Annonce
Espergærde

Når kloakkerne løber over

Privat have oversvømmet på grund af skybrud. Arkivfoto: Torben Sørensen
Hvordan er kloaknettet i Helsingør Kommune bygget op, spørger en læser, som stadig er i tvivl om, hvorfor overløb af spildevand til Øresund oftere og oftere finder sted.
Annonce

Bergs Bureau:  - Jeg undrer mig over, hvad der ligger bag de meget omtalte "overløb." Her i kommunen er der så vidt jeg ved dobbeltkloakering, alt så der er en ledning til regnvand og en til kloakvand, så hvorfor bliver de blandet?

Det er Svend Engholm i Espergærde, der gerne vil om bag problematikken med de mange overløb af spildevand til Øresund, som sommeren har budt på.

Kommunens kloaknet er dog mere komplekst end som så.

Bergs Bureau har bedt Forsyning Helsingør om en overordnet skildring af kloakeringssystemerne i Helsingør kommune og en forklaring på, hvad der sker, når de bliver overbelastet af for eksempel skybrud, så spildevandet løber ud ved badestrandene.

Når spildevandet ledes væk, så sker det grundlæggende gennem et kloaknet, som fører til et af kommunens tre renseanlæg.

Annonce

Forskellige typer

Kloakledningsnettet består af flere forskellige kloaktyper, fortæller Forsyning Helsingør.

Separatkloakering, hvor der både er en ledning til spildevand fra boliger og erhverv og en ledning til regnvand fra tage, indkørsler og veje.

Så er der spildevandskloakering, hvor det kun er spildevandet, der kommer i kloakken. Alt regnvand håndteres lokalt for eksempel ved nedsivning i faskiner. Den metode benyttes typisk i sommerhusområder eller i det åbne land.

I områder med fælleskloakering løber spildevand og regnvand gennem samme kloakledning. Gælder boligområder fra før 1970.


Her i kommunen er der så vidt jeg ved dobbeltkloakering, alt så en ledning til regnvand og en til kloakvand, så hvorfor bliver de blandet?

Svend Engholm, Espergærde


Endelig findes der fælleskloakering med delvis separatkloakering. Det er et fælleskloakeret område, som senere er blevet udbygget med en ledning til regnvand.

Nye boligområder skal have separatkloakering.

Annonce

Pres

Men så er der altså de problematiske overløb. De kan forekomme i de gamle fælleskloakerede områder, hvor spildevand og regnvand løber i samme rør. Hvis der kommer ekstrem nedbør - med meget regn på meget kort tid - så bliver presset i ledningsnettet for stort.

Der er ganske enkelt ikke plads til regnvandet. Det er det vi oplever i disse år med klimaforandringerne.

Dele af det gamle Snekkersten blev oversvømmet i 2007. Her nåede vandmasserne til stranden. Foto: Torben Sørensen

Faktisk er overløbene en slags ventil, der er lagt på nettet forskellige steder, så det opblandede spildevand og regnvand kan komme sikkert væk - uden at det løber ind i kældre og toiletter i boliger og erhvervsejendomme.

Så overløbene er til for at undgå oversvømmelser og sparer dermed boligejere og erhverv for et millionbeløb i forsikringssager.

Annonce

Opsamlings- og forsinkelsesbassiner

For både at minimere risikoen for oversvømmelser og overløb er der placeret 13 opsamlingsbassiner til opblandet spildevand og regnvand rundt om i kommunen. Dermed forsinkes transporten på vej mod renseanlægget og presset på ledningsnettet bliver mindre. Derudover er der 58 forsinkelsesbassiner udelukkende til regnvand.

Men det er altså ikke nok til at hindre spildevand i at løbe ud ved strandene, når skybruddene rammer. En opgørelse viser, at der sidste år var et samlet overløb fra renseanlæg i Helsingør, Hornbæk og Espergærde på 298.426 kubikmeter.

Det svarer rundt regnet til mængden af vand i 200 svømmehalsbassiner. Sammenlignet med 2010, hvor der var et overløb på 173.521 kubikmeter, er der tale om en stigning på 72 procent.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce