Annonce
Helsingør

Mangel på daginstitutionspladser: Så mange børn kan ikke få en plads i deres egen by

60 familier kan ikke aflevere deres barn i en daginstitution i den by, hvor de bor. Især i Espergærde mangler der pladser i daginstitutionerne. Det er ikke optimalt, erkender Helsingør Kommune.

ESPERGÆRDE: Børnefamilier i Espergærde er udfordret på logistikken i hverdagen for tiden. Daginstitutionerne i byen er nemlig fyldt op, og det betyder, at Helsingør Kommunes pladsanvisning ikke kan tilbyde børnene en plads i en daginstitution i deres egen by.

Der er på nuværende tidspunkt fordelt daginstitutionspladser i Helsingør Kommune frem til den 1. december. Og i alt står 60 familier uden en daginstitutionsplads i deres egen by. Tre fjerdedele af dem er fra Espergærde. Det viser tal fra kommunen, som Helsingør Dagblad har fået indsigt i.

Fordi der er mangel på institutionspladser i Espergærde, bliver familierne tilbudt en midlertidig plads i en daginstitution i Helsingør – og det kan betyde, at barnet skal transporteres omkring seks kilometer væk fra hjemmet for at komme i institution. I praksis betyder det en køretur på ti minutter i bil eller 30 minutter i bus, oplyser kommunen.

- Vi ved godt det ikke er optimalt for forældrene, og er i fuld gang med at opbygge flere dagtilbudspladser i Espergærde, meddeler Helsingør kommunes Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i en mail til Helsingør Dagblad.


Vi ved godt det ikke er optimalt for forældrene, og er i fuld gang med at opbygge flere dagtilbudspladser i Espergærde

Mail til Helsingør Dagblad fra Helsingør Kommunes Cententer for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt


Annonce

- Ikke optimalt

Helsingør Kommune opfylder pasningsgarantien, for alle børn får tilbudt en plads inden for kommunegrænsen på den dato, de har behov for det, oplyser kommunen. Men det er altså i mange tilfælde i en anden by, end hvor barnet bor.

- I Espergærde har en del familier fået tilbud om midlertidig plads uden for Espergærde, mens de venter på at der bliver ledig plads i en ønskeinstitution. En del af disse forældre takker ja til at få en midlertidig plads, mens andre vælger at finde andre løsninger, til der kommer plads i den ønskede institution, skriver kommunen i en mail til Helsingør Dagblad. 17 af familierne har takket ja til en midlertidig plads i Helsingør, men hele 43 har har valgt at finde andre løsninger i ventetiden. Kommunen har ikke kunne give Helsingør Dagblad svar på, hvor lang tid en familie i gennemsnit skal vente på en daginstitutionsplads i deres egen by.

Helsingør Kommune har godt kendt til, at der ville være mangel på daginstitutionspladser. I kommunens egen rapport 'Masterplan for dagtilbudsområdet' fra 2018 fremgår det, at man for mere end to år siden forudså, at der få år frem i tiden ville være flere børn end daginstitutionspladser: "I Espergærde forventes der at være det største kapacitetsmæssige pres. I 2021 forventes der at mangle pladser svarende til knap 50 børnehavepladser," står der i rapporten.

Hos næstformanden i Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune var der for to år siden ingen bekymring at spore over udsigterne til manglen på daginstitutionspladser i de kommende år.

- Jeg er klar over, at der på sigt kan komme udfordringer med hensyn til pladser på daginstitutionerne, men så kigger vi på det og finder en løsning. Det her er en skøn udvikling, sagde konservative Lisbeth Læssøe i maj 2018 om udsigten til, at flere børnefamilier flyttede til Espergærde.

NYE DAGINSTITUTIONSPLADSER PÅ VEJ

Det er familier fra alle dele af kommunen, der er tilbudt midlertidige pladser. Udfordringen er i øjeblikket størst i Espergærde, men også flere familier i Helsingør og enkelte familier i Tikøb, Hellebæk og Hornbæk har fået tilbudt en midlertidig plads uden for egen by. Der er dog flere daginstitutionspladser på vej:

  • Udvidelsen af den integrerede institution Børnehuset Kasserollen i Espergærde forventes færdig i januar 2021 og vil betyde omkring 80 nye pladser i Espergærde.
  • I Tikøb udvides dagtilbuddet med tyve pladser. 
  • I Helsingør centrum udvides der med flere pladser i forbindelse med renoveringen af den tidligere SFO på Trækbanen og Rantzausvej, hvor der etableres et dagtilbud.
  • I Hornbæk har man valgt at fastholde de midlertidige pladser i tilknytning til Klatretræet, for at afvente betydningen af den nyetablerede private institution i Hornbæk.

Helsingør Dagblad har bedt Lisbeth Læssøe og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget socialdemokratiske Gitte Kondrup om en kommentar, men de er ikke vendt tilbage. Udvalgets medlem for Lokaldemokraterne, Jan Ryberg, kan godt forstå, hvis børnefamilierne, der flytter til kommunen, er frustrerede.

- Vi står i en situation, hvor vi gerne vil tiltrække børnefamilier til kommunen, men vi har ingen daginstitutionspladser. Det er forrykt og urimeligt, siger Jan Ryberg, der mener, at det var "tåbeligt", da Helsingør Kommune i 2016 besluttede at lukke den integrerede institution Nørremarken i Espergærde med plads til omkring 80 børn.


Vi står i en situation, hvor vi gerne vil tiltrække børnefamilier til kommunen, men vi har ingen daginstitutionspladser. Det er forrykt og urimeligt.

Jan Ryberg, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget for Lokaldemokraterne


- Vi havde en fremragende institution oppe i Nørremarken, men dengang var der bare ikke børn til at fylde den op, siger han om antallet af små børn i kommunen, der de senere år er steget. På spørgsmålet om, hvordan han her og nu vil hjælpe børnefamilierne, har han et konkret svar.

- Jeg synes, vi skulle genoprette den kommunale dagpleje, hvor børn kan blive passet hjemme i dagplejerens eget hjem, siger Jan Ryberg, der oplever, at mange børnefamilier foretrækker mindre institutioner.

Annonce

Nye pladser på vej

Byrådet vedtog med budget 2020 en udvidelse af den integrerede institution Børnehuset Kasserollen i Espergærde, som forventes at stå færdig i januar 2021. Ifølge Helsingør Kommune vil udvidelsen betyde, at der i det nye år kommer 80 nye daginstitutionspladser i Espergærde. Udvidelsen af Kasserollen vil ifølge kommunens prognoser sikre pladser nok i Espergærde frem mod 2029.

I alt er omkring 2250 børn per september 2020 indskrevet i Helsingør Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce