalbanerne til bl.a. renovering af skinnerne eller ved de kommende forhandlinger med Regionerne, frygter jeg, at de mange velmenende ord om land og by blot er en metafor, der bringes frem i skåltalerne ved festlige lejligheder.

Det har ingen fortjent, og da slet ikke land og by.


Med ca. 13. mio. passager årligt har lokalbanerne en berettiget plads i den store infrastrukturplan

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce