Annonce
Helsingør

Ny muslimsk forening sætter mål: - Vi vil være aktive borgere i det danske samfund

Den nye moske i Helsingør ligger på Løvdalsvej 7 b Helsingør. Foto: Lars Johannessen.

- Andre foreninger, hvor medlemmerne har indvandrerbaggrund, har ikke de fornødne tilbud, siger Muhammad Kamel, formand for Familieforeningen og medlem af Helsingørs integrationsråd. Derfor har en gruppe forældre lavet deres egen forening og deres egen moské.

Annonce

HELSINGØR: Flere foreninger, der er dannet af borgere med indvandrerbaggrund, er ikke tilstrækkeligt dynamiske og aktive og tilbyder ikke tilstrækkeligt med aktiviteter til deres medlemmer.

Det er angiveligt baggrunden for, at den nye Familieforeningen på Løvdalsvej i Helsingør er grundlagt af en forældregruppe. Ved centret er der også etableret en moské, som der dog ikke er søgt om tilladelse til hos Helsingør Kommune.

Foreningen er demokratisk og denne grundholdning er grunden til, at formanden, Muhammad Kamel, der også er medlem af Helsingør Kommunes integrationsråd, har bedt Helsingør Dagblad stille sine spørgsmål skriftligt, så han har kunnet drøfte dem med sin bestyrelse.

Herefter har vi modtaget svar skriftligt fra foreningen.

Vi har valgt at bringe spørgsmål og svar i sin fulde ordlyd.

Annonce

I har dannet en Familieforening. Hvad er formålet?

- Formålet med foreningen er blandt andet som beskrevet i vedtægterne.

- Foreningen har til formål at samle beboere og familier fra lokalområdet om nyttige aktiviteter for krop og sind, der giver medlemmer/ beboere indsigt i de forskellige traditioner, som omfavner de danske og multietniske kulturer.

Annonce

Aktiviteter i Familieforeningen?

Foreningen deltager aktivt i debatter og arrangementer, der vedrører medlemmernes vilkår, samt varetager borgernes almene og kulturelle interesser. Lektiecafe, foredrag, åbne arrangementer, LAN-parties, hyggeaftener, klubaktiviteter (skak, dam, bordfodbold, billard m.m.) er blot nogle af de aktiviteter, vi kørte og godt kunne tænke os at fortsætte med, når corona-epidemien har lagt sig.

Annonce

Hvem er medlem?

Enhver, der interesserer sig for det angivne formål, og som er engageret i at deltage i foreningens aktiviteter, kan optages i foreningen.

Vi har p.t. omkring 130 medlemmer.

Annonce

Hvorfor danne en Familieforening? Der er en masse andre foreninger, hvor man kan melde sig ind: idrætsforeninger, boldklubber etc.?

Vi er en forening med klare mål. Vi har flere aktiviteter, både sociale, sportslige og underholdende.

Flere af vores medlemmer har lagt turen forbi mange lokale foreninger, dog uden held for de fleste, da (nogle) viser sig at have andre formål, mens nogle andre foreninger mangler disciplin, orden og seriøsitet. Herfra fandt en del forældre på ideen med at stifte Familieforeningen.

Løsningen var en ny, åben og moderat forening, som har reelle og klare mål. Vi rækker hånden ud til alle, der virkelig vil udføre en indsats for vores kommune og lokalområdet.

Vi har tæt samarbejde med aktører heromkring, både politiet (som har besøgt os flere gange), kommunen, lokale samt regionale foreninger og snart SSP. Formanden sidder i integrationsrådsbestyrelsen samt kommunens skolebestyrelse. Vi gør en indsats mht. integration og uddannelse.

Det er corona-epidemien, der har lagt en dæmper på vores aktivitet, men arbejdet fortsætter når dette har lagt sig.

Annonce

I har søgt kommunen om tilladelse til at leje lokalerne til en familieforening. Nu står der, at det også er en moské. Det er en anden brug? Hvorfor søgte I ikke om tilladelse til at etablere en moské?

Da en stor del af vores medlemmer udtrykte deres ønske om et bedested i lokalerne på Løvdalsvej, havde vi taget imod deres ønske og der kommer denne (moské), som vi kalder den. Den er på ca. 90 kvadratmeter af de 420 kvadratmeter, som vi har til rådighed. Udover bøn bliver den også benyttet til underholdning og foredragsmæssige formål.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Helsingør

Sådan gør du hvis....: Helsingør Kommune laver coronaguide til forældre

Danmark

Se klippene - udvalgte spørgsmål til statsministeren: Kan jeg bryde loven og via min uvidenhed slippe for straf?

Annonce