Annonce
Helsingør

Nej, nej og nej: Politikere afviser nye ønsker til stort Espergærde-boligbyggeri

Sådan er byggeriet på Triumph-grunden illustreret i lokalplanen, som bygherren nu gerne vil have dispensation fra.
Fra De Konservative til Enhedslisten var der enighed om at være restriktiv med dispensationerne til Triumph-projekt.

ESPERGÆRDE: Det er ikke engang halvandet år siden, at Helsingør Byråd vedtog en omfattende Espergærde-lokalplan, som blandt andet styrer det kommende boligbyggeri på den såkaldte Triumph-grund ved Gymnasievej. Nu søger bygherren til de over 200 boliger om en række dispensationer, men netop fordi lokalplanen er så ny og så gennemarbejdet, har politikerne afvist størstedelen af bygherre-ønskerne.

- Vi har brugt utrolig lang tid på denne her lokalplan med to høringer og alt muligt andet. Og udgangspunktet må være, at lokalplaner skal holdes. Desuden skal vi være meget varsomme med at lave om på det grundlag, som borgerne har taget stilling til i høring. Rammerne er lagt, og det kan altså godt lade sig gøre at følge denne her lokalplan. Derfor er jeg glad for, at vi var enige om at være yderst restriktive, siger den radikale Christian Holm Donatzky.

Meldingen fra den konservative Jens Bertram er på samme spor. Han ærgrer sig over de nye ønsker.

Annonce

- Vi har brugt så lang tid på lokalplanen her for byggeriet i Espergærde, og så er  det frygteligt irriterende for mig, at der bliver ved med at komme nye ønsker. Bygherrerne er altså nødt til at finde ud af, at de skal holde de rammer, vi laver i lokalplanerne, siger Bertram.

En fornøjelse

Holm Donatzky er formand for Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø, som holdt møde mandag aften og undervejs skulle diskutere de mange dispensationsønsker fra bygherren bag Triumph-byggeriet – om blandt andet flytning af fælleshus ud på de planlagte friarealer, om cykelparkering på friarealerne og færre cykelparkeringspladser.

- Baggrunden for den slags dispensationsansøgninger er sådan set, at de bare gerne vil bygge nogle flere boliger. Jeg synes, at det er dejligt, at vi var enige om at sige nej. Og det er jo en fornøjelse at være enig med så mange andre, siger Enhedslistens Jørgen Bodilsen.

Både De Radikale, Enhedslisten og de to store partier i udvalget, De Konservative og Socialdemokratiet, afviste nemlig seks af de ni dispensationsønsker. Partierne var faktisk mere restriktive, end embedsmændene i kommunen nødvendigvis havde lagt op til.


Det er jo en fornøjelse at være enig med så mange andre

Jørgen Bodilsen, Enhedslisten


Annonce

Sparsomme friarealer

Et af ønskerne gik som nævnt på, at et 110 kvadratmeter stort fælleshus må blive flyttet uden for de såkaldte byggelinjer, så det kommer til at ligge på nogle af boligbebyggelsens planlagte friarealer – på trods af, at lokalplanen klart dikterer, at fælleshuset skal placeres inden for de omtalte byggelinjer. Forklaringen fra bygherren var blandt andet, at fælleshuset ellers vil komme for tæt på boligerne og kan give gener.

Kommunens Center for By, Land & Vand havde før mødet i udvalget for by, plan og miljø understreget, at det ville være i strid med principperne for lokalplanen at placere en hel bygning uden for byggelinjerne og samtidig snuppe et stykke af ”de allerede sparsomme friarealer”, som embedsmændene formulerer det. Politikerne fejede dispensationsønsket af bordet.

Det blev også et fælles nej til et ønske om at droppe at lave depotrum til barnevogne, skiudstyr og den slags  i for eksempel kældre eller udhuse eller på lofte. Bygherren ønskede at lave opbevaringsrum inde i lejlighederne, men den idé kunne politikerne ikke lide.

Samme skæbne led ansøgningen om at skrotte en del af de overdækkede cykelparkeringspladser. Bygherren fik dog tilladelse til at ændre fordelingen af parkeringspladser i området og til at lave om på placeringen af altaner.

Annonce

211 boliger

På Triumph-grunden skal der bygges 211 boliger - fordelt på nogle rækkehuse og 175 lejligheder i boligblokke i op til fem etager.

Der må være 21.500 kvadratmeter bolig i alt. Selve området er på godt 31.000 kvadratmeter.

"Boligerne er placeret nord og syd for et grønt bilfrit område, hvor cykler og gående kan færdes. Omkring det grønne område er rækkehuse og etageboliger placeret med gårdrum til hver enklave", forklares det i lokalplanen.


87 forslag til nyt vejnavn

Der kommer til at gå en lille ny vej fra Gymnasievej ind til boligerne på Triumph-grunden i Espergærde. Og selv om den buede vej ikke er ret lang, så skal vejen naturligvis have et navn.

Helsingør Kommune har bedt borgerne om at komme med forslag. Og de opfindsomme har heldigvis været i gang - mange af inspireret af arealets fortid som fabrik for undertøjsfabrikanten Triumph.

87 forslag kom ind i alt. Måske ikke helt overraskende lød 30 af dem på navnet Triumph-buen.

Om politikerne i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø så ender med at vælge det navn, vil vise sig i begyndelsen af maj. På et møde til den tid skal vejnavnet nemlig vælges.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Det kan du se i biograferne

Annonce